Windowsin sähköposti: tilin määrittäminen alusta loppuun

Sähköpostitilin määrittäminen on hieman kuin uuden tietokoneen asetusten määrittäminen – se tarvitsee tehdä vain kerran. Kun olet kerran määrittänyt sähköpostitilit Windowsin sähköpostissa, niitä ei tarvitse luoda enää uudestaan (ellet sitten luo uutta sähköpostitiliä).

Windowsin sähköpostissa on mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa viestejä useita eri sähköpostitilejä käyttämällä. Voit määrittää Windowsin sähköpostin toimimaan monien eri tyyppisten palveluntarjoajien kanssa suurista ja suosituimmista pienimpiin Internet-palveluntarjoajiin.

Useiden sähköpostitilien hallitseminen on entistä yksinkertaisempaa, koska Windowsin sähköpostin jokainen tili on järjestetty omaan kansioonsa. Voit tarkastaa kaikkien sähköpostitilien uudet viestit kerralla, yhdellä hiiren napsautuksella. Ensin sinun on kuitenkin määritettävä kaikki sähköpostitilit yksi kerrallaan Windowsin sähköpostissa.

Kuva Windowsin sähköpostin Internet-tilit-ikkunasta
Voit lisätä Windowsin sähköpostiin useita sähköpostitilejä ja vastaanottaa kaikkien sähköpostiviestit samasta paikasta.

Älä hämmenny

Ennen kuin määrität Windowsin sähköpostin asetukset, kerää kaikista sähköpostitileistä seuraavat tiedot. Nämä tiedot on määritettävä asetusten määrittämisen aikana:

 • sähköpostiosoite ja salasana

 • sähköpostipalvelun käyttämän sähköpostipalvelimen tyyppi

 • sähköpostipalvelun tarjoajan käyttämien saapuvan ja lähtevän sähköpostin palvelimien osoitteet.

Lähes kaikki tietävät sähköpostiosoitteensa ja salasanansa, mutta sähköpostipalvelimien tiedot eivät ole niinkään tuttuja. Prosessi sujuu helpoiten, jos hankit joitakin perustietoja sähköpostipalvelun tarjoajalta, ennen kuin aloitat tilien lisäämisen Windowsin sähköpostiin.

Sähköpostipalvelimien tyypit

Windowsin sähköposti tukee kolmea sähköpostipalvelimen tyyppiä. Sinun ei tarvitse ymmärtää näiden palvelintyyppien eroja. Ota vain selvää, mitä tyyppiä sähköpostipalvelun tarjoaja käyttää saapuvan ja lähtevän sähköpostin käsittelemiseen:

 • POP3 (Post Office Protocol 3) -palvelimet. Useimmat sähköpostipalvelujen tarjoajat ja Internet-palveluntarjoajat käyttävät tätä palvelintyyppiä varsinkin, kun kyseessä ovat henkilökohtaiset sähköpostitilit. POP3-palvelimet säilyttävät saapuvat sähköpostiviestit siihen saakka, että tarkistat sähköpostisi. Tällöin ne siirtyvät tietokoneeseesi. Viestit yleensä poistetaan palvelimesta, kun tarkistat sähköpostisi.

 • IMAP (Internet Message Access Protocol) -palvelimet. Nämä palvelimet antavat käyttäjän käsitellä sähköpostiviestejä ilman niiden lataamista käyttäjän tietokoneeseen. Voit esikatsella, poistaa ja järjestellä viestejä suoraan sähköpostipalvelimessa. Kopiot tallentuvat palvelimeen niin pitkäksi aikaa, että poistat ne. IMAP-palvelinta käytetään yleisesti yritysten sähköpostitilien kanssa.

 • SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -palvelimet. Tämä lähtevän sähköpostin palvelin käsittelee sähköpostiviestien lähettämisen Internetiin. SMTP-palvelin käsittelee ainoastaan lähtevän sähköpostin, ja sitä käytetään yhdessä saapuvan sähköpostin POP3- ja IMAP-palvelimien kanssa.

Saapuvan ja lähtevän sähköpostin palvelimet

Kun tiedät kaikkien sähköpostitiliesi käyttämien sähköpostipalvelimien tyypit, sinun on selvitettävä saapuvan ja lähtevän sähköpostin palvelimien osoitteet. Asetusten määrittämisen aikana Windowsin sähköpostiin on määritettävä jokaisen sähköpostipalvelimen osoite. Valittavissa on vain kaksi tulevan sähköpostin palvelintyyppiä: POP3 tai IMAP.

Kuva sähköpostipalvelimien määrittämisestä Windowsin sähköpostissa
Ennen kuin määrität sähköpostitilin Windowsin sähköpostissa, sinun on tiedettävä sähköpostipalvelun toimittajan käyttämät saapuvan ja lähtevän sähköpostin palvelimien osoitteet

POP3 on ylivoimaisesti yleisin henkilökohtaisten sähköpostitilien saapuvan sähköpostin palvelintyyppi. SMTP puolestaan on ainoa lähtevän sähköpostin palvelin, joka toimii Windowsin sähköpostin kanssa, joten tavallisesti lähtevän sähköpostin palvelimen tyyppiä ei tarvitse edes selvittää sähköpostipalvelun tarjoajalta. Käytännössä kaikki henkilökohtaiset sähköpostitilit (poikkeuksena WWW-pohjaiset sähköpostipalvelut) käyttävät SMTP-palvelinta lähtevän sähköpostin käsittelemiseen.

