Median virtautuksen asetusten muuttaminen Windows Media Playerissa

Kun olet määrittänyt median virtautuksen, jota kutsuttiin Windows Media Playerin aiemmissa versioissa median jakamiseksi, voit valita musiikin, videot ja kuvat, jotka voidaan virtauttaa oman verkon laitteisiin ja tietokoneisiin. Voit myös määrittää laitteet, jotka voivat käyttää määrittämääsi mediaa.

Kuva median virtautusasetusten ohjauspaneelista
Median virtautusasetukset

Lisätietoja median virtautuksen määrittämisestä ja käyttämisestä kotiverkossa on ohjeaiheessa Median virtauttaminen laitteisiin ja tietokoneisiin Windows Media Playeria käyttäen. Lisätietoja virtautuksesta Internetin ylitse on ohjeaiheessa Median virtautus Internetin välityksellä Windows Media Playeria käyttäen.

Näytä kaikki

Median käytön automaattinen salliminen kaikille laitteille ja tietokoneille

Jos et halua muuttaa yksittäisiä virtautusasetuksia, voit sallia mediakirjaston käytön verkon kaikille nykyisille ja tuleville laitteille. Tee seuraavat toimet:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitse Kaikki ohjelmat ja valitse Windows Media Player.
  Jos Player on käynnissä ja Nyt toistetaan -tilassa, napsauta Playerin oikeassa yläkulmassa olevaa Siirry kirjastoon -painiketta Kuva Siirry kirjastoon -painikkeesta.
 2. Valitse Virtauta ja valitse Salli laitteiden toistaa mediasisältöäni automaattisesti.

  Kuva Virta-valikosta
  Virtauta-valikko
 3. Valitse Salli kaikki medialaitteet -valintaikkunassa Salli automaattisesti kaikki tietokoneet ja medialaitteet.

  Jos et halua sallia virtautuksen vastaanottoa kaikille laitteille, valitse Älä salli automaattisesti mitään tietokonetta tai laitetta.

Varoitus

 • Virtautus kaikille laitteille kannattaa sallia automaattisesti vain suojatuissa verkoissa.

Tietokoneen Media Playerin käytön salliminen muille laitteille ja tietokoneille

Voit määrittää, että verkon muut tietokoneet ja medialaitteet voivat virtauttaa mediaa tietokoneen Media Playeriin. Tietokone toimii tällöin toistolaitteena. Näin voidaan toimia, jos tietyn tyyppisen kameran on tarkoitus käyttää Media Playeria kuvien ja videoiden näyttämiseen. Tee seuraavat toimet:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Käynnistä-painikkeen kuva, valitse Kaikki ohjelmat ja valitse Windows Media Player.
  Jos Player on käynnissä ja Nyt toistetaan -tilassa, napsauta Playerin oikeassa yläkulmassa olevaa Siirry kirjastoon -painiketta Kuva Siirry kirjastoon -painikkeesta.
 2. Valitse Virtauta ja valitse Salli Playerin etähallinta.

  Kuva Virta-valikosta
  Virtauta-valikko
 3. Valitse Salli etähallinta -valintaikkunassa Salli etähallinta tässä verkossa.

  Jos haluat estää Media Playerin etähallinnan, valitse Älä salli etähallintaa tässä verkossa.

Varoitus

 • Media Playerin etähallinta kannattaa sallia vain suojatuissa verkoissa. Oletusarvon mukaan etähallintaa ei ole sallittu, kun liityt uuteen verkkoon.

Mediakirjaston nimen muuttaminen

Kun jaat mediaa muiden laitteiden ja tietokoneiden kanssa, muut laitteet ja tietokoneet tunnistavat median mediakirjaston nimen perusteella. Mediakirjaston nimeä voi muuttaa milloin tahansa. Tee seuraavat toimet:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Käynnistä-painikkeen kuva, valitse Kaikki ohjelmat ja valitse Windows Media Player.
  Jos Player on käynnissä ja Nyt toistetaan -tilassa, napsauta Playerin oikeassa yläkulmassa olevaa Siirry kirjastoon -painiketta Kuva Siirry kirjastoon -painikkeesta.
 2. Valitse Virtauta ja valitse Lisää virtautusasetuksia.

