Kirjastot ovat Windows 7 -järjestelmän uusi toiminto. Tässä osiossa on vastauksia kirjastoja koskeviin yleisiin kysymyksiin.

Näytä kaikki

Mikä kirjasto on?

Kirjastoissa hallitaan asiakirjoja, musiikkia, kuvia ja muita tiedostoja. Voit selata tiedostoja samaan tapaan kuin kansiossa tai voit järjestää tiedostot päivämäärän, tyypin, tekijän tai muun ominaisuuden mukaan.

Kirjastot muistuttavat kansioita. Kun avaat kirjaston, näet tiedostoja, mutta toisin kuin kansiot, kirjastot sisältävät useaan eri sijaintiin tallennettuja tiedostoja. Tämä on pieni mutta tärkeä ero. Tiedostoja ei tallenneta itse kirjastoihin. Kirjastojen avulla valvotaan kansioita, joihin tiedostot on tallennettu, sekä käytetään ja järjestetään tiedostoja eri tavoin. Jos olet esimerkiksi tallentanut äänitiedostoja sekä kiintolevyn että ulkoisen aseman kansioihin, voit käyttää kaikkia äänitiedostoja Musiikki-kirjaston kautta.

Miten luon kirjaston tai muutan kirjastoa?

Windows sisältää neljä oletuskirjastoa: Tiedostot, Musiikki, Kuvat ja Videot. Voit myös luoda uusia kirjastoja. Lisätietoja on ohjeaiheessa Uuden kirjaston luominen.

Voit muokata aiemmin luotua kirjastoa seuraavasti:

 • Lisää tai poista kansio. Kirjastot sisältävät lisättyjen kansioiden tai kirjastosijaintien sisällön. Yhteen kirjastoon voi lisätä enintään 50 kansiota. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kansioiden lisääminen kirjastoon.

 • Muuta oletustallennussijaintia. Oletustallennussijainti määrittää, mihin kohde tallennetaan, kun se kopioidaan, siirretään tai tallennetaan kirjastoon. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kirjaston mukauttaminen.

 • Muuta tiedostotyyppiä, jolle kirjasto on optimoitu. Kukin kirjasto voidaan optimoida tietylle tiedostotyypille, kuten ääni- tai kuvatiedostoille. Kirjaston tiedostojen käytettävissä olevat järjestämisvaihtoehdot määräytyvät sen mukaan, mille tiedostotyypille kirjasto on optimoitu. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kirjaston mukauttaminen.

Mitä tapahtuu, jos poistan kirjaston tai kohteita kirjastosta?

Jos poistat kirjaston, itse kirjasto siirretään roskakoriin. Kirjaston kautta käytettävissä olleet tiedostot ja kansiot on tallennettu muualle, joten niitä ei poisteta. Jos poistat jonkin neljästä oletuskirjastosta (Tiedostot, Musiikki, Kuvat tai Videot) vahingossa, voit palauttaa sen alkuperäiseen tilaan siirtymisruudussa napsauttamalla Kirjastot-kohtaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla sitten Palauta oletuskirjastot.

Jos poistat tiedostoja tai kansioita kirjastosta, ne poistetaan myös alkuperäisistä sijainneista. Jos haluat poistaa kohteen kirjastosta mutta säilyttää sen alkuperäisessä sijainnissa, poista kohteen sisältämä kansio. Kun poistat kirjastosta kansion, kaikki kansion kohteet poistetaan (ei kuitenkaan kiintolevyltä). Lisätietoja on ohjeaiheessa Kansioiden lisääminen kirjastoon.

Jos lisäät kansion kirjastoon ja poistat kansion tämän jälkeen alkuperäisestä sijainnista, kansio ei ole enää käytettävissä kirjastossa.

Miksi en voi etsiä tai järjestää kirjastoon hiljattain lisätyn kansion tiedostoja?

