Internet Explorer 9:n pikanäppäimet

Voit tehdä useita erilaisia tehtäviä nopeasti tai ilman hiirtä käyttämällä Windows Internet Explorerin pikanäppäimiä.

Näytä kaikki

WWW-sivujen tarkasteleminen ja tutkiminen

Seuraavassa taulukossa on kuvattu WWW-sivujen tarkastelemiseen ja tutkimiseen soveltuvat pikanäppäimet

Toiminto
Pikanäppäin

Tuo Ohjeen näyttöön

F1

Vaihda selainikkunan koko näyttö tavalliseen näyttöön ja takaisin

F11

Siirry seuraavaan kohteeseen WWW-sivulla, osoiterivillä tai Suosikit-palkissa

Välilehti

Siirry edelliseen kohteeseen WWW-sivulla, osoiterivillä tai Suosikit-palkissa

Vaihto+Sarkain

Aloita näppäimistöselaaminen

F7

Siirry kotisivuun

Alt+Home

Siirry seuraavaan sivuun

Alt+Oikea nuoli

Siirry edelliseen sivuun

Alt + Vasen nuoli tai Askelpalautin

Näytä linkin pikavalikko

Vaihto+F10

Siirry eteenpäin kehys- ja selainelementeissä (toimii vain jos välilehtiselaus on poistettu käytöstä)

Ctrl + Sarkain tai F6

Siirry taaksepäin kehys- ja selainelementeissä (toimii vain jos välilehtiselaus on poistettu käytöstä)

Ctrl+Vaihto+Sarkain

Vieritä asiakirjan alkua kohti

Ylänuoli

Vieritä asiakirjan loppua kohti

Alanuoli

Siirry asiakirjan alkua kohti suurin askelin

Page Up

Siirry asiakirjan loppua kohti suurin askelin

Page Down

Siirry asiakirjan alkuun

Home

Siirry asiakirjan loppuun

End

Etsi tältä sivulta

Ctrl+F

Päivitä nykyinen WWW-sivu

F5

Päivitä nykyinen WWW-sivu, vaikka WWW-version ja paikallisen version aikaleimat olisivat samat

Ctrl + F5

Keskeytä sivun lataaminen

Esc

Avaa uusi sivusto tai WWW-sivu

Ctrl+O

Avaa uuden ikkunan

Ctrl+N

Avaa uusi InPrivate-selausikkuna

Ctrl + Vaihto + P

Poista selaushistoria

Ctrl+Vaihto+Delete

Kopioi välilehti (avaa nykyinen välilehti uuteen välilehteen)

Ctrl + K

Avaa edellinen sulkemasi välilehti uudelleen

Ctrl + Vaihto + T

Sulje nykyinen ikkuna (jos siinä on vain yksi avoin välilehti)

Ctrl+W

Tallenna nykyinen sivu

Ctrl+S

Tulosta nykyinen sivu tai aktiivinen kehys

Ctrl+P

Aktivoi valittu linkki

Enter

Avaa Suosikit

Ctrl+I

Avaa Sivuhistoria

Ctrl+H

Latauksenhallinnan avaaminen

Ctrl+J

Avaa Sivu-valikko (jos komentopalkki on näkyvissä)

Alt+P

Avaa Työkalut-valikko (jos komentopalkki on näkyvissä)

Alt + T

Avaa Ohje-valikko (jos komentopalkki on näkyvissä)

Alt + H

Välilehtien käyttäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan välilehtien käyttöön liittyvät pikanäppäimet.

Toiminto
Pikanäppäin

Avaa linkit uudessa välilehdessä taustalla

Ctrl + napsautus

Avaa linkit uudessa välilehdessä edustalla

Ctrl + Vaihto + napsautus

Avaa uusi välilehti edustalla

Ctrl+T

Siirry välilehdestä toiseen

Ctrl + Sarkain tai Ctrl + Vaihto + Sarkain

Sulje nykyinen välilehti (tai nykyinen ikkuna, jos välilehtiselaus on poistettu käytöstä)

Ctrl+W

Siirry tiettyyn välilehtinumeroon

CTRL + n (jossa n on numero 1 - 8)

Siirry viimeiseen välilehteen

Ctrl + 9

Sulje muut välilehdet

Ctrl + Alt + F4

Käytä Zoomausta

Seuraavassa taulukossa kuvataan zoomauksen pikanäppäimet.

Toiminto
Pikanäppäin

Lähennä (+ 10%)

Ctrl + plusmerkki

Loitonna (- 10%)

Ctrl + miinusmerkki

Zoomaus 100%

Ctrl + 0

Haun käyttäminen osoiterivillä

Seuraavassa taulukossa kuvataan osoiterivillä hakemisessa käytettävät pikanäppäimet.