  Kuva Virta-valikosta
  Virtauta-valikko

  Lisää virtautusasetuksia näkyy Virtauta-valikossa vasta, kun kotimedian virtautus on otettu käyttöön.

 3. Kirjoita Median virtautusasetukset -sivun Nimeä mediakirjasto -muokkausruutuun nimi, jonka perusteella verkon muut käyttäjät tunnistavat mediakirjaston. Valitse sitten OK.

Niiden laitteiden ja tietokoneiden valitseminen, jotka voivat käyttää mediaa

Kun olet ottanut median virtautuksen käyttöön, Windows Media Player tunnistaa automaattisesti yksityisverkon tietokoneet ja laitteet, jotka voivat vastaanottaa mediavirtoja. Voit virtauttaa mediaa verkon kaikkiin tietokoneisiin ja laitteisiin tai virtauttaa mediaa tiettyihin laitteisiin. Tee seuraavat toimet:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Käynnistä-painikkeen kuva, valitse Kaikki ohjelmat ja valitse Windows Media Player.
  Jos Player on käynnissä ja Nyt toistetaan -tilassa, napsauta Playerin oikeassa yläkulmassa olevaa Siirry kirjastoon -painiketta Kuva Siirry kirjastoon -painikkeesta.
 2. Valitse Virtauta ja valitse Lisää virtautusasetuksia.

  Kuva Virta-valikosta
  Virtauta-valikko

  Lisää virtautusasetuksia näkyy Virtauta-valikossa vasta, kun kotimedian virtautus on otettu käyttöön.

 3. Tee jokin seuraavista toimista Median virtautusasetukset -sivulla:

  • Jos haluat virtauttaa median verkon kaikkiin tietokoneisiin ja laitteisiin, valitse Salli kaikki.

  • Jos et haluat virtauttaa mediaa mihinkään verkon tietokoneeseen tai laitteeseen, valitse Estä kaikki.

  • Jos haluat virtauttaa mediaa tiettyihin tietokoneisiin ja laitteisiin, valitse tietokoneiden ja laitteiden luettelon kunkin kohteen kohdalla olevasta valikosta Sallittu tai Estetty.

 4. Valitse OK.

Oletusarvoisesti virtautettavan median valitseminen

Jos kaikkia mediatiedostoja ei ole tarkoitus määrittää verkon laitteiden ja tietokoneiden saataville, voit valita verkkoon lisättäville uusille laitteille oletusarvoisesti sallittavat mediatiedostot. Tee seuraavat toimet:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitse Kaikki ohjelmat ja valitse Windows Media Player.
  Jos Player on käynnissä ja Nyt toistetaan -tilassa, napsauta Playerin oikeassa yläkulmassa olevaa Siirry kirjastoon -painiketta Kuva Siirry kirjastoon -painikkeesta.
 2. Valitse Virtauta ja valitse Lisää virtautusasetuksia.

  Kuva Virta-valikosta
  Virtauta-valikko

  Lisää virtautusasetuksia näkyy Virtauta-valikossa vasta, kun kotimedian virtautus on otettu käyttöön.

 3. Valitse Valitse oletusasetukset.

 4. Tee vähintään jokin seuraavista toimista Mukauta median virtautusasetuksia -valintaikkunassa:

  • Tee seuraavat toimet Tähtiluokitukset-kohdassa:

   • Valitse Kaikki luokitukset, kun haluat virtauttaa Media Playerin kirjaston kaikki mediatiedostot, joilla on tähtiluokitus.

   • Valitse Vain ja valitse virtautettavien mediatiedostojen tähtiluokitusten alue.

    Jos esimerkiksi valitset Vähintään kaksi tähteä, kaikki sellaiset Media Player -kirjaston mediatiedostot virtautetaan, joiden luokitus on vähintään kaksi tähteä.

   • Poista Sisällytä luokittelemattomat tiedostot -valintaruudun valinta, jos luokittelemattomia tiedostoja ei ole tarkoitus virtauttaa määritetyn tähtiluokitusalueen mukaisten tiedostojen lisäksi.

