Windows Media Center Extender -laitteen määrittäminen

Sopivalla laitteistokokoonpanolla ja Windows Media Center Extender -laitteella voit virtauttaa Windows 7 -tietokoneelle tallennettua mediaa toiseen huoneeseen. Jotta tämä voidaan tehdä, tietokone ja Extender on oltava yhdistettynä kotiverkkoon. Yleistä tietoa kotiverkoista on ohjeaiheessa Kotiverkon perustaminen.

Lisätietoja Extender-laitteista on ohjeaiheissa Windows Media Center Extenderin käyttäminen ja Windows Media Center Extenderit: usein kysytyt kysymykset.

Kaavio kotiverkosta, jossa on yksi tietokone ja kolme Extender-laitetta
Extender-laitteita eri huoneissa, yhteydessä kotiverkkoon, jotta voidaan käyttää musiikkia, valokuvia ynnä muuta yhdestä Windows 7 -tietokoneesta

Jopa viisi Extenderiä voi virtauttaa sisältöä yhdestä Windows 7 -tietokoneesta. Extenderin suorituskyky riippuu kuitenkin kotiverkon ominaisuuksista sekä tietokoneen laitteistosta ja määrityksistä. Jos esimerkiksi aiot säännöllisesti virtauttaa teräväpiirtosisältöä useampaan kuin yhteen Extenderiin, kannattaa harkita suorittimen nopeuden ja muistin lisäämistä sekä hankkia langallinen gigabittitasoinen verkko. Yleisenä ohjenuorana tietokoneessasi tulisi olla yksi suoritinydin ja yksi gigatavu muistia Extenderiä kohti. Jos esimerkiksi aiot virtauttaa sisältöä kahteen Extenderiin, tietokoneessa tulisi olla kaksiytiminen suoritin ja kaksi gigatavua (2 Gt) muistia.

Tässä ohjeaiheessa selitetään, miten Extender-laite yhdistetään – langattomasti tai langallisesti (Ethernet-yhteydellä) – kotiverkkoon ja miten Extender-laite asennetaan ja määritetään Media Centerissä.

Näytä kaikki

Extenderin yhdistäminen lankaverkkoon

Voit yhdistää Media Center Extender -laitteen Ethernet-kaapelilla kotiverkkoon. Tätä yhteystyyppiä kutsutaan lankaverkoksi ja sitä suositellaan langattoman yhteyden sijasta, koska se on yleensä nopeampi ja luotettavampi. Lisätietoja kotiverkon perustamisesta ja eri verkkoyhteystyyppien eduista ja haitoista on ohjeaiheessa Kotiverkon muodostamiseen tarvittavat kohteet.

 1. Kytke Ethernet-kaapelin toinen pää reitittimen, keskittimen tai kytkimen Ethernet-porttiin.

 2. Kytke kaapelin toinen pää Extender-laitteen Ethernet-porttiin.

 3. Kiinnitä Extender-laitteen virtajohto.

 4. Varmista, että Extender-laitteeseen kytketyn Ethernet-kaapelin verkkoliikenteen merkkivalo palaa.

Extender-laitteen yhdistäminen langattomaan verkkoon

Voit yhdistää Extender-laitteen kotiverkkoon langattomasti. Tämä yhteystapa mahdollistaa Extender-laitteen yhdistämisen kotiverkkoon ilman, että joudut asentamaan Ethernet-kaapeleita ympäri kotia. Lisätietoja kotiverkon perustamisesta ja eri verkkoyhteystyyppien eduista ja haitoista on ohjeaiheessa Kotiverkon muodostamiseen tarvittavat kohteet.

Langattomaan verkkoon yhdistettäessä Extender yrittää muodostaa yhteyden automaattisesti ilman käyttäjän toimia. Jos langattomassa verkossa on käytössä suojausprotokollia, esimerkiksi WEP-avain tai WPA-salasana, nämä suojaustiedot on kuitenkin annettava manuaalisesti, kun Extender-laitetta määritetään. Kolme yleisintä suojausominaisuutta ovat

 • Verkon nimi (eli SSID)

 • WEP-avain

 • WPA-salasana.

Vain kaksi näistä vaaditaan, kun Extender-laitetta yhdistetään: verkon nimi ja joko WEP-avain tai WPA-salasana.

Jokaisella langattoman verkkolaitteen valmistajalla on määritysohjelma, jossa verkon nimi ja muut suojausominaisuudet määritetään. Lisätietoja erityyppisistä langattoman verkon suojausmenetelmistä on ohjeaiheessa Mitkä ovat langattoman verkon eri suojaustavat?.

Lisätietoja saat myös verkkolaitteen mukana toimitetuista ohjeista tai verkkolaitteen valmistajalta.

 1. Kytke tarvittaessa Extender irti langallisesta verkosta irrottamalla Ethernet-kaapeli laitteen takana olevasta verkkoportista ja sammuttamalla Extender.

