Miksi tiedostoja ei voi avata tai kopioida Internetistä?

Todennäköinen syy on se, että yrität avata tai kopioida tiedostoa sivustosta, jonka Windows on määrittänyt mahdollisesti vaaralliseksi. Windows määrittää suojausvyöhykkeiden avulla, ovatko sivustot luotettuja. Lisätietoja luottamuksesta ja Internetistä on ohjeaiheessa Sivustoon luottaminen.

Windows määrittää kaikki sivustot yhteen neljästä suojausvyöhykkeestä: Internet, Paikallinen intranet, Luotetut sivustot tai Kielletyt sivustot. Sivuston kohdalla käytettävät suojausasetukset määräytyvät sen mukaan, mihin suojausvyöhykkeeseen sivusto kuuluu.

Seuraavassa taulukossa kuvataan neljää suojausvyöhykettä.

Vyöhyke
Kuvaus

Internet

Internet-suojausvyöhyke koskee oletusarvoisesti kaikkia sivustoja. Tämän vyöhykkeen suojaustasoksi on määritetty Melko korkea (mutta voit muuttaa tasoksi Keskitaso tai Korkea). Tämän tason suojausasetuksia käytetään kaikissa muissa sivustoissa paitsi Paikallinen intranet -vyöhykkeen sivustoissa tai sivustoissa, jotka olet lisännyt Luotetut sivustot- tai Rajoitetut sivustot -vyöhykkeisiin.

Paikallinen intranet

Paikallinen intranet -suojaustasoa käytetään yritysverkon sisällölle ja sivustoille. Tämän vyöhykkeen suojaustasoksi on määritetty Normaali (mutta voit vaihtaa sen miksi tahansa muuksi tasoksi).

Luotetut sivustot

Luotetut sivustot -suojaustasoa käytetään sivustoissa, jotka olet määrittänyt luotettaviksi sivustoiksi eli jotka eivät vahingoita tietokonettasi tai siinä olevia tietoja. Tämän vyöhykkeen suojaustasoksi on määritetty Normaali (mutta voit vaihtaa sen miksi tahansa muuksi tasoksi).

Rajoitetut sivustot

Rajoitetut sivustot -suojaustasoa käytetään sivustoissa, jotka saattavat vahingoittaa tietokonettasi tai siinä olevia tietoja. Tämän vyöhykkeen suojaustasoksi on määritetty Korkea, eikä sitä voi muuttaa.

Sivuston lisääminen suojausvyöhykkeeseen tai poistaminen suojausvyöhykkeestä

Voit muuttaa suojausvyöhykeasetuksia Ohjauspaneelissa, mutta älä lisää URL-osoitetta Luotetut sivustot -vyöhykkeeseen, jos et ole täysin varma, että sivusto on luotettu.

  1. Napsauta Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitse Ohjauspaneeli, kirjoita hakuruutuun Internet-asetukset ja valitse sitten Internet-asetukset.
  2. Valitse Suojaus-välilehti, valitse suojausvyöhyke (Paikallinen intranet, Luotetut sivustot tai Rajoitetut sivustot) ja valitse sitten Sivustot.

  3. Jos valitsit edellisessä kohdassa Paikallinen intranet, valitse Lisäasetukset.

  4. Tee jokin seuraavista:

    • Voit lisätä sivuston kirjoittamalla URL-osoitteen Lisää tämä WWW-sivusto vyöhykkeeseen -ruutuun ja valitsemalla Lisää.

    • Voit poistaa sivuston valitsemalla poistettavan sivuston URL-osoite Sivustot-kohdassa ja valitsemalla sitten Poista.