  • Tee seuraavat toimet Valitse ikärajat -kohdassa:

   • Valitse Kaikki luokitukset, kun haluat virtauttaa Media Playerin kirjaston kaikki mediatiedostot, joilla on jokin ikäluokitus.

   • Valitse Vain ja poista niiden mediatyyppien ja ikäluokitusten valintaruutujen valinnat (tai lisää valintoja), jotka haluat sallia tai estää.

 5. Valitse kaksi kertaa OK.

Tiettyjen laitteiden tai tietokoneiden käytettävissä olevan median valitseminen

Voit valita sisällön, joka on verkon kunkin laitteen käytettävissä. Voit esimerkiksi valita, että kaikki mediatiedostot ovat yhden verkon laitteen käytettävissä ja muut laitteet voivat käyttää vain mediatiedostoja, joiden luokitus on vähintään neljä tähteä. Tee seuraavat toimet:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Käynnistä-painikkeen kuva, valitse Kaikki ohjelmat ja valitse Windows Media Player.
  Jos Player on käynnissä ja Nyt toistetaan -tilassa, napsauta Playerin oikeassa yläkulmassa olevaa Siirry kirjastoon -painiketta Kuva Siirry kirjastoon -painikkeesta.
 2. Valitse Virtauta ja valitse Lisää virtautusasetuksia.

  Kuva Virta-valikosta
  Virtauta-valikko

  Lisää virtautusasetuksia näkyy Virtauta-valikossa vasta, kun kotimedian virtautus on otettu käyttöön.

 3. Vie osoitin luettelossa olevan tietokoneen tai laitteen kohdalle ja valitse Mukauta.

 4. Poista Mukauta median virtautusasetuksia -valintaikkunan Käytä oletusasetuksia -valintaruudun valinta ja tee vähintään jokin seuraavista toimista:

  • Määritä kaikki mediatiedostot saataville valitsemalla Salli kaiken oman kirjaston mediasisällön käyttö tälle laitteelle -valintaruutu.

  • Tee seuraavat toimet Valitse tähtiluokitukset -kohdassa:

   • Valitse Kaikki luokitukset, kun haluat virtauttaa Media Playerin kirjaston kaikki mediatiedostot, joilla on tähtiluokitus.

   • Valitse Vain ja valitse virtautettavien mediatiedostojen tähtiluokitusten alue.

    Jos esimerkiksi valitset Vähintään kaksi tähteä, kaikki sellaiset Media Player -kirjaston mediatiedostot virtautetaan, joiden luokitus on vähintään kaksi tähteä.

   • Poista Sisällytä luokittelemattomat tiedostot -valintaruudun valinta, jos luokittelemattomia tiedostoja ei ole tarkoitus virtauttaa määritetyn tähtiluokitusalueen mukaisten tiedostojen lisäksi.

  • Tee seuraavat toimet Valitse ikärajat -kohdassa:

   • Valitse Kaikki luokitukset, kun haluat virtauttaa Media Playerin kirjaston kaikki mediatiedostot, joilla on jokin ikäluokitus.

   • Valitse Vain ja poista niiden mediatyyppien ja ikäluokitusten valintaruutujen valinnat (tai lisää valintoja), jotka haluat sallia tai estää.

 5. Valitse OK ja valitse sitten uudelleen OK.

Median käytön estäminen

Jos haluat estää kaikkia toistamasta mediaa, voit määrittää verkon kaikki tietokoneet ja laitteet estetyiksi. Voit tehdä sen seuraavasti:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Käynnistä-painikkeen kuva, valitse Kaikki ohjelmat ja valitse Windows Media Player.
  Jos Player on käynnissä ja Nyt toistetaan -tilassa, napsauta Playerin oikeassa yläkulmassa olevaa Siirry kirjastoon -painiketta Kuva Siirry kirjastoon -painikkeesta.
 2. Valitse Virtauta ja valitse Lisää virtautusasetuksia.

  Kuva Virta-valikosta
  Virtauta-valikko
 3. Valitse Estä kaikki.