Median virtautus Internetin välityksellä Windows Media Playeria käyttäen

Windows Media Playerin avulla voidaan virtauttaa mediaa digitaalisten mediatiedostojen tallennuspaikkana toimivasta kotitietokoneesta toiseen tietokoneeseen, joka on yhteydessä Internetiin. Tällä tavoin voit käyttää mediaa missä hyvänsä. Kotimedian käyttäminen Internet-yhteyden välityksellä eli median etävirtautus on siitä erinomainen, että käyttäjän ei tarvitse siirtää suuria mediatiedostoja kannettavaan tietokoneeseen tai digitaaliseen mediasoittimeen, kun tiedostoja on tarkoitus toistaa matkalla. Median etävirtautuksen ansiosta tallennustilaltaan rajallisen kannettavan tietokoneen käyttäjä voi myös käyttää hyvin suurta mediavalikoimaa, joka sijaitsee kotitietokoneessa tai kotipalvelimessa.

Kuva Internet-kotimedian käyttö -valintaikkunasta
Internet-kotimedian käyttö -valintaikkuna

Tarvittavat varusteet:

 • Vähintään kaksi tietokonetta, joissa etävirtautus on otettu käyttöön. (Yhdessä tietokoneessa on kotiverkkoon liitetty mediakirjasto, ja toinen vastaanottaa virran.)

 • Tuettu verkkohenkilöllisyys, joka on liitetty käyttäjän Windows-käyttäjätiliin vähintään kahdessa tietokoneessa.

 • Internet-yhteys.

Jäljempänä olevissa toimintaohjeissa kuvataan, kuinka median etävirtautus määritetään ja kuinka sitä käytetään, jos linkitettyä verkkohenkilöllisyyttä ei ole valmiiksi tai jos käytössä on liitetty verkkohenkilöllisyys. Asennustoimien aikana reititin määritetään tavallisesti automaattisesti etävirtautusta varten. Määritä kuitenkin reititin tarvittaessa manuaalisesti portinsiirron avulla.

Huomautuksia

 • Kun haluat lähettää ja vastaanottaa kotimedian virtautusta Internetin välityksellä, Windows Media Playerin nykyisen version täytyy olla asennettuna kaikkiin tietokoneisiin, joita on tarkoitus käyttää.

 • Kotimedian virtautukseen käytettävää kotitietokone voi olla julkisessa verkossa tai liitetty toimialueeseen.

 • Linkitetty verkkohenkilöllisyys voidaan liittää kymmeneen Windows-käyttäjätiliin.

 • Internet-yhteys kotimediaan ei ole käytettävissä Windows 7 Starter- tai Windows 7 Home Basic -versiossa.

Näytä kaikki

Kotimedian käyttämisen salliminen Internet-yhteyden välityksellä (ilman liitettyä verkkohenkilöllisyyttä)

Median turvallinen etävirtautus Internetin välityksellä tai virtojen etävastaanottaminen edellyttää tuetun verkkohenkilöllisyyden luomista ja liittämistä omaan Windows-käyttäjätiliin. Ennen kuin aloitat verkkohenkilöllisyyden liittämisen, luo salasanaa käyttävä verkkohenkilöllisyys.

Voit liittää verkkohenkilöllisyyden ja sallia virtautuksen tietokoneessa seuraavasti:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitse Kaikki ohjelmat ja valitse Windows Media Player.
  Jos Player on käynnissä ja Nyt toistetaan -tilassa, napsauta Playerin oikeassa yläkulmassa olevaa Siirry kirjastoon -painiketta Kuva Siirry kirjastoon -painikkeesta.
 2. Valitse Virtauta ja valitse Salli kotimedian Internet-käyttö.

  Kuva Virta-valikosta
  Virtauta-valikko
 3. Valitse Internet-kotimedian käyttö -valintaikkunassa Liitä verkkohenkilöllisyys.

