Kosketuseleiden käyttäminen

Jos tietokoneessa on kosketusnäyttö, yhdellä tai kahdella sormella tehtävien eleiden tekeminen voi olla helpompaa kuin hiiren, kynän tai näppäimistön käyttäminen.

Tehtävien tekeminen liikkeillä

Sinun ei tarvitse napauttaa eikä valita valikkokohdetta tai työkalurivin painiketta, kun haluat suorittaa yleisiä tehtäviä, kuten kopioida, liittää, kumota ja poistaa. Voit sen sijaan tehdä liikkeen sormella. Esimerkiksi ylöspäin suuntautuva liike siirtää sivua alaspäin, ja alaspäin suuntautuva liike siirtää sivua ylöspäin. Liikeluokkia on kaksi: siirtymisliikkeet ja muokkausliikkeet. Ohjeita liikkeiden käytöstä on ohjeaiheessa Liikkeiden harjoitteleminen.

Voit mukauttaa liikkeitä usein suoritettavia tehtäviä varten. Lisätietoja on ohjeaiheessa Liikkeiden mukauttaminen.

Painettuna pitäminen

Painettuna pitäminen tekee saman toimenpiteen kuin kohteen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella. Voit suorittaa toiminnon koskettamalla näyttöä kohdassa, jossa haluat napsauttaa sitä hiiren kakkospainikkeella, pitämällä kohtaa painettuna, kunnes täysi ympyrä tulee näkyviin, ja nostamalla sitten sormesi. Pikavalikko tulee näkyviin sen jälkeen, kun olet nostanut sormesi.

Windowsin kosketuseleet

Jos kosketusnäyttö tunnistaa vähintään kaksi kosketuspistettä, voit käyttää Windowsin kosketuseleitä. Tarkista kannettavan tietokoneen tai kosketusnäytön mukana toimitetuista tiedoista, tukeeko kosketusnäyttö useita kosketuspisteitä.

Katso video: Kuva Toista-painikkeestaVideo: Using Windows Touch.

Vihje

  • Jos käytössä on lehtiö-PC tai kosketusnäyttö, tietokoneen käytettävissä olevien kosketuspisteiden määrä on kerrottu Ohjauspaneelissa.

    Avaa Järjestelmä napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella Tietokone ja valitsemalla sitten Ominaisuudet.

Windowsin kosketuseleet on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Ele Suorittaminen Kuvaus
Ele

Panorointi

Suorittaminen

Kosketa ja vedä sivua joko yhdellä tai kahdella sormella.

Kuvaus

Panoroinnin avulla voit tarkastella toista sellaisen sivun osaa, jolla on vierityspalkkeja. Voit esimerkiksi panoroida siten, että näet pitkän asiakirjan tai laskentataulukon osan, joka ei näy ikkunassa. Kun panoroit yhdellä sormella, sormen vetäminen pystysuunnassa siirtää sivua ja vaakasuunnassa vetäminen valitsee tekstiä sivulta.

Ele

Zoomaus

Suorittaminen

Voit loitontaa kuvaa koskettamalla kahta pistettä kohteessa ja siirtämällä sitten sormiasi toisiaan kohti kuin nipistäisit niitä yhteen. Voit lähentää kuvaa koskettamalla kahta pistettä kohteessa ja siirtämällä sitten sormiasi pois toisistaan kuin venyttäisit niitä erilleen.

Kuvaus

Zoomauksen avulla voit suurentaa ja pienentää näytössä olevaa kohdetta. Kuvaa käsiteltäessä lähentäminen näyttää pienen alueen yksityiskohtaisesti ja loitontaminen laajentaa näkyvissä olevaa aluetta.

Ele

Kiertäminen

Suorittaminen

Kosketa kahta pistettä kohteessa ja siirrä kohdetta sitten siihen suuntaan, johon haluat sitä kiertää.

Kuvaus

Kiertämällä voit siirtää kuvaa tai jotakin muuta näytössä olevaa kohdetta ympyrän suuntaisesti (myötä- tai vastapäivään).

Ele

Painaminen ja napauttaminen

Suorittaminen

Paina kohdetta yhdellä sormella ja napauta sitä sitten nopeasti toisella sormella samalla, kun jatkat kohteen painamista ensimmäisellä sormella.

Kuvaus

Painamalla ja napauttamalla voit avata pikavalikkoja. Painaminen ja napauttaminen tekee saman toimenpiteen kuin kohteen painettuna pitäminen tai sen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella.