Yhteysongelmien vianmääritys voi olla hankalaa, koska ongelmien mahdollisia syitä on paljon. Suorita ensin verkon vianmääritys ja katso, pystyykö se diagnosoimaan ja ratkaisemaan ongelman:

 • Avaa Verkon vianmääritys napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella ilmoitusalueella olevaa kuvaketta ja napsauttamalla sitten Ongelmien vianmääritys.

Jos verkon vianmäärityksen suorittaminen ei ratkaissut ongelmaa, noudata kohdassa Windowsin verkkoyhteysongelmat kuvattuja vaiheita.

Jos edellisen ohjeaiheen vaiheet eivät auttaneet, noudata näitä vaiheita:

 1. Jos olet kotiverkossa, jossa on kotiryhmä, ja yrität muodostaa yhteyden toiseen tietokoneeseen, varmista, että toisen tietokoneen virta on kytkettynä ja että se on lisätty kotiryhmään.

 2. Jos olet kotiverkossa, jossa ei ole kotiryhmää, ja yrität muodostaa yhteyden toiseen tietokoneeseen, varmista, että toisen tietokoneen virta on kytkettynä ja että olet ottanut tiedostojen ja tulostinten jakamisen käyttöön verkossasi. Lisätietoja on ohjeaiheessa Verkon muodostaminen eri Windows-versioita sisältävistä tietokoneista.

 3. Varmista, että kaikki kaapelit on liitetty (varmista esimerkiksi, että modeemi on liitetty toimivaan puhelinpistorasiaan tai kaapeliliitäntään joko suoraan tai reitittimen kautta).

 4. Jos ongelma alkoi sen jälkeen, kun olit asentanut uutta ohjelmistoa, tarkista, ovatko yhteysasetukset muuttuneet.

  1. Avaa Verkkoyhteydet napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakukenttään sovitin ja valitse sitten Verkko- ja jakamiskeskuksesta Näytä verkkoyhteydet.

  2. Napsauta yhteyttä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

 5. Tarkista reititin. Windows Vistan ja Windows 7:n uusien verkko-ominaisuuksien vuoksi jotkin vanhemmat verkkoreitittimet eivät ole täysin yhteensopivia näiden Windowsin versioiden kanssa, ja niissä saattaa ilmetä ongelmia. Jos haluat tarkastella Windows Vistan ja Windows 7:n kanssa yhteensopivien reititinten luetteloa, siirry Windowsin yhteensopivuuskeskuksen sivustoon.

Jos näiden toimien tekeminen ei ratkaise ongelmaa, etsi tarkka ongelma ja mahdolliset ratkaisut seuraavista osista.

Näytä kaikki

En voi muodostaa yhteyttä muihin kotiverkossa oleviin tietokoneisiin tai jakaa tiedostoja ja tulostimia niiden kanssa

Tämä voi aiheutua jostakin seuraavista syistä:

 • Verkon etsiminen on poistettu käytöstä.

  Verkon etsiminen on oletusarvon mukaan poissa käytöstä julkisissa verkoissa. Helpoin tapa ottaa verkon etsiminen käyttöön on vaihtaa verkkosijaintityypiksi Koti tai Työpaikka. Ohjeita verkkosijaintityypin vaihtamiseen on ohjeaiheessa Verkkosijainnin valitseminen. Voit ottaa verkon etsimisen käyttöön manuaalisesti noudattamalla seuraavia ohjeita.

  Verkon etsimisen ottaminen käyttöön

  1. Avaa Jakamisen lisäasetukset napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun verkko, valitse Verkko- ja jakamiskeskus ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Muuta jakamisen lisäasetuksia.

  2. Laajenna nykyinen verkkoprofiili napsauttamalla nuolenkärkeä Nuolenkärkikuvake.
  3. Valitse Ota verkon etsiminen käyttöön ja napsauta sitten Tallenna muutokset. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  Tiedostojen jakaminen

  1. Avaa Jakamisen lisäasetukset napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun verkko, valitse Verkko- ja jakamiskeskus ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Muuta jakamisen lisäasetuksia.

  2. Laajenna nykyinen verkkoprofiili napsauttamalla nuolenkärjen kuvaa Nuolenkärkikuvake.
  3. Valitse Ota tiedostojen ja tulostimien jakaminen käyttöön ja valitse sitten Tallenna muutokset. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  Tiedostojen jakaminen julkisten kansioiden avulla

  1. Avaa Jakamisen lisäasetukset napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun verkko, valitse Verkko- ja jakamiskeskus ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Muuta jakamisen lisäasetuksia.

