Miksi TV-ohjelma ei tallentunut Windows Media Centerissä?

Jos TV-ohjelma ei tallennu Windows Media Centerissä ja ohjelman lähetys on jo päättynyt, ohjelmaa ei voi enää tallentaa uudelleen. Voit kuitenkin estää tallennushäiriöt jatkossa muuttamalla asetuksia tai laitteiston kokoonpanoa.

Jos ohjelma, joka ei tallentunut, lähetetään toisena ajankohtana, voit ajoittaa tallennuksen uudelleen. Lisätietoja TV-ohjelmien tallennuksen ajoittamisesta on ohjeaiheessa TV-ohjelmien tallentaminen Windows Media Centerissä.

Seuraavat syyt voivat estää TV-ohjelman tallentamisen:

Näytä kaikki

Tallennusristiriita

Jos ajoitettuja tallennuksia on enemmän kuin tietokoneen käytettävissä olevia TV-virittimiä, Media Center ilmoittaa tallennusristiriidasta ja voit ratkaista sen noudattamalla ohjeita.

Jos et käytä tietokonettasi juuri silloin, kun tallennusristiriita on tapahtumassa, Media Center yrittää ratkaista ristiriidan itse. Media Center etsii mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisen lähetyspäivän ja -ajan jollekin ohjelmalle ja muuttaa tallennusaikataulua niin, että molemmat ohjelmat tallennetaan. Muussa tapauksessa Media Center valitsee tallennettavan ohjelman seuraavan prioriteetin (järjestyksen) mukaisesti:

 1. Kerran tapahtuva tallennus (ei sarjan osa)

 2. Sarjojen prioriteettijärjestys

 3. Ensimmäiseksi ajoitettu ohjelma

Jos Media Center havaitsee tallennusristiriidan kahden eri sarjan jakson tallennuspyyntöjen välillä, Media Center päättää tallennettavan ohjelman sarjojen prioriteettiasetusten perusteella. Voit varmistaa ristiriitatilanteessa, että suosikkisarjasi tallentuu, muuttamalla sarjojen prioriteettiasetusta.

 1. Siirry Windows Media Centerin aloitusnäytössä kohtaan TV, valitse Tallennetut TV-ohjelmat, valitse Näytä ajastetut, valitse Sarjat ja valitse sitten Muuta prioriteetteja.

 2. Siirrä ajoitettua sarjaa ylös- tai alaspäin sarjojen prioriteettiluettelossa napsauttamalla ylä- Kuva ylänuolipainikkeesta tai alanuolipainiketta Kuva alanuolipainikkeesta ja valitse sitten Valmis.

  Kun ajoitat uuden sarjan, se lisätään automaattisesti luettelon loppuun matalimmalla prioriteetilla.

Lisätietoja tallennusristiriidoista on ohjeaiheessa Tallennusristiriitojen ratkaiseminen Windows Media Centerissä.

Vihje

 • Jos tallennusristiriitoja esiintyy usein, harkitse toisen TV-virittimen lisäämistä tietokoneeseen, jotta voit tallentaa kahta eri kanavien TV-ohjelmaa samanaikaisesti.

Vapaata kiintolevytilaa ei ole

Media Center ei voi tallentaa ajoitettua ohjelmaa, jos kiintolevyllä ei ole riittävästi tallennustilaa. Voit vapauttaa tilaa poistamalla aiemmin tallennettuja ohjelmia. Voit myös nostaa tallennettavien TV-ohjelmien rajaa Media Centerissä. Lisäksi, jos käytössäsi on useita kiintolevyjä, voit muuttaa asemaa, johon Media Center tallentaa tallennetut TV-ohjelmat, kun yksi kiintolevy täyttyy.

 1. Siirry Windows Media Centerin aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät, valitse Asetukset, valitse TV, valitse Tallennin ja valitse sitten Tallennussijainti.

 2. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Nosta tai laske tallennettujen TV-ohjelmien rajaa asemassa TV:n enimmäisraja -kohdan plus- ja (+) ja miinuspainikkeiden (-) avulla.

  • Valitse kohdassa Tallenna asemaan plus- (+) tai miinuspainikkeen (-) avulla uusi asema, johon Media Center tallentaa TV-ohjelmat.

