Näyttönäppäimistön avaaminen ja mukauttaminen

Näyttönäppäimistö on tietokoneen näytössä näytettävä virtuaalinäppäimistö, jolla käyttäjät voivat kirjoittaa osoitinlaitteella tai ohjainsauvalla. Voit mukauttaa näyttönäppäimistöä vaihtamalla fonttia, lisäämällä napsautusäänen tai vaihtamalla kirjoitustilaa.

Näytä kaikki

Näyttönäppäimistön avaaminen hiirellä

 1. Avaa näyttönäppäimistö napsauttamalla Käynnistä-valikkoa ja valitsemalla sitten Kaikki ohjelmat > Apuohjelmat > Helppokäyttötoiminnot ja napsauttamalla sitten Näyttönäppäimistö-kohtaa.

 2. Jos haluat palata asiakirjaan tai tiedostoon, aseta kohdistin siihen kohtaan, josta haluat jatkaa.

 3. Jos haluat sulkea näyttönäppäimistön, napsauta Sulje-painiketta.

Näyttönäppäimistön avaaminen näppäimistöllä

 1. Tuo Käynnistä-valikko näkyviin painamalla Ctrl+Esc (tai Windows-logonäppäintä). Siirry Kaikki ohjelmat-kohtaan painamalla P-näppäintä. Siirry sitten Apuohjelmat-kohtaan painamalla alanuolta ja sitten Enteriä. Siirry Helppokäyttötoiminnot-kohtaan painamalla uudelleen Enteriä. Siirry Näyttönäppäimistö-kohtaan painamalla alanuolta ja painamalla sitten Enteriä.

 2. Jos haluat palata asiakirjaan tai tiedostoon, valitse se painamalla Alt+Sarkain.

 3. Jos haluat sulkea näyttönäppäimistön, paina Alt+F, X.

Näyttönäppäimistön mukauttaminen hiirellä

 1. Avaa näyttönäppäimistö ja muokkaa seuraavia asetuksia:

  • Fontin vaihtaminen: Napsauta Asetukset-valikkoa ja napsauta sitten Fontti-kohtaa. Napsauta Fontti-valintaikkunan valikon Fontti-, Fonttityyli- tai Koko-kohtaa. Kun olet valmis, napsauta OK-painiketta.

  • Napsautusäänen lisääminen: napsauta Asetukset-valikkoa ja napsauta sitten Näppäinäänet-kohtaa.

  • Kirjoitustilan vaihtaminen: Napsauta Asetukset-valikkoa ja napsauta sitten Kirjoitustila-kohtaa. Valitse sitten jokin seuraavista kirjoitustiloista:

   • Napsautustilassavoit kirjoittaa tiedot valitsemalla näppäimistön merkin napsauttamalla sitä hiirellä. Jos haluat valita tämän tilan, valitse Valitse napsauttamalla.

   • Osoitustilassavoit valita kirjoitettavan merkin siirtämällä osoittimen hiirellä tai ohjaussauvalla haluamasi merkin tai näppäimen kohdalle tietyksi ajaksi. Jos haluat valita tämän tilan, valitse Valitse osoittamalla. Valitse sitten aika avattavasta Osoittamisen kesto vähintään: -valikosta. Napsauta OK-painiketta.

   • Siirtymätilassanäyttönäppäimistö tarkkailee näppäimistöä jatkuvasti ja korostaa alueet, joissa voit kirjoittaa näppäimistön merkkejä erikoissyöttölaitteella tai painamalla pikanäppäintä. Jos haluat valita tämän tilan, valitse Valitse ohjainsauvalla tai näppäimellä. Valitse sitten aika Siirtymäaikaväli-valikosta. Avaa Skannausvalinnat-valintaikkuna napsauttamalla Lisäasetukset-kohtaa. Valitse Sarja-, rinnakkais- tai peliportti- tai Näppäimistön näppäin -valintaruutu.

 2. Jos haluat palata asiakirjaan tai tiedostoon, aseta kohdistin siihen kohtaan, josta haluat jatkaa.

 3. Jos haluat sulkea näyttönäppäimistön, napsauta Sulje-painiketta.

Näyttönäppäimistön mukauttaminen näppäimistöllä

 1. Avaa näyttönäppäimistö ja muokkaa seuraavia asetuksia:

  • Fontin vaihtaminen: Tuo Asetukset-valikko näkyviin painamalla Alt+S. Valitse Fontti-kohta painamalla F-näppäintä. Valitse Fontti-valintaikkunan valikossa fontti ylänuolinäppäimellä, fonttityyli alanuolinäppäimellä ja fonttikoko Sarkain-näppäimellä. Paina Enteriä.

  • Napsautusäänen lisääminen: Tuo Asetukset-valikko näkyviin painamalla Alt+S. Valitse Näppäinäänet-kohta painamalla U-näppäintä.

  • Kirjoitustilan vaihtaminen: Tuo Asetukset-valikko näkyviin painamalla Alt+S. Valitse Kirjoitustila-kohta painamalla T-näppäintä. Valitse sitten jokin seuraavista kirjoitustiloista.

   • Napsautustilassavoit kirjoittaa tiedot valitsemalla näppäimistön merkin napsauttamalla sitä hiirellä. Jos haluat valita tämän tilan, valitse Valitse napsauttamalla -kohta painamalla Alt+K. Paina Enteriä.

   • Osoitustilassavoit valita kirjoitettavan merkin siirtämällä osoittimen hiirellä tai ohjaussauvalla haluamasi merkin tai näppäimen kohdalle tietyksi ajaksi. Jos haluat valita tämän tilan, valitse Valitse osoittamalla -kohta painamalla H-näppäintä. Siirry sitten Osoittamisen kesto vähintään: -valikkoon painamalla Sarkain-näppäintä. Valitse aika ylä- ja alanuolella. Paina Enteriä.

   • Siirtymätilassanäyttönäppäimistö tarkkailee näppäimistöä jatkuvasti ja korostaa alueet, joissa voit kirjoittaa näppäimistön merkkejä erikoissyöttölaitteella tai painamalla pikanäppäintä. Jos haluat valita tämän tilan, valitse Valitse ohjainsauvalla tai näppäimellä -kohta painamalla J-näppäintä. Jos haluat määrittää ajan, siirry Siirtymäaikaväli-valikkoon painamalla Sarkain-näppäintä. Valitse sitten aika ylä- ja alanuolilla. Avaa Lisäasetukset-kohta painamalla Alt+A. Valitse Skannausvalinnat-valintaikkunan Sarja-, rinnakkais- tai peliportti -valintaruutu painamalla S-näppäintä tai valitse Näppäimistön näppäin -valintaruutu painamalla K-näppäintä. Paina Enteriä kahdesti.

 2. Jos haluat palata asiakirjaan tai tiedostoon, valitse se painamalla Alt+Sarkain.

 3. Jos haluat sulkea näyttönäppäimistön, paina Alt+F, X.