  2. Laajenna nykyinen verkkoprofiili napsauttamalla nuolenkärkeä Nuolenkärkikuvake.
  3. Valitse Ota jakaminen käyttöön, jotta kuka tahansa verkkoyhteydessä oleva voi avata tiedostoja tai Ota jakaminen käyttöön, jotta kuka tahansa verkkoyhteydessä oleva voi avata, muuttaa ja luoda tiedostoja ja valitse sitten Tallenna muutokset. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  Tee nämä toimet tietokoneessasi ja kaikissa verkon Windows 7 -tietokoneissa, joihin haluat muodostaa yhteyden.

 • Salasanasuojattu jakaminen on käytössä.

  Salasanasuojattu jakaminen on käytössä oletusarvon mukaan työryhmissä oleville tietokoneille. Kun salasanasuojattu jakaminen on käytössä, verkkosi muiden tietokoneiden käyttäjät eivät pysty käyttämään jaettuja kansioitasi tai tulostimiasi, ellei heillä ole käyttäjätiliä tietokoneessasi. Tiedostojen ja tulostinten jakaminen voidaan ottaa käyttöön kahdella tavalla:

  • Luo täysin samanlaiset käyttäjätilit kaikkiin työryhmän tietokoneisiin (suositus). Lisätietoja on ohjeaiheessa Käyttäjätilin luominen.

  • Poista salasanasuojattu jakaminen käytöstä. Voit poistaa salasanasuojatun jakamisen käytöstä seuraavasti:

  1. Avaa Jakamisen lisäasetukset napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun verkko, valitse Verkko- ja jakamiskeskus ja valitse sitten vasemmasta ruudusta Muuta jakamisen lisäasetuksia.

  2. Laajenna nykyinen verkkoprofiili napsauttamalla nuolenkärkeä Nuolenkärkikuvake.
  3. Valitse Poista salasanasuojattu jakaminen käytöstä ja valitse sitten Tallenna muutokset. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  Huomautus

  • Salasanasuojattu jakaminen ei ole käytettävissä toimialueella olevissa tietokoneissa.

 • Tietokoneessa, johon haluat muodostaa yhteyden, ei ole jaettuja kansioita.

  Varmista, että tietokoneessa on vähintään yksi jaettu kansio, johon voit muodostaa yhteyden.

 • Tietokoneet eivät ole samassa työryhmässä.

  Lisätietoja työryhmään liittymisestä on ohjeaiheessa Työryhmään liittyminen tai työryhmän luominen. Huomaa, että oletusarvon mukainen työryhmän nimi Windows 7:ssä on TYÖRYHMÄ.

 • Tiedostojen jakaminen on käytössä, mutta kansion tai tulostimen jakamisominaisuuksia ei ole määritetty.

  Tiedostojen ja tulostimien jakaminen on kaksiosainen prosessi. Ensin on otettava jakaminen käyttöön edellä kuvatulla tavalla, ja sitten on määritettävä jaettavan kohteen jakamisasetukset tai siirrettävä kohde Julkiset tiedostot -kansioon, jotta muut käyttäjät voivat käyttää sitä.

 • Tietokoneessa ei ole reitittimen uusimpia päivityksiä.

  Tarkista reitittimen valmistajalta, että käytössäsi ovat uusimmat päivitykset.

En pysty muodostamaan yhteyttä kotiverkkooni

Kokeile seuraavia:

 • Varmista, että reitittimeen ja modeemiin on kytketty virta.

 • Jos käytät langallista yhteyttä, varmista, että Ethernet-kaapeli on liitetty tietokoneen verkkosovittimeen. Ethernet-kaapelin päät näyttävät seuraavanlaiselta:

  Kuva Ethernet-kaapelista
  Ethernet-kaapeli
 • Jos käytät langallista yhteyttä, varmista, ettei verkkokaapeli ole viallinen. Voit testata tämän käyttämällä toista kaapelia, jonka tiedät olevan kunnossa.

 • Varmista, että kaapeli on liitetty reitittimen oikeaan porttiin. Sitä ei pidä liittää uplink-porttiin. Lisäksi jotkin reitittimet poistavat uplink-portin vieressä olevan portin käytöstä, joten kokeile toisen portin käyttöä.

 • Jos tietokoneessa on langattoman verkon verkkosovitin, Windows havaitsee tietokoneen kantaman sisällä olevat langattomat verkot automaattisesti. Windowsin havaitsemien langattomien verkkojen luettelon saa näkyviin napsauttamalla verkkokuvaketta (Langattoman verkon kuvake) tehtäväpalkin ilmoitusalueella. Jos Windows ei havaitse verkkoa, jonka pitäisi mielestäsi olla tietokoneen kantaman sisällä, etsi Ohje ja tuki -toiminnosta hakutermillä "etsi langaton verkko".
 • Jos yrität muodostaa yhteyden langattomaan verkkoon kannettavasta tietokoneesta, varmista, että tietokoneen langattoman toiminnon kytkin on päällä. Kytkin on yleensä kannettavan tietokoneen etu-, sivu- tai takareunassa.

