Matkapuhelimen soittoäänen luominen ja ottaminen käyttöön Device Stagen avulla

Voit luoda tietokoneella matkapuhelimeesi mukautettuja soittoääniä ja tallentaa niitä.

Windowsin soittoäänitoimintojen käyttäminen edellyttää, että laite Device Stage -yhteensopiva ja tukee mukautettujen soittoäänien luomista Device Stagella. Device Stagen avulla voit luoda soittoäänen aiemmin luodusta äänitiedostosta tai tallentaa uuden soittoäänen tietokoneella.

Näytä kaikki

Matkapuhelimen Device Stage -yhteensopivuuden tarkistaminen

 1. Kytke matkapuhelimeen virta ja liitä se sitten tietokoneeseen USB-kaapelilla tai langattoman yhteyden avulla.

 2. Voit avata Laitteet ja tulostimet -valintaikkunan napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla sitten Käynnistä-valikosta Laitteet ja tulostimet.

  Laite saattaa näkyä nimellä, joka ei näyttäisi liittyvän sen merkkiin ja malliin. Laitteet ja tulostimet -kansiossa laitteiden niminä näkyy valmistajan laitteella määrittämä nimi.

 3. Kaksoisnapsauta Laitteet ja tulostimet -kansiossa olevaa laitetta.

  Jos Device Stage ei avaudu, laite ei ole Device Stage -yhteensopiva.

Huomautuksia

 • Jos Device Stage avautuu, mutta Määritä soittoäänet -toimintoa ei näy, laite ei ehkä tue mukautettujen soittoäänien luomista Device Stagella.

 • Jos laitetta ei ole Laitteet ja tulostimet -kansiossa, varmista, että laite on päällä ja että siinä on uudet paristot tai että se on ladattu täyteen.

 • Jos Device Stage ei avaudu, laitteen valmistaja ei ehkä ole määrittänyt Device Stagea avattavaksi laitetta liitettäessä.

 • Jos laite ei ole Device Stage -yhteensopiva, laitetta liitettäessä tulee todennäköisesti näkyviin Automaattinen toisto.

Soittoäänen lähettäminen matkapuhelimeen

 1. Kytke yhteensopivaan matkapuhelimeen virta ja liitä se tietokoneeseen.

 2. Jos Device Stage ei avaudu automaattisesti, kun laite liitetään, napsauta Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitse Laitteet ja tulostimet ja kaksoisnapsauta laitetta.
 3. Kaksoisnapsauta Device Stagessa Määritä soittoäänet -toimintoa.

 4. Valitse aiemmin luotu soittoääni Valitse soittoääni -sivulta. Voit toistaa valitun soittoäänen napsauttamalla Toista soittoääni -painiketta Kuva Toista soittoääni -painikkeesta.
 5. Valitse jokin seuraavista Mitä haluat tehdä tälle soittoäänelle? -asetuksen vaihtoehdoista:

  • Jos haluat käyttää soittoääntä puhelimen ensisijaisena soittoäänenä, valitse Määritä ensisijaiseksi soittoääneksi ja valitse sitten Lähetä puhelimeen.

  • Jos haluat soittoäänen kuuluvan tietyn henkilön (tai tietyn ryhmän jäsenen) soittaessa, valitse Liitä se yhteyshenkilöön ja valitse sitten Seuraava. Valitse Liitä yhteystietoihin -sivulla henkilöt, joille haluat määrittää kyseisen soittoäänen, ja valitse sitten Lähetä puhelimeen.

   Huomautus

  • Jos et halua tallentaa soittoääntä vaan pelkästään tallentaa sen, valitse Lähetä se puhelimeen ja valitse sitten Lähetä puhelimeen.

Uuden soittoäänen luominen

 1. Kytke yhteensopivaan matkapuhelimeen virta ja liitä se tietokoneeseen.

 2. Jos Device Stage ei avaudu automaattisesti, kun laite liitetään, napsauta Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitse Laitteet ja tulostimet ja kaksoisnapsauta laitetta.
 3. Kaksoisnapsauta Device Stagessa Määritä soittoäänet -toimintoa.

 4. Valitse Valitse soittoääni -sivulla Luo uusi soittoääni.

 5. Tee Luo uusi soittoääni -sivulla jompikumpi seuraavista toimista:

  • Jos haluat luoda soittoäänen aiemmin luodusta äänitiedostosta, valitse Avaa äänitiedosto, valitse OK viestissä Kunnioita tekijänoikeuksia, etsi äänitiedosto selaamalla ja valitse sitten Avaa.

  • Jos haluat tallentaa uuden soittoäänen, varmista, että tietokoneeseen on kytketty tallennuslaite (esimerkiksi mikrofoni), ja valitse sitten Tallenna. Tallenna ääni, jota haluat käyttää soittoäänenä, ja valitse Pysäytä, kun tallennus on valmis.

 6. Valitse äänitiedostosta soittoäänenä käytettävä osa Luo uusi soittoääni -sivulla seuraavien ohjeiden mukaisesti ja valitse sitten Tallenna.

  • Kuuntele äänitiedosto ja valitse siitä soittoäänenä käytettävä osa napsauttamalla Toista-painiketta Kuva Toista-painikkeesta.
  • Määritä soittoäänen pituus vetämällä valitun alueen reunoja.

  • Voit muuttaa soittoäänenä käytettävää osaa vetämällä valintapalkkia. Voit valita äänen edellisen osan napsauttamalla Siirry taaksepäin -painiketta Kuva Siirry taaksepäin -painikkeesta tai seuraavan osan napsauttamalla Siirry eteenpäin -painiketta Kuva Siirry eteenpäin -painikkeesta.
   Kuva valitusta äänitiedostosta
   Valittua osaa käytetään soittoäänenä.
  • Jos haluat lisätä häivytyksen soittoäänen alkuun tai loppuun, valitse Alkuhäivytys- tai Loppuhäivytys -valintaruutu.

 7. Valitse tallennettu soittoääni Valitse soittoääni -sivulla ja määritä, miten haluat käyttää soittoääntä puhelimessa, valitsemalla jokin Mitä haluat tehdä tälle soittoäänelle? -asetuksista.