Sähköpostipalvelimien osoitteet ovat tavallisesti samassa muodossa. Useimpien Internet-palveluntarjoajien palvelimista (esimerkissä käytetään nimeä "oma") käytetään seuraavanlaisia osoitteita:

 • Saapuvan sähköpostin palvelin: pop.oma.com (tai imap.oma.com, jos käytössä on IMAP-palvelin)

 • Lähtevän sähköpostin palvelin: smtp.oma.com

Tavallisesti voit korvata edellisen esimerkin tekstin "oma" käyttämäsi Internet-palveluntarjoajan nimellä. Jos osoite ei toimi, kysy oikea osoite Internet-palveluntarjoajalta. Sähköpostipalvelimien osoitteita koskevat kysymykset ovat tavallisimpia kysymyksiä, joihin sähköpostipalveluiden tarjoajat joutuvat vastaamaan. Tämän vuoksi kyseiset tiedot on yleensä ilmoitettu palveluntarjoajan Internet-sivuston tukiosiossa.

Seuraavassa on muutamien suosittujen sähköpostipalveluiden palvelinosoitteita:

 • Yahoo!: pop.mail.yahoo.com (saapuva) ja smtp.mail.yahoo.com (lähtevä)

 • AOL: imap.aol.com (saapuva) ja smtp.aol.com (lähtevä)

 • Gmail: pop.gmail.com (saapuva) and smtp.gmail.com (lähtevä)

Lopuksi sinun on vielä tiedettävä, edellyttääkö lähtevän sähköpostin palvelin todennuksen käyttämistä, koska kyseinen asetus on määritettävä valintaruudun valinnalla, kun määrität uuden sähköpostitilin Windowsin sähköpostissa. Jos et saa tarvittavaa vastausta sähköpostipalvelun tarjoajalta, selvitä toiminta kokeilemalla testiviestin lähettämistä sekä valintaruutu valittuna että valinta poistettuna.

Huomautus

 • Jotkin sähköpostipalvelut, esimerkiksi Yahoo! Mail, edellyttävät lisämaksua POP3-palvelimen käytöstä.

WWW-pohjainen sähköposti ja Windows Live Mail

Ihmiset kysyvät usein, voivatko he lähettää ja vastaanottaa Windows Live Hotmail -viestejä Windowsin sähköpostin kautta. Vastaus on ei. Windowsin sähköposti ei tue Hotmailin ja muiden WWW-pohjaisten sähköpostipalveluiden käyttämiä HTTP-palvelimia.

Voit kuitenkin määrittää Hotmail-tilit ja muut WWW-pohjaiset sähköpostitilit toimimaan Windows Live Mailin kanssa. Tällöin voit tallentaa ja lukea Hotmail-viestejä, vaikka et olisi muodostanut Internet-yhteyttä.

Windows Live Mail on Windowsin sähköpostin (Windows Vistan mukana toimitettavan sähköpostiohjelman) päivitys. Voit ladata sovelluksen Windows Live Mail -sivustosta.

Jos sähköpostitilien määrittäminen Windowsin sähköpostiin ei onnistu, Windows Live Mail voi olla parempi vaihtoehto, koska se pystyy määrittämään monet suositut sähköpostipalvelut (esimerkiksi Windows Live Hotmail, Yahoo!, AOL ja Gmail) automaattisesti.

Windows Live Mail toimii myös muiden sähköpostipalveluiden tarjoajien ja Internet-palveluntarjoajien sähköpostipalveluiden kanssa, mutta kyseiset tilit on määritettävä manuaalisesti.

Vaiheet

Kun olet selvittänyt tarvittavat tiedot kaikista sähköpostitileistä, voit aloittaa Windowsin sähköpostin asetusten määrittämisen. Voit lisätä sähköpostitilin Windowsin sähköpostiin seuraavasti:

 1. Avaa Windows Mail napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta sekä valitsemalla Kaikki ohjelmat ja Windows Mail.

 2. Valitse Työkalut-valikosta Tilit.

 3. Valitse Lisää.

  Kuva Windowsin sähköpostin Valitse tilin laji -ikkunasta
  Kun olet valinnut Internet-tilit ikkunasta Lisää, Windowsin sähköposti kysyy sinulta, minkä tyyppisen tilin haluat lisätä
 4. Valitse Sähköpostitili, valitse Seuraava ja noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita.

Kun olet määrittänyt yhden sähköpostitilin kaikki tiedot, toista samat toimenpiteet jokaiselle sähköpostitilille, jonka haluat määrittää.

Huomautus

 • Määrittämisen aikana sinua pyydetään valitsemaan näyttönimi. Nimeksi kannattaa kirjoittaa oikea nimesi sähköpostiosoitteen sijaan, sillä vastaanottajat näkevät tämän nimen, kun lähetät heille sähköpostiviestin.

Lue myös uutisryhmäviestejä

Windowsin sähköpostin avulla voit tehdä muutakin kuin lähettää sähköpostia. Voit myös lukea uutisryhmäviestejä Windowsin sähköpostia käyttämällä. Uutisryhmät ovat Internetin keskustelupalstoja, joissa samoista aihealueista kiinnostuneet käyttäjäryhmät kokoontuvat keskustelemaan vaikkapa ohjelmistoista, sarjakuvista tai politiikasta.

Toisin kuin sähköpostiviestit, jotka näkyvät vain lähettäjälle ja määritetyille vastaanottajille, uutisryhmäviestejä voivat lukea kaikki niitä seuraavat henkilöt. Uutisryhmät ovat luonteeltaan kansainvälisiä.

Jotta voisit tarkastella uutisryhmän viestejä, sinulla on oltava uutistenlukuohjelma, kuten Windowsin sähköposti. Lisätietoja uutisryhmien lukemisesta Windowsin sähköpostissa on kohdassa Uutisryhmän tilaaminen.