Käynnistä-valikon ja tehtäväpalkin luetteloiden tyhjentäminen

Windows tallentaa ohjelmien, tiedostojen, kansioiden ja Internet-sivustojen avaushistoriat ja tallentaa ne Käynnistä-valikkoon sekä Käynnistä-valikon ja tehtäväpalkinpikaluetteloihin.

Tämä video opastaa Käynnistä-valikon ja tehtäväpalkin luetteloiden tyhjentämisessä (1.16)

Voit tyhjentää nämä historiatiedot säännöllisesti esimerkiksi, kun käytät yhteiskäytössä olevaa tai julkista tietokonetta. Kohteiden poistaminen Käynnistä-valikosta ja pikaluetteloista ei poista kohteita tietokoneesta, ja kaikki kiinnitetyt kohteet pysyvät kiinnitettyinä.

Kuva Ominaisuudet: Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko -valintaikkunan Käynnistä-valikko-välilehdestä
Voit tyhjentää viimeksi käytettyjen ohjelmien ja äskettäin avattujen kohteiden luettelot.

Luetteloiden tyhjentäminen

  1. Avaa Ominaisuudet: Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, napsauttamalla Ohjauspaneeli, napsauttamalla Ulkoasu ja mukauttaminen, ja valitsemalla sitten Tehtäväpalkki ja Käynnistä-valikko.

  2. Valitse Käynnistä-valikko-välilehti ja tee jompikumpi seuraavista toimista:

    • Voit estää viimeksi avattujen ohjelmien näyttämisen Käynnistä-valikossa poistamalla Tallenna ja näytä viimeksi avatut ohjelmat Käynnistä-valikossa -valintaruudun valinnan.

    • Voit poistaa viimeksi avatut tiedostot tehtäväpalkin ja Käynnistä-valikon pikaluetteloista poistamalla Tallenna ja näytä viimeksi avatut kohteet Käynnistä-valikossa ja tehtäväpalkissa -valintaruudun valinnan.

  3. Valitse OK.

Voit tuoda viimeksi avatut ohjelmat ja tiedostot näkyviin uudelleen valitsemalla valintaruudut ja valitsemalla sitten OK.

Huomautus

  • Joidenkin ohjelmien pikaluetteloissa on hyödyllisiä tehtäviä. Pikaluetteloiden tehtäviä ei voi lisätä tai poistaa.