Musiikin, kuvien, yhteystietojen ja kalenterien synkronoiminen kannettavan laitteen kanssa

Voit synkronoida matkapuhelimen, kannettavan musiikkisoittimen tai muun kannettavan laitteen tietokoneen kanssa kahdella eri päätavalla. Voit asentaa laitteen mukana mahdollisesti toimitetun synkronointiohjelmiston tai voit käyttää tämän Windows-version uutta Device Stagea, jos laitteesi tukee tätä ominaisuutta.

Device Stagen avulla voit synkronoida musiikin, yhteystiedot sekä muut tiedostot ja tiedot yhteensopivan kannettavan laitteen kanssa. Voit myös luoda matkapuhelimen soittoääniä ja käyttää muita laitteeseen liittyviä tehtäviä käytössä olevan laitteen mukaan. Synkronoitavissa olevat tiedostot ja tiedot määräytyvät laitetyypin sekä sen tukemien ominaisuuksien perusteella. Esimerkiksi yhteystiedot ja kalenterit voi todennäköisesti synkronoida älypuhelimen mutta ei kannettavan musiikkisoittimen kanssa.

Kytke laite tietokoneeseen, kun haluat tarkistaa, mitkä tiedosto- ja tietotyypit ovat synkronoitavissa. Jos laite on yhteensopiva Device Stagen kanssa, Device Stage aukeaa automaattisesti. Jos olet määrittänyt laitteen synkronoinnin aikaisemmin, Device Stage aukeaa, mutta se näkyy pienennettynäWindowsin ‌tehtäväpalkissa. Device Stage sisältää niiden tehtävien luettelon, jotka voidaan suorittaa laiteessa. Myös synkronointiasetukset ovat luettelossa.

Kuva Device Stagen synkronointiasetusten sivusta
Device Stagen synkronointiasetusten sivu

Device Stage on mukautettu jokaiselle laitteelle kunkin laitteen valmistajan mukaan, joten Device Stage näyttää eri laitteille erilaiset asetukset. Jos tietokoneeseen on liitetty useita laitteita, voit avata useita Device Stage -esiintymiä samanaikaisesti.

Helpoin tapa selvittää toimiiko olemassa oleva laite Device Stagen kanssa on liittää se tietokoneeseen ja katsoa avautuuko Device Stage. Jos kyse on laitteesta, jota ei ole vielä käsillä, tarkasta tuki valmistajalta tai katso laitteen teknisistä tiedoista. Jotta voit käyttää matkapuhelinta, digitaalikameraa tai muuta kannettavaa laitetta Device Stagen kanssa, valmistajan on lisättävä laitteeseen yhteensopiva ohjelmisto (jota kutsutaan myös laitteisto-ohjelmistoksi).

Huomautus

 • Mahdollisuutta käyttää Device Stagea matkapuhelimen soittoäänien vaihtamiseen ei ole kaikissa Windows-versioissa.

Näytä kaikki

Tietokoneen määrittäminen synkronoimaan yhteystiedot, kalenterit, tehtävät tai muistiinpanot kannettavan laitteen kanssa

Device Stagessa on eri asetukset yhteystietojen, kalentereiden, tehtävien ja muistiinpanojen synkronointiin kuin musiikin, kuvien ja videoiden synkronointiin.

 1. Käynnistä yhteensopiva älypuhelin tai muu kannettava laite, jossa voi käyttää yhteystietoja, kalentereita, tehtäviä tai muistiinpanoja. Liitä laite tietokoneeseen USB-liitännän tai muun liitäntäkaapelin avulla. Jos kyseessä on langaton laite, muodosta langaton yhteys.

  Jos Device Stage ei aukea, laite ei tue tätä Windows-ominaisuutta tai laitetta ei ole liitetty tietokoneeseen oikein.

 2. Kaksoisnapsauta Device Stagen Määritä synkronointi -kohtaa.

 3. Valitse synkronoitavien tietojen (yhteystiedot, kalenterit, muistiinpanot tai tehtävät) valintaruudut.

 4. Napsauta kunkin valitun sisältötyypin avattavaa luetteloa ja valitse, mitä ohjelmaa käytetään yhteystietojen, kalenterien, muistiinpanojen tai tehtävien lähteenä. Jos haluamaasi ohjelmaa ei ole luettelossa, valitse Hanki lisää synkronointilaajennuksia. Siirryt sivulle, josta voit ladata muiden ohjelmien synkronointilaajennuksia.

  Huomautus

  • Jotta Device Stage voi synkronoida yhteystiedot, kalenterit, muistiinpanot tai tehtävät laitteen kanssa, Device Stagen on voitava käyttää kyseisten tiedostojen ja tietojen lähdettä. Device Stage voi käyttää lähteenä sähköpostiohjelmaa tai muuta ohjelmaa, jossa säilytät yhteystietoja, kalentereita, muistiinpanoja tai tehtäviä. Ohjelma toimii Device Stagen kanssa vain, jos olet asentanut synkronointilaajennuksen, joka sallii Device Stagen käyttää ohjelmaa. Jos et näe ohjelman synkronointilaajennusta, ohjelma ei ehkä ole yhteensopiva Device Stagen kanssa. Lisätietoja saat ohjelman valmistajalta.

 5. Synkronoi kaikki yhteystiedot, kalenterit, muistiinpanot tai tehtävät valitsemalla Synkronoi nyt. Tiedot synkronoidaan välittömästi, ja ne synkronoidaan jatkossa uudelleen aina, kun laite liitetään tietokoneeseen. Tallenna nämä muutokset ja ota tulevat synkronoinnit käyttöön (synkronoimatta nyt) valitsemalla Tallenna muutokset.

 6. Voit halutessasi määrittää, miten Windows synkronoi yhteystiedot, kalenterit, muistiinpanot tai tehtävät. Valitse Asetukset ja noudata ohjeita. Kun olet muuttanut asetukset, palaa synkronointiasetusten sivulle valitsemalla OK ja valitse sitten Tallenna muutokset tai Synkronoi nyt.

Tietokoneen määrittäminen synkronoimaan musiikkikappaleet, kuvat ja videot kannettavaan laitteen kanssa

Device Stagessa on eri asetukset musiikin, kuvien ja videoiden synkronointiin kuin yhteystietojen, kalentereiden, tehtävien ja muistiinpanojen synkronointiin.

 1. Käynnistä yhteensopiva musiikkisoitin tai muu kannettava laite, johon voi tallentaa musiikkia, kuvia tai videoita. Liitä se tietokoneeseen USB-liitännän tai muun liitäntäkaapelin avulla. Jos kyseessä on langaton laite, muodosta langaton yhteys.

 2. Kaksoisnapsauta Device Stagen Määritä synkronointi -kohtaa.

 3. Valitse synkronoitavien tietojen (musiikki, kuvat tai videot) valintaruudut.

 4. Synkronoi Windows-kirjastojen kaikki musiikkikappaleet, kuvat tai videot valitsemalla Synkronoi nyt. Kohteet synkronoidaan välittömästi, ja ne synkronoidaan jatkossa aina, kun laite liitetään tietokoneeseen. Tallenna nämä muutokset ja ota tulevat synkronoinnit käyttöön (synkronoimatta nyt) valitsemalla Tallenna muutokset.

 5. Voit halutessasi valita, mitkä musiikkikappaleet, kuvat ja videot synkronoidaan laitteeseen. Valitse Asetukset ja noudata ohjeita.

  Synkronointiasetusten sivun alaosasta voit tarkistaa, paljonko laitteen tilasta on käytössä, paljonko laitteessa on vapaata tilaa sekä paljonko valittujen musiikkikappaleiden, kuvien ja videoiden synkronointiin tarvitaan vapaata tilaa. Musiikkikappaleet, kuvat ja videot voivat vaatia runsaasti tallennustilaa, joten ennen synkronoitavien kohteiden valitsemista kannattaa tarkistaa, paljonko laitteessa on vapaata tilaa.

 6. Kun olet valinnut synkronoitavat musiikkikappaleet, kuvat ja videot, palaa synkronointiasetusten sivulle valitsemalla OK ja valitse sitten Tallenna muutokset tai Synkronoi nyt.

Huomautus

 • Device Stage voi syknronoida valokuvia tiedostomuidoissa JPEG ja PNG. Muodoissa GIF, TIFF jaa BMP saattavat synkronoitua, mutta ne saatetaan tallentaa sellaiseen laitteen kansioon, jossa ei yleensä säilytetä valokuvia. Muissa muodoissa olevia valokuvia ei voi synkronoida.

Kannettavan laitteen ja tietokoneen välisen yhteyden tarkistaminen

Tietokoneeseen oikein liitetyt kannettavat laitteet näkyvät Ohjauspaneelin Laitteet ja tulostimet -kansiossa. Tässä kansiossa näkyvät sekä kaapelilla liitetyt että langatonta yhteyttä käyttävät laitteet. Useat matkapuhelimet voi liittää tietokoneeseen langattoman Bluetooth-tekniikan avulla.