Toiminto
Pikanäppäin

Avaa hakukysely osoiterivillä

Ctrl+E

Avaa haun tulokset uudessa välilehdessä

Alt+Enter

Avaa osoiterivivalikko (sivuhistorian, suosikkien ja hakupalveluiden tarkastelemista varten)

Ctrl+Alanuoli

Hae käyttäen kopioitua tekstiä

Ctrl+Vaihto+L

Tulostuksen esikatselun käyttäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan WWW-sivujen esikatseluun ja tulostamiseen tarkoitetut pikanäppäimet.

Toiminto
Pikanäppäin

Määritä tulostusasetukset ja tulosta sivu

Alt+P

Vaihda paperi, ylä- ja alatunnisteet, asettelusuunta ja sivun reunukset

Alt + U

Näytä ensimmäinen tulostettava sivu

Alt+Home

Näytä edellinen tulostettava sivu

Alt+Vasen nuoli

Kirjoita näytettävän sivun sivunumero

Alt+A

Näytä seuraava tulostettava sivu

Alt+Oikea nuoli

Näytä viimeinen tulostettava sivu

Alt + End

Määritä kehysten tulostustapa (tämä asetus on käytettävissä vain, jos olet tulostamassa kehyksiä sisältävää WWW-sivua)

Alt + F

Sulje tulostuksen esikatselu

Alt+C

Osoiterivin käyttäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan osoiterivissä käytettävät pikanäppäimet.

Toiminto
Pikanäppäin

Valitse teksti osoiterivissä

Alt+D

Näytä luettelo osoitteista, jotka olet kirjoittanut

F4

Siirrä kohdistin osoiterivillä vasemmalle osoitteen seuraavaan loogiseen katkoskohtaan (piste tai vinoviiva)

Ctrl+Vasen nuoli

Siirrä kohdistin osoiterivillä oikealle osoitteen seuraavaan loogiseen katkoskohtaan (piste tai vinoviiva)

Ctrl+Oikea nuoli

Lisää osoiteriville kirjoittamasi tekstin alkuun www. ja loppuun .com

Ctrl + Enter

Siirry eteenpäin automaattisen täydennystoiminnon täydennysvaihtoehtojen luettelossa

Ylänuoli

Siirry taaksepäin automaattisen täydennystoiminnon täydennysvaihtoehtojen luettelossa

Alanuoli

Internet Explorerin työkalurivivalikkojen avaaminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan Internet Explorerin työkalurivin ja komentopalkin valikoiden avaamiseen käytettävät pikanäppäimet.

Toiminto
Pikanäppäin

Avaa Kotisivu-valikko

Alt + M

Avaa Tulosta-valikko

Alt + R

Avaa RSS-valikko

Alt + J

Avaa Työkalut-valikko

Alt + O

Avaa Suojaus-valikko

Alt + S

Avaa Ohje-valikko

Alt + L

Syötteiden, sivuhistorian ja suosikkien käyttäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan sivuhistorian ja suosikkien käyttöön liittyvät pikanäppäimet.

Toiminto
Pikanäppäin

Lisää käsiteltävä sivu suosikkeihin (tai tilaa syöte syötteiden esikatselussa)

Ctrl+D

Poista selaushistoria

Ctrl + Vaihto + Del

Avaa InPrivate-selausikkuna

Ctrl + Vaihto + P

Avaa Suosikit-kansion järjestäminen -valintaikkuna

Ctrl+B

Siirrä Suosikit-kansion järjestäminen -valintaikkunassa valittu kohde Suosikit-luettelossa ylöspäin

Alt+Ylänuoli

Siirrä Suosikit-kansion järjestäminen -valintaikkunassa valittu kohde Suosikit-luettelossa alaspäin

Alt + Alanuoli

Avaa Suosikkikeskus ja tuo suosikit näyttöön

Alt+C

Avaa Suosikkikeskus ja tuo sivuhistoria näyttöön

Ctrl+H

Kiinnitä Suosikkikeskus ja tuo sivuhistoria näyttöön

Ctrl+Vaihto+H

Avaa ja kiinnitä Suosikkikeskus ja näytä syötteet

Ctrl + Vaihto + J

Avaa Lisää suosikkeihin -valikko (tai avaa syötteen tilaus syötteiden esikatselussa)

Alt + Z

Avaa Suosikit-valikko valikkoriviltä

Alt+A

Muokkaaminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan WWW-sivujen muokkaamiseen käytettävät pikanäppäimet.

Toiminto
Pikanäppäin

Poista valitut kohteet ja kopioi ne leikepöydälle

Ctrl+X

Kopioi valitut kohteet leikepöydälle

Ctrl+C

Lisää leikepöydän sisältö valittuun sijaintiin.

Ctrl+V

Valitse kaikki nykyisen WWW-sivun kohteet

Ctrl+A

Avaa Internet Explorer -sovelluskehittäjätyökalut

F12

Ilmoituspalkin käyttäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan ilmoituspalkin käyttämiseen liittyvät pikanäppäimet.

Toiminto
Pikanäppäin

Siirrä kohdistus ilmoituspalkkiin

Alt+N

Napsauta ilmoituspalkkia

Välilyönti