DVD-videoiden tallentaminen: usein kysytyt kysymykset

Nämä ovat vastauksia yleisiin kysymyksiin, jotka koskevat DVD-videoiden tallentamista Windowsin DVD-levyjen luontia käyttäen. Lisätietoja tietojen tallentamisesta DVD-levylle Windowsin DVD-levyjen luonnilla on ohjeaiheessa Tietojen tallentaminen DVD-videolevylle Windowsin DVD-levyjen luonnilla.

Näytä kaikki

Millä laitteilla Windowsin DVD-levyjen luonnilla tallennettua DVD-levyä voi toistaa?

DVD-levyn voi toistaa tavallisella televisioon kytketyllä DVD-soittimella tai tietokoneella, jos tietokoneeseen on asennettu DVD-sisältöä toistava mediasoitin. Tietokoneessa täytyy myös olla DVD-levyjä toistava ohjelmisto asennettuna.

Minkä tyyppisiä kirjoitettavia DVD-levyjä on käytettävä tallennettaessa DVD-levyä Windows DVD-levyjen luonti -toiminnon avulla?

Tallennettava DVD-levy täytyy valita tallentavan DVD-aseman ja DVD-soittimen mukaan. Jotkin tallentavat DVD-asemat osaavat tallentaa tietoja vain tietyn tyyppisille tallennettaville DVD-levyille. Tallentava DVD-asema voi tallentaa esimerkiksi vain DVD+R- ja DVD+RW-levyille tai vain DVD-R- ja DVD-RW-levyille. Osa tallentavista DVD-asemista puolestaan tallentaa tietoja monille erityyppisille tallennettaville DVD-levyille.

Osa DVD-soittimista ja DVD-asemista myös toistaa vain tietyn tyyppisiä tallennettavia DVD-levyjä. Laitteen mukana tulleista ohjeista tai valmistajan Internet-sivustosta voit selvittää DVD-levyjen tyypit, joita DVD-soittimella tai tietokoneen DVD-asemalla voi toistaa. Useimmat tavalliset DVD-soittimet osaavat kuitenkin toistaa DVD+R- tai DVD-R-levyjä.

Jos tallentava DVD-asema tukee näitä levytyyppejä, voit tallentaa tietoja DVD-levylle Windowsin DVD-levyjen luonnilla seuraavia tallennettavia tai uudelleenkirjoitettavia DVD-levyjä käyttäen: DVD+R, DVD+RW, DVD-R tai DVD-RW. Nämä tallennettavat tai uudelleenkirjoitettavat DVD-levyt voivat olla yksikerroksisia tai kaksikerroksisia (eli DL-tyyppisiä) DVD-levyjä.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu DVD-levylle mahtuvat arvioidut videomäärät Windowsin DVD-levyn luonti -toimintoa käytettäessä.

DVD-levyn tyyppi
Keskimääräinen video- ja äänisisällön määrä

DVD-R, DVD+R, DVD+RW tai DVD-RW

150 minuuttia

DVD-R DL, DVD+R DL, DVD+RW DL tai DVD-RW DL

300 minuuttia

Mitä eroa on uudelleenkirjoitettavilla DVD-levyillä (DVD+RW/-RW) ja kertaalleen kirjoitettavilla tallennettavilla DVD-levyillä (DVD-R/+R)?

Kun kyseessä on uudelleenkirjoitettava DVD-levy, tietoja voi tallentaa levylle useita kertoja. Kun tallennat videosisältöä DVD+RW- tai DVD-RW-levylle, jossa on entuudestaan tietoja, kaikki DVD-levyn aiemmat tiedot poistetaan. Varmista siis, ettei levyllä ole tietoja, jotka haluat säilyttää.

DVD+R- ja DVD-R-levyille voidaan tallentaa vain yhden kerran.

Minkä perusteella DVD-levyn tallennusaika määräytyy?

Seuraavat tekijät vaikuttavat DVD-levyn tallennusaikaan:

  • Tietokoneessa käytettävissä olevat järjestelmäresurssit. Tietokoneen suorittimen nopeus, käytettävissä oleva kiintolevytila, näytönohjain ja muistin määrä vaikuttavat siihen, kuinka kauan videon koodaaminen ja tallentaminen DVD-levylle kestää.

  • Tallentavan DVD-aseman nopeus sekä käytettävän kirjoitettavan DVD-levyn tyyppi. Tallentavan DVD-aseman ja tallennettavan DVD-levyn nopeus vaikuttavat myös siihen, kuinka kauan tietojen tallentaminen DVD-levylle kestää. Lisätietoja asianmukaisen tallennusnopeuden valitsemisesta on ohjeaiheessa Windowsin DVD-levyjen luonnin DVD-videoasetusten muuttaminen.

  • DVD-levyllä olevan videon ja/tai diaesityksen pituus. Kun luot DVD-levyn Windowsin DVD-levyjen luonnilla, diaesitys ja kaikki video- ja äänitiedostot täytyy ensin muuntaa muotoon, jota DVD-soittimet pystyvät toistamaan. Tässä prosessissa video koodataan MPEG-2-videomuotoon ja vastaava äänitiedosto muunnetaan Dolby Digital -tyyppiseksi. Jos DVD-levylle tallennetaan paljon video- ja äänisisältöä, tallennus kestää kauemmin.

Kuinka DVD-levylle luodaan kohtauksia?

DVD-levylle luodaan kohtauksia DVD-levylle lisättävien tiedostojen tyypin ja määrän mukaan. Voit hallita kohtausten näkymistä DVD-levyllä entistä paremmin, kun ymmärrät periaatteet, joiden mukaan kohtauksia luodaan Windowsin DVD-levyjen luonnissa. DVD-levyllä voi olla enintään 18 kohtausta.

Jos lisäät useita videotiedostoja tai sekä videotiedostoja että kuvia, kutakin videotiedostoa sekä diaesitystä kohden luodaan yksi kohtaus.

Jos DVD-levyllä on vain yksi videotiedosto tai vain yksi diaesitys, seuraavat kohdat toteutuvat:

  • Ohjelma luo useita kohtauksia aikaleimojen perusteella siten, että samoihin aikoihin tallennettu videosisältö pidetään yhdessä (jos videotiedostossa on aikaleimoja).

    DV-kamera lisää aikaleimoja, kun videota kuvataan. Aikaleimatiedot näkyvät tällöin myös tuodussa videotiedostossa.

  • Lisättyyn videotiedostoon luodaan useita kohtauksia jakamalla video pituudeltaan yhtäläisiin osiin ja luomalla kohtaus kutakin videosegmenttiä kohden (jos videotiedostossa ei ole aikaleimatietoja).

  • Diaesitykseen luodaan useita kohtauksia jakamalla diaesitys pituudeltaan yhtäläisiin osiin ja luomalla kohtaus kutakin osaa kohden.

Mitä voin tehdä, jos Windowsin DVD-levyjen luonti -toiminnon videosuodattimien käytössä on ongelmia?

Jos kohtaat ongelmia, jotka voivat liittyä video- tai äänisuodattimiin, voit yrittää poistaa videosuodattimet käytöstä. Lisätietoja videosuodatinten käyttämisestä Windowsin DVD-levyjen luonnissa on ohjeaiheessa Windowsin DVD-levyjen luonnin videosuodattimet: usein kysytyt kysymykset.