 • Verkkosovittimen kanssa voi olla ongelmia. Tarkista lähiverkkoyhteys:

  • Avaa Verkkoyhteydet napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, ja valitse sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakukenttään sovitin ja valitse sitten Verkko- ja jakamiskeskuksesta Näytä verkkoyhteydet.

 • Verkkokuvake (Langattoman verkon kuvake tai Langallisen verkon kuvake) muuttuu lähiverkkoyhteyden tilan mukaan, ja näyttöön tulee tietoja, jos sovitin ei toimi oikein. Jos lähiverkkokaapeli on irrotettu, tilakuvake näkyy ilmaisinalueella.
 • Varmista verkkosovittimen toimivuus Laitehallinnan avulla:

  Näiden vaiheiden suorittaminen edellyttää sisäänkirjautumista järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.

  1. Avaa Laitehallinta napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitse Ohjauspaneeli, Järjestelmä ja suojaus ja kohdasta Järjestelmä lopuksi Laitehallinta. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

  2. Kaksoisnapsauta Verkkosovittimet-kohtaa, napsauta sovitinta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Ominaisuudet.

  3. Tarkista Laitteen tila -kohdasta, että laite toimii oikein.

 • Verkkosovittimen ohjain ei ehkä toimi oikein. Lataa ja asenna ohjaimen uusin versio valmistajan sivustosta.

 • Tyhjennä DNS-nimenselvityksen välimuisti. Lisätietoja on ohjeaiheessa DNS (Domain Name System): usein kysytyt kysymykset.

 • Lisätietoja langattoman verkon ongelmien vianmäärityksestä on kohdassa Tukiopas langattoman verkon diagnostiikkaan ja vianmääritykseen.

En muista verkkoavaintani

Jos olet unohtanut verkkoavaimesi eikä kukaan muu tiedä sitä, sinun on määritettävä langaton reitittimesi uudelleen. Lisätietoja on ohjeaiheessa Langattoman reitittimen määrittäminen.

En pysty muodostamaan yhteyttä työpaikkani verkkoon kotoa (tai muualta)

Jos ilmenee ongelmia muodostettaessa yhteyttä työpaikalle DirectAccessing avulla, voit kokeilla Yhteys työpaikkaan DirectAccessin avulla -toiminnon vianmääritystä, joka löytää ja korjaa automaattisesti joitakin yleisimpiä ongelmia.

 • Avaa Yhteys työpaikkaan DirectAccessin avulla -vianmääritys napsauttamalla Käynnistä-painiketta Käynnistä-painikkeen kuva, ja valitsemalla sitten Ohjauspaneeli. Kirjoita hakuruutuun vianmääritys ja valitse sitten Vianmääritys. Valitse vasemmasta ruudusta Näytä kaikki, ja valitse sitten Yhteys työpaikkaan DirectAccessin avulla.

Voit kokeilla seuraavia muita toimia:

 • Varmista, että olet kirjoittanut näennäisen yksityisverkon (VPN) palvelimen nimen tarkalleen verkonvalvojan antamassa muodossa.

 • Sinulla on oltava aktiivinen Internet-yhteys, jotta VPN-yhteys toimii.

 • Jos kyseessä on ulkoinen modeemi, varmista, että modeemin virta on kytketty.

 • Varmista verkonvalvojalta, että sinulla on asianmukaiset yhteys- ja toimialueoikeudet etäkäyttöpalvelimeen.

 • Kyseessä saattaa olla varmenneongelma. Pyydä apua verkonvalvojalta.

 • VPN-yhteys ei toimi yhdessä aktiivisen Winsock-välityspalvelinasiakkaan kanssa. Varmista verkonvalvojalta, että Winsock-välityspalvelinasiakas ei ole käytössä.

 • Jos tiedät verkkosivuston IP-osoitteen (esimerkiksi: 131.107.10.25), kirjoita osoite selaimen osoiteriville ja paina sitten Enter-näppäintä. Jos tämä toimii, ongelma on todennäköisesti DNS (Domain Name System) -selvityksessä. Pyydä apua verkonvalvojalta.

 • Jos sinulla on työpaikkasi vaatimaa tai asentamaa erityisohjelmistoa, ongelma voi liittyä siihen. Pyydä apua verkonvalvojalta.

 • Jos tiedät VPN-palvelimesi IP-osoitteen (esimeriksi 131.107.10.25), kirjoita osoite VPN-yhteyttä varten ja paina sitten Enter-näppäintä. Jos tämä toimii, kyseessä on mahdollisesti DNS-selvitysongelma. Pyydä apua verkonvalvojalta.

 • Siinä palvelimessa, johon yrität muodostaa yhteyden, saattaa olla ongelma. Pyydä apua verkonvalvojalta.