Vastauksia komentokehotetta koskeviin kysymyksiin.

Näytä kaikki

Mikä komentokehote on?

Komentokehote on Windowsin ominaisuus, joka on aloituskohta MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) -komentojen ja muiden tietokonekomentojen kirjoittamista varten. On tärkeää tietää, että komentoja kirjoittamalla voit suorittaa toimintoja tietokoneessa käyttämättä graafista Windows-käyttöliittymää. Komentokehotetta käyttävät yleensä vain kokeneet käyttäjät.

Kun käytetään komentokehotetta, termi komentokehote tarkoittaa myös oikeaa kulmasuljetta (>, tunnetaan myös nimellä suurempi kuin -merkki), joka osoittaa, että komentorivikäyttöliittymä voi vastaanottaa komentoja. Lisäksi on huomattava, että nykyinen työkansio (tai sijainti), jossa komento suoritetaan, voidaan sisällyttää komentokehotteen osaksi. Jos esimerkiksi avaat Komentokehote-ikkunan ja näkyviin tulee C:\>-komentokehote, jossa on vilkkuva kohdistin >-merkin oikealla puolella, syötettävä komento suoritetaan tietokoneen koko C-asemaan.

Miten komentokehote avataan?

Avaa komentokehote napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta. Kirjoita hakuruutuun Komentorivi ja valitse sitten tulosluettelosta Komentorivi.

Mitä komentoja komentokehotteessa voi suorittaa?

Voit suorittaa MS-DOS-komentoja ja muita tietokonekomentoja.

Saat näkyviin yleisten komentojen luettelon kirjoittamalla komentokehotteeseen help ja painamalla sitten Enter-näppäintä.

Jos haluat lisätietoja kustakin komennosta, kirjoita helpkomennon nimi, jossa komennon nimi on sen komennon nimi, josta haluat lisätietoja.

Miten Komentokehote-ikkunaa muutetaan?

Voit muuttaa Komentokehote-ikkunan ulkoasua muuttamalla komentokehotteen asetuksia.

Voit määrittää komentokehotteen asetuksia seuraavasti:

  1. Avaa komentokehote napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta. Kirjoita hakuruutuun Komentorivi ja valitse sitten tulosluettelosta Komentorivi.

  2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella otsikkoriviä ja toimi seuraavasti:

    • Jos haluat muuttaa kaikkien Komentokehote-ikkunoiden asetuksia, valitse Oletukset.

    • Jos haluat muuttaa nykyisen Komentokehote-ikkunan asetuksia, valitse Ominaisuudet.

  3. Valitse haluamasi asetukset ja valitse lopuksi OK.

Miten suoritan komennon laajennetuilla oikeuksilla?

Osa komentokehotteessa suoritettavista komennoista saattaa edellyttää laajennettuja tai järjestelmänvalvojan oikeuksia. Nämä komennot voi suorittaa Suorita järjestelmänvalvojana -komennolla.

Voit suorittaa komentokehotteen järjestelmänvalvojana seuraavasti:

  1. Napsauta Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta.
  2. Kirjoita hakuruutuun komentokehote.

  3. Napsauta Komentorivi-painiketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.