 3. Valitse Tallenna.

Huomautuksia

 • Media Center voi valvoa useita tallennettujen TV-ohjelmien asemia, mutta se voi tallentaa tallennettuja TV-ohjelmia vain Tallennussijainti-kohdassa määritettyyn asemaan.

 • Teräväpiirtoiset TV-ohjelmat vievät paljon enemmän kiintolevytilaa kuin tavalliset tallennukset, ja ne täyttävät aseman nopeasti.

 • Jos kiintolevytilaa on vähän, ohjelma saattaa tallentua, mutta se poistetaan automaattisesti, jotta tilaa voidaan vapauttaa seuraavaa tallennusta varten. Jos haluat muuttaa näitä ja muita asetuksia, siirry Windows Media Centerin aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät, valitse Asetukset, valitse TV, valitse Tallennin ja valitse sitten Tallennuksen oletusasetukset.

TV-signaali ei ole käytettävissä

Jos viritin ei vastaanota TV-signaalia Media Centerissä, tarkista ensin TV-signaalikaapeli, jotta voit varmistaa, että se on kytketty oikein TV-virittimeen. Jos kaikki on kytketty oikein, mutta viritin ei edelleenkään vastaanota signaalia, syynä saattaa olla jokin seuraavista:

 • TV-signaali ei toimi oikein. Tämä saattaa johtua siitä, että TV-palveluntarjoajan signaali ei tilapäisesti ole käytettävissä. Tässä tapauksessa joudut todennäköisesti peruuttamaan tallennuksen tai ajoittamaan sen uudelleen, kunnes signaali jälleen toimii. Lisätietoja muista TV-signaaliin liittyvistä ongelmista on ohjeaiheessa Television katseleminen Windows Media Centerissä: usein kysytyt kysymykset.

 • TV-viritin ei toimi oikein. Varmista, että tietokoneeseen asennetun TV-virittimen ohjain on uusin. Lisätietoja on ohjeaiheessa Puutteellisesti toimivan laitteen ohjaimen päivittäminen.

 • Media Centerissä on teknisiä ongelmia. Jos Media Center ei havaitse tallennettavaa TV-signaalia, mutta kaikki muu toimii oikein, kokeile tietokoneen uudelleenkäynnistämistä.

Tietokone on sammutettu tai kannettavan tietokoneen akku on tyhjä

Media Center voi silti tallentaa TV-ohjelman, vaikka tietokone on lepotilassa, yhdistelmälepotilassa tai horrostilassa. Jos tietokone on sammutettuna ajoitetun tallennuksen aikaan, ohjelmaa ei tallenneta.

Jos tallennat TV-ohjelmaa kannettavassa tietokoneessa, ajoitetun tallennuksen tallennus alkaa, vaikka kannettava tietokone on lepotilassa, yhdistelmälepotilassa tai horrostilassa, ja tietokone toimii akkuvirralla. Jos akun virta loppuu, tallennus päättyy.

Media Center ei löydä kanavaa tai tallensi väärältä kanavalta

Media Center saattaa kohdata virheen, kun kanavia vaihdetaan ohjelman tallennuksen aloittamista varten, tai Media Center saattaa yksinkertaisesti tallentaa väärää kanavaa. Nämä ongelmat ovat yleisiä, jos TV-signaali vastaanotetaan digisovittimen kautta. Digisovittimen kanavanvaihtovirhe voi johtua seuraavista syistä:

 • Digisovittimen infrapunakaukosäätimen (IR) kaapeli on sijoitettu väärin. Jos digisovittimen edessä oleva infrapunakaukosäätimen (IR) kaapeli on sijoitettu väärin tai sitä ei ole kytketty ollenkaan, Media Center ei voi lähettää kanavanvaihtosignaalia digisovittimeen.

 • Digisovittimen televisiokanavan vaihtonopeus on liian nopea tai liian hidas. Jos on valittu väärä kanavan vaihtonopeus, digisovitin saattaa vastaanottaa signaalin vain kahdesta Media Centerin lähettämästä kanavanumerosta kolmen sijasta ja vaihtaa kaksinumeroiseen kanavaan kolmenumeroisen kanavan sijasta. Voit määrittää TV-signaalin uudelleen ja valita toisen kanavan vaihtonopeuden.

