Alas jäävien näppäimien käyttäminen

Alas jäävät näppäimet -toiminto on tarkoitettu käyttäjille, joiden on vaikea pitää kahta (tai useampaa) näppäintä alhaalla samanaikaisesti. Kun pikavalinta vaatii näppäinyhdistelmää (esimerkiksi Ctrl+), alas jäävät näppäimet mahdollistavat yhden näppäimen painamisen kerralla useiden näppäimien samanaikaisen painamisen sijasta.

Näytä kaikki

Alas jäävien näppäimien käyttöönottaminen hiirellä

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse sitten Ohjauspaneeli.

 2. Varmista, että olet ohjauspaneelin perinteisessä näkymässä, jossa näet kaikki ohjauspaneelin kuvakkeet. Jos et ole perinteisessä näkymässä, valitse ohjauspaneelin vasemmasta ruudusta Vaihda perinteiseen näkymään.

 3. Avaa Helppokäyttötoimintojen asetukset -valintaikkuna napsauttamalla Helppokäyttötoimintojen asetukset -kohtaa. Napsauta Näppäimistö-välilehteä ja valitse sitten Käytä alas jääviä näppäimiä -valintaruutu.

 4. Avaa Alas jäävien näppäimien asetukset -valintaikkuna napsauttamalla Asetukset-kohtaa. Valitse haluamasi asetukset valitsemalla valintaruudut tai poistamalla valintaruutujen valinnat. Napsauta OK-painiketta, napsauta OK-painiketta uudelleen ja napsauta sitten Sulje-painiketta sulkeaksesi ohjauspaneelin.

Alas jäävien näppäimien käyttöönottaminen näppäimistöllä

 1. Tuo Käynnistä-valikko näkyviin painamalla Ctrl+Esc (tai Windows-logonäppäintä). Avaa sitten ohjauspaneeli painamalla C-näppäintä.

 2. Varmista, että olet ohjauspaneelin perinteisessä näkymässä, jossa näet kaikki ohjauspaneelin kuvakkeet. Jos et ole perinteisessä näkymässä, siirry ohjauspaneelin vasempaan ruutuun ja valitse Vaihda perinteiseen näkymään painamalla ensin Sarkain-näppäintä ja sitten Enteriä. Siirry nuolinäppäimillä Helppokäyttötoiminnot-kohtaan ja paina sitten Enteriä.

 3. Valitse Helppokäyttötoimintojen asetukset -valintaikkunan Näppäimistö-välilehden Käytä alas jääviä näppäimiä -valintaruutu painamalla U-näppäintä.

 4. Paina S-näppäintä päästäksesi Asetukset-kohtaan. Näyttöön avautuu Alas jäävien näppäimien asetukset -valintaruutu, joka sisältää seuraavat asetukset:

  • Valitse Käytä pikanäppäintä -valintaruutu painamalla U-näppäintä. Näin voit ottaa alas jäävät näppäimet käyttöön tai poistaa ne käytöstä painamalla Vaihto-näppäintä viisi kertaa.

  • Valitse Poista lukitus painamalla VAIHTO-, CTRL- tai ALT-näppäintä kahdesti -valintaruutu painamalla P-näppäintä. Näin voit lukita Vaihto-, Ctrl- tai Alt-näppäimen tai Windows-logonäppäimen, jos painat sitä kahdesti peräkkäin.

  • Valitse Poista Alas jäävät näppäimet -toiminto käytöstä, jos kahta näppäintä painetaan samanaikaisesti -valintaruutu painamalla T-näppäintä. Näin voit poistaa alas jäävät näppäimet käytöstä, kun Vaihto-, Ctrl- tai Alt-näppäintä tai Windows-logonäppäintä ja jotain toista näppäintä painetaan samanaikaisesti.

  • Valitse Äänimerkki VAIHTO-, CTRL- tai ALT-näppäintä painettaessa -valintaruutu painamalla M-näppäintä. Näin voit ottaa käyttöön äänimerkin, kun Vaihto-, Ctrl- tai Alt-näppäintä tai Windows-logonäppäintä painetaan, kun se lukitaan tai kun se vapautetaan.

  • Valitse Näytä alas jäävien näppäinten tila -valintaruutu painamalla S-näppäintä. Tämä näyttää alas jäävien näppäimien kuvakkeen tehtäväpalkissa, kun ne ovat käytössä.

 5. Poistu Helppokäyttötoimintojen asetukset -valintaikkunasta painamalla Enteriä kahdesti.

 6. Sulje ohjauspaneeli painamalla Alt+F, C.