Jos olet hiljattain lisännyt kirjastoon kansion indeksoimattomasta sijainnista, kuten ulkoisesta kiintolevyasemasta tai verkosta, ja kansio sisältää paljon tiedostoja, tiedostojen lisääminen indeksiin voi kestää jonkin aikaa. Indeksoinnin aikana haut ja tiedostojärjestykset voivat vaikuttaa puutteellisilta. Lisätietoja indeksoinnista on ohjeaiheessa Windowsin hakujen tehostaminen indeksin avulla: usein kysyttyjä kysymyksiä.

Mitä sijaintityyppejä kirjastot tukevat?

Kirjastoon voi lisätä kansioita eri sijainneista, kuten oman tietokoneen C-asemasta, ulkoisesta kiintolevyasemasta tai verkosta.

Missä kansio sijaitsee?
Voiko sen lisätä kirjastoon?

Oman tietokoneen C-asemassa

Kyllä.

Ulkoisessa kiintolevyasemassa

Kyllä, mutta sisältö ei ole käytettävissä, jos yhteys asemaan katkaistaan.

Tietokoneeseen asennetussa lisäkiintolevyasemassa

Kyllä.

USB-muistitikussa

Vain jos laite näkyy Tietokone-kansion Kiintolevyasemat-osan siirtymisruudussa. Laitteen valmistaja määrittää tämän ominaisuuden, ja joskus sitä voi muuttaa. Lisätietoja saat valmistajalta.

Sisältö ei ole käytettävissä, jos aseman yhteys katkaistaan.

Siirrettävässä tallennusvälineessä, kuten CD- tai DVD-levyllä

Ei.

Verkossa

Kyllä, jos verkkosijainti on indeksoitu tai kansio on käytettävissä offline-tilassa. (Lisätietoja on alla olevassa kysymyksessä.)

Kotiryhmän toisessa tietokoneessa

Kyllä. Lisätietoja on Windowsin ohjeessa ja tuessa kohdassa, jossa käsitellään tietokoneiden lisäämistä kotiryhmään.

Huomautus

 • Kirjastoihin voi lisätä vain kansioita. Muita tietokoneen kohteita (kuten tallennettuja hakuja ja hakuliittimiä) ei voi lisätä.

Miksi sain viestin, jonka mukaan sijaintia ei voida sisällyttää, koska sitä ei ole indeksoitu?

Se tarkoittaa, että kansio on tallennettu verkkosijaintiin, jota ei ole indeksoitu. Verkkokansio voi kuulua kirjastoon vain jos kansion sisältö on lisätty hakuindeksiin. Jos kansio on jo indeksoitu laitteessa, johon se on tallennettu, sinun pitäisi pystyä lisäämään se suoraan kirjastoon.

Jos verkkokansiota ei ole indeksoitu, sen voi indeksoida vaivattomasti määrittämällä verkkokansion offline-käyttöön. Tämä luo offline-versiot tiedostoista kansioon ja lisää kyseiset tiedostot tietokoneen hakuindeksiin. Kun kansio määritetään offline-käyttöön, sen voi lisätä kirjastoon.

Kun määrität verkkokansion offline-käyttöön, kaikkien kyseisessä kansiossa olevien tiedostojen kopiot tallennetaan tietokoneen kiintolevylle. Ota tämä huomioon, jos verkkokansiossa on paljon tiedostoja.

Kansion offline-käytön salliminen

 1. Muodosta yhteys verkkoon ja etsi verkkokansio, jonka offline-käytön haluat sallia.

 2. Napsauta kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse Offline-käyttö aina sallittu.

  Offline-käyttö aina sallittu -komennon kuva
  Offline-käyttö aina sallittu -komento

Huomautuksia

 • Jos Offline-käyttö aina sallittu -komento ei näy hiiren kakkospainikkeella avautuvassa valikossa, käytössä oleva Windows 7 -versio ei ehkä tue offline-tiedostoja.

 • Jos verkkokansio, jota yritetään sisällyttää, on tallennettuna tietokoneelle, jossa on käytössä vanhempi Windows-versio, se saatetaan saada yhteensopivaksi Windows 7 -kirjastojen kanssa asentamalla tietokoneelle Windows Search 4.0 ja sitten indeksoimalla se. Lisätietoja Windows Search 4.0:sta on Windows Search -sivustolla.