  • Siirry Windows Media Centerin aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät, valitse Asetukset, valitse TV, valitse Määritä TV-signaali ja noudata sitten ohjeita.

 • Media Center yrittää vaihtaa kanavaan, joka ei kuulu TV-palvelupakettiin. Jos käytät digisovitinta, Media Center saattaa kadottaa synkronoinnin digisovittimen kanssa ja tallentaa väärän kanavan. Voit estää Media Centeriä tallentamasta kanavia, joita et vastaanota, piilottamalla ei-toivotut kanavat. Voit myös näyttää piilotetut kanavat, joita vastaanotat, jotta Media Center voi käyttää niitä.

  1. Siirry Windows Media Centerin aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät, valitse Asetukset, valitse TV, valitse Ohjelmaopas ja valitse sitten Muokkaa kanavia.

  2. Vieritä luetteloa ja etsi kanavat, joiden haluat näkyvän tai jotka haluat piilottaa.

  3. Valitse niiden kanavien valintaruudut, joiden asetuksia haluat muuttaa, ja valitse Tallenna.

   Kun valintaruutu on valittu, kanava näkyy ohjelmaoppaassa. Kun valintaruudun valinta on poistettu, kanava ei näy ohjelmaoppaassa.

Huomautus

 • Jos käytät digisovitinta ja näyttöön tulee sanoma, sinun on käytettävä digisovittimen kaukosäädintä toiminnon käynnistämiseen, ennen kuin voit muuttaa kanavia Media Centerissä.

Muita syitä ohjelman tallentumisen epäonnistumiseen

 • Ohjelmaopas on vanhentunut. Media Center päivittää ohjelmaoppaan automaattisesti, mutta voit myös ladata uusimmat ohjelmaoppaan tiedot manuaalisesti.

  • Siirry Windows Media Centerin aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät, valitse Asetukset, valitse TV, valitse Ohjelmaopas, valitse Viimeisimpien ohjelmatietojen hakeminen ja valitse sitten OK.

   Järjestelmä ilmoittaa, kun ohjelmaoppaan tiedot ovat ajan tasalla. Lisätietoja ohjelmaoppaasta on ohjeaiheessa Windows Media Centerin oppaan käyttäminen.

 • Tiettyyn ohjelmaan liittyy rajoituksia. Jos televisiosisällön lähettäjä on asettanut rajoituksia, jotka estävät ohjelman tallennuksen, Media Center ei voi tallentaa ohjelmaa.

 • Sarjan säilytettävien jaksojen raja on saavutettu. Oletusarvon mukaan Media Center säilyttää niin monta tallennettavan TV-sarjan jaksoa kuin mahdollista. Jos tietyn sarjan jaksot eivät kuitenkaan tallennu, tarkista sarjan asetukset.

  1. Siirry Windows Media Centerin aloitusnäytössä kohtaan TV, valitse Tallennetut TV-ohjelmat, valitse Näytä ajastetut ja valitse sitten Sarjat.

  2. Napsauta sarjan nimeä ja tarkastele tietyn sarjan asetuksia ja säädä niitä valitsemalla Sarjan asetukset.

Jos et edelleenkään tiedä, miksi ohjelma ei tallentunut, voit tarkistaa tallennushistorian.

 1. Siirry Windows Media Centerin aloitusnäytössä kohtaan TV, valitse Tallennetut TV-ohjelmat, valitse Näytä ajastetut ja valitse sitten Tallennushistoria.

 2. Voit järjestää luettelon valitsemalla Päivämäärän mukaan, Tilan mukaan tai Nimikkeen mukaan.

  Kunkin ohjelman tila on lueteltu nimikkeen vieressä.

  Saat lisätietoja tallennuksen tilasta napsauttamalla ohjelman nimikettä.

Huomautus

 • Televisiolähetysten katsominen tai tallentaminen Windows Media Centerissä edellyttää analogista tai digitaalista TV-viritintä. Jos tietokoneessa ei ole valmiina TV-viritintä, voit ehkä lisätä sellaisen. Lisätietoja TV-virittimen hankkimisesta on ohjeaiheessa Ohjeita TV-virittimen käyttämiseen. Voit myös ottaa yhteyttä tietokoneen valmistajaan.