 4. Jos et vielä ole lisännyt verkkohenkilöllisyyspalvelua, valitse Lisää verkkohenkilöllisyyspalvelu, valitse verkkohenkilöllisyyspalvelu luettelosta ja noudata ohjeita.

 5. Valitse käyttäjätiliisi liitettävän verkkohenkilöllisyyspalvelun vierestä Liitä verkkohenkilöllisyys.

 6. Kirjaudu sisään kirjoittamalla verkkohenkilöllisyyden käyttäjänimi ja salasana ja valitsemalla OK.

 7. Valitse Internet-kotimedian käyttö -valintaikkunassa Salli kotimedian Internet-käyttö. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

 8. Valitse OK.

Huomautuksia

 • Internet-yhteys kotimediaan täytyy sallia tietokoneessa, jota käytetään Internetin välityksellä tapahtuvaan median virtauttamiseen, sekä tietokoneissa, joita käytetään mediavirtojen etävastaanottamiseen.

 • Jos tietokoneessa on asennettuna tietoturvaohjelma (kuten virustentorjuntaohjelma) muuta tarvittaessa ohjelman asetuksia, jotta median etävirtautus on mahdollista.

Kotimedian käyttämisen salliminen Internet-yhteyden välityksellä (aiempaa verkkohenkilöllisyyttä käyttäen)

Jos olet aiemmin liittänyt verkkohenkilöllisyyden Windows-käyttäjätiliin omassa tietokoneessa, voit sallia kotimedian käyttämisen Internet-yhteyden välityksellä Windows Media Playerin linkkiä napsauttamalla. Tee seuraavat toimet:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitse Kaikki ohjelmat ja valitse Windows Media Player.
  Jos Player on käynnissä ja Nyt toistetaan -tilassa, napsauta Playerin oikeassa yläkulmassa olevaa Siirry kirjastoon -painiketta Kuva Siirry kirjastoon -painikkeesta.
 2. Valitse Virtauta ja valitse Salli kotimedian Internet-käyttö.

  Kuva Virta-valikosta
  Virtauta-valikko
 3. Valitse Internet-kotimedian käyttö -valintaikkunassa Salli kotimedian Internet-käyttö. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

 4. Valitse OK.

Huomautuksia

 • Internet-yhteys kotimediaan täytyy sallia tietokoneessa, jota käytetään Internetin välityksellä tapahtuvaan median virtauttamiseen, sekä tietokoneissa, joita käytetään mediavirtojen etävastaanottamiseen.

 • Jos tietokoneessa on asennettuna tietoturvaohjelma (kuten virustentorjuntaohjelma) muuta tarvittaessa ohjelman asetuksia, jotta median etävirtautus on mahdollista.

Mediakirjaston etäkäyttäminen

Jos olet sallinut kotimedian Internet-yhteyden kahdessa tietokoneessa, voit ryhtyä etäkäyttämään kotimediaa. Median virtauttamiseen käytettävän tietokoneen täytyy olla yhteydessä kotiverkkoon ja mediavirran vastaanottamiseen käytettävän tietokoneen täytyy olla yhteydessä Internetiin.

Tee seuraavat toimet tietokoneessa, jota käytetään mediavirran vastaanottamiseen:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitse Kaikki ohjelmat ja valitse Windows Media Player.
  Jos Player on käynnissä ja Nyt toistetaan -tilassa, napsauta Playerin oikeassa yläkulmassa olevaa Siirry kirjastoon -painiketta Kuva Siirry kirjastoon -painikkeesta.
 2. Etsi kotitietokoneen Media Player -kirjasto siirtymisruudun Muut kirjastot -kohdasta ja napsauta kirjastoa.

  Jos Muut kirjastot ei ole näkyvissä siirtymisruudussa, tee seuraavat toimet:

  1. Valitse Järjestä ja valitse Mukauta siirtymisruutu.

  2. Napsauta kirjaston nimeä Mukauta siirtymisruutu -valintaikkunan yläosan avattavassa luettelossa ja valitse Muut kirjastot.

