Etätyöpöytäyhteyden ja Windowsin etätuen väliset erot

Vaikka niiden nimet muistuttavatkin toisiaan ja niissä muodostetaan yhteys etätietokoneeseen, etätyöpöytäyhteys ja Windowsin etätuki eivät tarkoita samaa.

Etätyöpöydän avulla toista tietokonetta käytetään etäyhteyden kautta. Voit esimerkiksi muodostaa etätyöpöydän avulla kotikoneeltasi yhteyden työkoneeseesi. Pääset käyttämään kaikkia ohjelmia, tiedostoja ja verkkoresursseja aivan kuin istuisit työkoneesi ääressä. Kun yhteys on muodostettu, etätietokoneen näyttö näkyy tyhjänä kaikille, jotka näkevät sen paikan päällä etäsijainnissa. Lisätietoja etätyöpöydän käyttämisestä on ohjeaiheessa Yhteyden muodostaminen toiseen tietokoneeseen etätyöpöytäyhteyden avulla.

Etätuen avulla voit saada ja antaa apua etäyhteyden kautta. Esimerkiksi ystäväsi tai teknisen tuen työntekijä voi käyttää tietokonettasi ja auttaa ratkaisemaan ongelman tai näyttää, kuinka jokin asia tehdään. Voit auttaa muita samalla tavalla. Molemmissa tapauksissa sinä ja toinen henkilö näette saman tietokonenäytön. Jos haluat jakaa tietokoneesi hallinnan auttajasi kanssa, voitte molemmat käyttää hiiriosoitinta. Lisätietoja etätuesta on ohjeaiheessa Tietoja Windowsin etätuesta.