 2. Käynnistä Media Center Extender -laite uudelleen.

 3. Kun Extender on käynnistynyt uudelleen, se muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon.

 4. Määritä tarvittavat langattoman yhteyden suojausasetukset näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti tai katso ohjeet Extender-laitteen mukana toimitetusta oppaasta.

Xbox 360:n (tai muun laitteen) määrittäminen Extender-laitteeksi

Jos Xbox 360 on yhdistetty kotiverkkoon, sitä voidaan käyttää Media Center Extender -laitteena. Tämä on helppo tapa virtauttaa kuvia, musiikkia, videoita ja muuta mediaa Windows 7 -tietokoneesta televisioon. Lisätietoja saat etsimällä tietoja Xbox 360 -sivustosta hakusanalla "Extender".

Jos sinulla on jokin muu Extender-laite kuin Xbox 360, voit yhdistää sen kotiverkkoon pitkälti samalla tavalla. Tällä hetkellä on saatavilla muutamia Extender-laitteita, jotka ovat Windows 7 -yhteensopivia. Esimerkiksi joissakin DVD-soittimissa on sisäänrakennettu Extender-toiminto. Näiden laitteiden mukana toimitetaan yleensä kaukosäädin, jossa on Media Centerin vihreä Käynnistä-painike Kaukosäätimen vihreä Käynnistä-painike .
 1. Käynnistä tietokone ja kirjaudu Windowsin. Varmista, että tietokone on yhdistetty kotiverkkoon. (Helppo tapa tehdä tämä on avata selain ja siirtyä verkkosivulle.)

 2. Käynnistä Extender-laite (kuten Xbox 360) ja varmista, että se on yhdistetty kotiverkkoon.

 3. Avaa tietokoneessa Windows Media Center napsauttamalla Käynnistä-painiketta Käynnistä-painike, valitsemalla Kaikki ohjelmat ja valitsemalla Windows Media Center.
 4. Siirry Windows Media Centerin aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät, valitse Lisää Extender-laite ja noudata ohjeita.

  Lisää Extender-laite -vaihtoehto Windows Media Centerin aloitusnäyttöön
  Lisää Extender-laite -vaihtoehto Windows Media Centerin aloitusnäyttöön
 5. Tee jokin seuraavista:

  • Jos käytät Xbox 360 -laitetta, siirry Xbox 360 -ohjaimella My Xbox -kohtaan ja valitse Windows Media Center

  • Jos käytät muuntyyppistä Extender-laitetta, paina Extender-kaukosäätimen vihreää Käynnistä-painiketta Kaukosäätimen vihreä Käynnistä-painike.
 6. Hae Windows Media Centerin 8-numeroinen asennusavain televisiossa näkyvien ohjeiden mukaisesti. Kirjoita 8-numeroinen asennusavain ylös. Tämä on avain, jolla Extender-laite ja Windows Media Center -tietokone liitetään toisiinsa.

  Lisäohjelmistoja ei tarvitse ladata, koska Extender-toiminnot ovat valmiiksi Windows Media Centerissä.

 7. Kirjoita tietokoneessa Kirjoita asennusavain -näytössä Extenderin näyttämä 8-numeroinen asennusavain ja jatka sitten ohjeiden mukaan.

  Tietokoneen asetuksiin tehdään automaattisesti useita muutoksia Extenderin määrityksen aikana, mukaan lukien muutoksia Windowsin palomuurin asetuksiin. Lisätietoja Windowsin palomuurista on ohjeaiheessa Windowsin palomuuri: suositellut linkit.

  Jos tietokoneessa on käytössä palomuuri, joka ei ole Windowsin palomuuri, varmista, että kyseinen palomuuriohjelmisto on määritetty niin, että se sallii Extenderin muodostaa yhteyden tietokoneeseen. Jotkut palomuurit on oletusarvoisesti määritetty tällä tavalla. Toiset palomuurit kuitenkin edellyttävät muutosten tekemistä palomuurin ohjelmiston määrityksiin. Lisätietoja siitä, mitkä palomuurit on valmiiksi määritetty sallimaan Media Center Extender -yhteys, sekä tietoa siitä, miten määrittää muita palomuureja toimimaan Extender-laitteen kanssa, on Palomuurit ja Media Center Extender -laite -artikkelissa Microsoftin verkkosivustossa.

 8. Kun asennusprosessi on päättynyt Media Centerissä, valitse Valmis.

  Extender-laitteeseen liitettyyn televisioon tulee näkyviin Media Centerin käyttöliittymä. Voit käyttää Xbox 360 -ohjaimella tai Media Center -kaukosäätimellä suoria TV-lähetyksiä, tallennettuja TV-ohjelmia, kuvia, musiikkia, videoita ja muuta digitaalista mediaa televisiossasi. Lisätietoja Windows Media Center -ominaisuuksista, jotka eivät ole käytettävissä Extender-laitteessasi, on ohjeartikkelissa Windows Media Center Extenderit: usein kysytyt kysymykset.