Laskimella voidaan suorittaa yksinkertaisia laskutoimituksia, kuten yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskuja. Laskimessa on myös edistyneet ohjelmointi, funktio- ja tilastolaskentaominaisuudet.

Voit suorittaa laskutoimituksia napsauttamalla Laskimen painikkeita tai kirjoittamalla laskutoimituksia näppäimistöllä. Voit kirjoittaa lukuja ja operaattoreita myös numeronäppäimistöllä, kun Num Lock -näppäintä on painettu. Lisätietoja näppäimistön käytöstä Laskimessa on ohjeaiheessa Pikanäppäimet.

Kuva Laskin-ikkunasta
Laskin-ikkuna
 1. Avaa Laskin napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta. Kirjoita hakuruutuun Laskin ja valitse sitten tulosluettelosta Laskin.

 2. Valitse Näytä-valikosta haluamasi tila.

  Kun vaihdat tilaa, meneillään oleva laskenta tyhjennetään. Laskentahistoria ja muistipainikkeiden avulla tallennetut luvut säilyvät.

 3. Suorita haluamasi laskenta napsauttamalla Laskimen painikkeita.

Näytä kaikki

Funktiolaskin-tilan käyttäminen

 1. Valitse Näytä-valikosta Funktiolaskin.

 2. Suorita haluamasi laskenta napsauttamalla Laskimen painikkeita.

  Kun haluat käyttää käänteisfunktioita, napsauta Inv-painiketta.

Huomautuksia

 • Funktiolaskin-tilassa Laskimessa on käytössä tarkalleen 32 merkitsevää numeroa.

 • Laskin noudattaa operaattorien laskentajärjestystä laskettaessa Funktiolaskin-tilassa.

Ohjelmoija-tilan käyttäminen

 1. Valitse Näytä-valikosta Ohjelmoija.

 2. Suorita haluamasi laskenta napsauttamalla Laskimen painikkeita.

Huomautuksia   

 • Ohjelmoija-tilassa Laskimessa on käytössä enintään 64 bittiä valitun sanan pituuden mukaan.

 • Laskin noudattaa operaattorien laskentajärjestystä laskettaessa Ohjelmoija-tilassa.

 • Ohjelmointi-tilassa on käytössä vain kokonaisluvut. Desimaaliosia ei huomioida.

Tilastot-tilan käyttäminen

Kun käytät Tilastot-tilaa, voit syöttää tiedot, joiden tilastotiedot haluat laskea, ja suorittaa sitten laskutoimitukset. Kun syötät tiedot, ne näytetään historia-alueessa, ja syötettyjen arvojen määrä näkyy laskenta-alueessa.

 1. Valitse Näytä-valikosta Tilastolaskin.

 2. Kirjoita tai valitse ensimmäinen tieto ja lisää sitten tieto tietojoukkoon valitsemalla Lisää.

 3. Napsauta suoritettavan tilastollisen laskennan painiketta:

  Painike Toiminto
  Painike
  Kuva Keskiarvo-painikkeesta
  Toiminto

  Arvojen keskiarvo

  Painike
  Kuva Neliöiden keskiarvo -painikkeesta
  Toiminto

  Arvojen neliöiden keskiarvo

  Painike
  Kuva Summa-painikkeesta
  Toiminto

  Arvojen summa

  Painike
  Kuva Neliöiden summa -painikkeesta
  Toiminto

  Arvojen neliöiden summa

  Painike
  Kuva Keskihajonta-painikkeesta
  Toiminto

  Keskihajonta

  Painike
  Kuva Populaation keskihajonta -painikkeesta
  Toiminto

  Populaation keskihajonta

Laskentahistorian käyttäminen

Laskentahistoria seuraa kaikkia Laskimen yhden istunnon aikana suorittamia laskutoimituksia, ja se on käytettävissä Nelilaskin- ja Funktiolaskin-tilassa. Voit muuttaa laskutoimitusten arvoja historiatiedoissa. Kun muokkaat laskentahistoriaa, valitun laskutoimituksen tulos näkyy tulosalueessa.

 1. Valitse Näytä-valikosta Historia.

 2. Kaksoisnapsauta muokattavaa laskutoimitusta.

 3. Syötä uudet laskettavat arvot ja paina Enter-näppäintä.

Huomautus

 • Nelilaskin- ja Funktiolaskin-tilan historiatiedot tallennetaan erikseen. Näytettävät historiatiedot määräytyvät käytettävän tilan mukaan.

Mittayksikön arvojen muuntaminen toiseen mittayksikköön

Laskimen avulla voit muuntaa erilaisia mittayksiköitä.

 1. Valitse Näytä-valikosta Yksiköiden muuntaminen.

 2. Valitse muunnettavat mittayksiköt napsauttamalla Valitse muunnettava yksikkötyyppi -kohdan kolmea luetteloa ja syötä sitten Mistä-ruutuun muunnettava arvo.

Päivämäärien laskeminen

Laskimen avulla voit laskea kahden päivämäärän välisen eron tai lisätä päiviä määritettyyn päivämäärään tai vähentää siitä päiviä.

 1. Valitse Näytä-valikosta Päivämäärien laskeminen.

 2. Napsauta Valitse haluamasi päivämäärän laskenta -kohdan luetteloa ja valitse suoritettavan laskennan tyyppi.

 3. Syötä tiedot ja valitse sitten Laske.

Polttoaineenkulutuksen, autovuokran tai asuntolainan maksujen laskeminen

Laskimen Polttoaineenkulutus-, Autovuokraus- ja Asuntolaina-laskentataulukkojen avulla voit laskea polttoaineenkulutuksen tai autovuokrauksen tai asuntolainan maksuja.

 1. Valitse Näytä-valikosta Laskentataulukot ja valitse haluamasi lomake laskentaa varten.

 2. Valitse Valitse laskettava arvo -kohdassa muuttuja, jonka haluat laskea.

 3. Kirjoita tunnetut arvot muokkausruutuihin ja valitse Laske.