  3. Valitse Näytä muut kirjastot -valintaruutu ja valitse OK.

 3. Etsi Median Playerin kirjastosta tiedosto, jonka haluat toistaa, ja kaksoisnapsauta sitä.

Huomautus

 • Yritysverkoissa median etävirtautus on usein estetty.

Reitittimen määrittäminen manuaalisesti virtautusta varten portinsiirron avulla

Jos käytössä on reititin, joka ei salli Internet-kotimedian virtautuksen automaattista määrittämistä, avaa reitittimen palomuurinportit tarvittaessa automaattisesti, jotta etätietokoneet voivat käyttää kotitietokonetta. Tätä kutsutaan portinsiirroksi tai porttimääritykseksi.

Huomautus

 • Internet-kotimedia virtauttaminen täytyy sallia kotitietokoneessa ennen reitittimen manuaalista määrittämistä.

Kotireitittimen määrittäminen käyttämään portinsiirtoa:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitse Kaikki ohjelmat ja valitse Windows Media Player.
  Jos Player on käynnissä ja Nyt toistetaan -tilassa, napsauta Playerin oikeassa yläkulmassa olevaa Siirry kirjastoon -painiketta Kuva Siirry kirjastoon -painikkeesta.
 2. Valitse Virtauta ja valitse Salli kotimedian Internet-käyttö.

 3. Valitse Yhteyksien vianmääritys ja valitse Portinsiirtotiedot.

  Portinsiirtoasetukset-valintaikkunassa on seuraavat tiedot:

  • Protokolla. Tämä on Internet-protokolla, jota käytetään median virtauttamiseen. TCP-protokollaa (Transmission Control Protocol) käytetään tavallisesti median virtauttamiseen.

  • Ulkoisen portin numero. Tämä on sen portin numero, jota etätietokoneet käyttävät kotitietokoneessa olevan median avaamiseen. Numero on tietokonekohtainen, ja sitä tarvitaan reitittimen määrittämiseen. Portinsiirto-valintaikkuna on ainoa paikka, jossa ulkoisen portin numero näkyy.

  • Sisäisen portin numero. Tämän on kotiverkossa olevan kotitietokoneen median virtautukseen käytettävän portin numero. Tämä numero on aina sama: 10245.

 4. Avaa selain kotiverkon tietokoneessa ja kirjoita reitittimen määritykseen käytettävän verkkosivun osoite. Reitittimen oppaissa on tietoja siitä, kuinka reitittimen määritykseen käytettävä verkkosivu avataan.

  Reitittimen Internet-sivu avataan esimerkiksi usein kirjoittamalla http//: sekä reitittimen oletusarvoinen IP-osoite verkkoselaimen osoiteriville.

 5. Määritä reitittimen portit reitittimen määritykseen käytettävän verkkosivuston asianmukaisiin kohtiin seuraavasti:

  Tietokone
  Ulkoisen portin numero
  Sisäisen portin numero

  Kotitietokoneen nimi tai IP-osoite

  Vaihtelee (lisätietoja on Portinsiirtoasetukset-valintaikkunassa)

  10245

  Kotitietokoneen nimi tai IP-osoite

  443

  10245

Huomautuksia

 • Voit käyttää ulkoista porttia 443 tai oman tietokoneen kotimedian virtautukseen käytettävää ulkoisen portin numeroa. Suorituskyvyn kannalta on kuitenkin suositeltavaa, että käytät molempia.

 • Reititinten määrittämiseen tarkoitetut verkkosivut ovat erilaisia eri valmistajien reitittimissä ja eri malleissa. Esimerkiksi joillakin määrittämiseen tarkoitetuilla verkkosivuilla tietokone eritellään tietokoneen nimen mukaan, joillakin taas IP-osoitteen mukaan. Lisätietoja porttien määrittämisestä on reitittimen oppaissa.