Uutta virransäästöasetusten hallinnasta

Tässä Windowsin versiossa voidaan säädellä aiempia versioita tarkemmin sitä, kuinka tietokone käyttää ja hallitsee virtaa.

Virrankulutuksen hallinta akkumittarin avulla

Akkumittarin avulla voit ottaa käyttöön eri virrankäyttösuunnitelman. Vaikka akkumittaria käytetäänkin yleensä mobiili-PC:issä, se voi näkyä myös pöytätietokoneissa, jos tietokone on kytketty USB UPS -laitteeseen tai muuhun lyhytaikaiseen akkulaitteeseen.

Akkumittari on Windowsin tehtäväpalkin ilmaisinalueessa. Akkumittarin avulla on helppo valvoa mobiili-PC:n virrankulutusta käytön aikana.

Kun osoitat akkukuvaketta hiiriosoittimella, se näyttää akun jäljellä olevan virran prosentteina sekä Windowsin käyttämän virrankäyttösuunnitelman.

Kuva akkukuvakkeesta, josta näkyy aktiivinen virrankäyttösuunnitelma sekä akun jäljellä oleva varaustila
Osoittamalla akkukuvaketta hiiriosoittimella saat esiin käytössä olevan virrankäyttösuunnitelman sekä akun jäljellä olevan virran

Huomautus

  • Monissa mobiili-PC:issä on enemmän kuin yksi akku. Napsauttamalla akkukuvaketta saat esiin kunkin akun jäljellä olevan varaustason. Osoittamalla kuvaketta hiiriosoittimella saat esiin yhdistetyn varaustason.

Akkumittarista näet myös, onko mobiili-PC kytketty verkkovirtaan vai käyttääkö se akkuvirtaa. Kun akun virta on vähissä, akkumittari näyttää ilmoituksen akkukuvakkeen yläpuolella.

Akkukuvakkeen ulkoasu muuttuu akun tilan mukaan, joten näet, kuinka paljon virtaa akussa on jäljellä. Kun akun varaus on yli 25 prosenttia, akkukuvake on vihreä. Kun akun varaus laskee 25 prosenttiin, vihreän akkukuvakkeen yläpuolelle tulee keltainen kolmio, jonka sisällä on huutomerkki. Kun akun varaus laskee vähäiseksi, vihreän akkukuvakkeen yläpuolelle tulee punainen ympyrä, jonka sisällä on valkoinen rasti.

Kun napsautat akkukuvaketta, akkumittarista näkyy, kuinka paljon virtaa on jäljellä. Akkumittarista voit myös ottaa käyttöön eri virrankäyttösuunnitelman (voit esimerkiksi vaihtaa järjestelmän parasta suoritustehoa käyttävän suunnitelman tilalle virtaa säästävän suunnitelman).

Kuva akkumittarista, jossa näkyy virrankäyttösuunnitelmat ja jäljellä oleva varaustila
Akkumittari

Jos haluat muuttaa virrankäyttösuunnitelman asetuksia tai valita virrankäyttösuunnitelman, jota ei näy akkumittarissa, valitse Lisää virranhallinta-asetuksia. Lisätietoja on ohjeaiheessa Akkumittari: usein kysyttyjä kysymyksiä.

Virrankäyttösuunnitelmat

Windowsin tämän version virta-asetukset perustuvat virrankäyttösuunnitelmiin. Virrankäyttösuunnitelma on ryhmä laite- ja järjestelmäasetuksia, joilla hallitaan tietokoneen virrankäyttöä. Virrankäyttösuunnitelmien avulla voit säästää energiaa, ottaa käyttöön parhaan suoritustehon tai tasapainottaa virrankulutuksen ja suorituskyvyn. Oletusvirrankäyttösuunnitelmat (Tasapainotettu, Virransäästö ja Paras suoritusteho) riittävät useimmille käyttäjille. Voit muuttaa suunnitelmien asetuksia. Jos nämä suunnitelmat eivät vastaa tarpeitasi, voit luoda oman suunnitelmasi käyttämällä oletussuunnitelmaa lähtökohtana.

Huomautus

  • Tietokoneen valmistaja voi tarjota lisää virrankäyttösuunnitelmia.

Vaikka Tasapainotettu-virrankäyttösuunnitelma on oletusarvoisesti aktiivinen suunnitelma tässä Windows-versiossa, voit valita oletusarvoksi jonkin toisen virrankäyttösuunnitelman. Jos haluat palauttaa oletusvirrankäyttösuunnitelmaksi Tasapainotettu, voit tehdä sen milloin vain.

Seuraavassa taulukossa esitellään oletussuunnitelmia.

Tasapainotettu

Tämä suunnitelma tasapainottaa energiankulutuksen ja järjestelmän suoritustehon keskenään siten, että se sovittaa suorittimen nopeuden käyttäjän toimintojen mukaan.

Virransäästö

Tämä suunnitelma säästää mobiili-PC:n energiaa vähentämällä järjestelmän suoritustehoa. Sen ensisijainen tarkoitus on pidentää akun kestoa.

Paras suoritusteho

Tämä suunnitelma ottaa käyttöön mobiili-PC:n suurimman suorituskyvyn siten, että se sovittaa suorittimen nopeuden käyttäjän toimintojen mukaan ja antaa järjestelmän parhaan suoritustehon.

Virta-asetusten hallinta

Voit hallita kaikkia virrankäyttösuunnitelmien asetuksia Ohjauspaneelin virranhallinta-asetuksilla. Voit mukauttaa tietokoneen virrankulutusta ja järjestelmän suoritustehoa muuttamalla virranhallinnan lisäasetuksia. Muuttamiesi asetusten määrästä riippumatta voit aina palauttaa niiden alkuperäiset arvot.

Huomautus

  • Tietokoneen valmistaja voi tarjota lisää virrankäyttösuunnitelmia ja asetuksia.

Tietokoneen sammuttaminen Virta-painikkeen avulla

Windowsin tässä versiossa tietokone on helppo sammuttaa: napsauta vain Käynnistä-valikon Virta-painiketta.

Kuva Virta-painikkeesta
Virta-painike

Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietokoneen sammuttaminen: usein kysyttyjä kysymyksiä.