Jopa sellaisten laitteiden, jotka eivät ole yhteensopivia Device Stagen kanssa, pitäisi näkyä kohdassa Laitteet ja tulostimet. Tarkistusohjeet:

 1. Voit avata Laitteet ja tulostimet -valintaikkunan napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla sitten Käynnistä-valikosta Laitteet ja tulostimet.

 2. Etsi haluamasi laite. Jos laite on liitetty oikein, sen nimi näkyy Laitteet ja tulostimet -kohdassa. Se saattaa löytyä luettelosta eri nimellä kuin laitteen merkki ja malli (nimi ei välttämättä ole looginen). Jos et ole muuttanut laitteen nimeä Windowsin Laitteet ja tulostimet -kohdassa, luettelossa näkyy valmistajan laitteelle antama nimi.

Huomautuksia

 • Jos laitetta ei näy Laitteet ja tulostimet -kohdassa ja laite on liitetty oikein tietokoneeseen, varmista, että laite on käynnistetty ja laitteeseen on asennettu uudet paristot tai laitteen akku on ladattu täyteen.

 • Jos laite on Laitteet ja tulostimet -luettelossa mutta Device Stage ei aukea automaattisesti, kun liität laitteen tietokoneeseen, laite ei ole yhteensopiva Device Stagen kanssa. Sen sijaan Automaattinen toisto aukeaa automaattisesti.

 • Kun olet määrittänyt laitteen synkronoimaan Device Stagen kanssa ja liität laitteen tietokoneeseen seuraavan kerran, Device Stage aukeaa automaattisesti pienennettynä Windowsin tehtäväpalkkiin. Jos haluat muuttaa synkronointiasetuksia, avaa Device Stage napsauttamalla laitteen kuvaketta tehtäväpalkissa.

 • Bluetooth-yhteyttä käyttävän langattoman laitteen kanssa synkronointi voi olla hitaampaa kuin kaapelilla liitetyn laitteen kanssa. Jos langaton synkronointi kestää liian pitkää, liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla tai muulla laitteen tukemalla kaapelilla.

 • Jotkin langattomat laitteet käyttävät langatonta USB- tai Wi-Fi-yhteyttä. Nämä yhteydet ovat tavallisesti nopeampia kuin Bluetooth-yhteydet. Lisätietoja langattoman laitteen kytkemisestä on ohjeaiheessa Yhteyden muodostaminen Bluetooth- ja muihin langattomiin ja verkkolaitteisiin.

Laitteen synkronoinnin aloitus

Kun olet määrittänyt laitteen synkronoinnin, Windows synkronoi laitteen tiedostot automaattisesti aina, kun liität laitteen tietokoneeseen. Jos laite on liitettynä pitkään, Windows tarkistaa uudet synkronoitavat yhteystiedot, kalenterit ja muut tiedot noin 30 minuutin välein. Synkronoitaviksi määritetyt uudet musiikkikappaleet, kuvat ja videot Windows etsii vain, kun liität laitteen tai valitset Device Stagessa Synkronoi nyt.

Jos laite on määritetty synkronoimaan kohteet automaattisesti, laitteen akku voi tyhjentyä nopeasti. Windows käyttää joidenkin tiedostotyyppien synkronointiin runsaasti aikaa. Esimerkiksi videotiedostot voivat olla suuria, joten niiden synkronointi voi kestää pidempään kuin musiikin tai kuvien synkronointi.

Jos aiot synkronoida paljon tiedostoja, kuten koko musiikkikokoelmasi, uuteen laitteeseen, varaa synkronointiin runsaasti aikaa. Kun tiedostot on synkronoitu ensimmäisen kerran, Windows synkronoi seuraavalla kerralla vain uudet tiedostot, jolloin synkronointi käy nopeammin.

Huomautus

 • Device Stagen avulla voit synkronoida haluamasi määrän tietokoneen kansioita laitteen kanssa. Voit kuitenkin synkronoida enintään 50 kansiota, jos kyse ei ole Windowsin kirjastossa olevista kansioista. Tällaisia kansioita ovat esimerkiksi musiikki- ja kuvakirjasto. Jos haluat synkronoida yli 50 kansiota laitteen kanssa, varmista, että kansiot ovat kirjastoissa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kirjastojen käyttäminen.