Lasten turvallisuuden varmistaminen verkossa voi olla hankalaa, mutta Windows Live -perheturva helpottaa sitä. Perheturva tarjoaa sivuston ja maksuttoman ohjelman, jonka asennat lastesi käyttämiin tietokoneisiin. Näin lapsesi voivat toimia itsenäisesti, mutta pidät silti heidän toimiaan silmällä.

Seuraavassa on joitakin tapoja, joilla perheturva auttaa suojaamaan lapsia verkossa:

 • Internet-suodatus– Tällä toiminnolla voit rajoittaa sivustoluokkia, joita lapset voivat käyttää, sekä sallia tai estää yksittäisten sivustojen käytön. Suojattu haku on käytössä hakusivustoissa, joita ovat esimerkiksi Bing ja Yahoo!.

 • Tapahtumaraportit – Näistä raporteista käy ilmi esimerkiksi, mitä sivustoja lapset ovat käyttäneet tai yrittäneet käyttää, kuinka paljon aikaa he ovat viettäneet tietokoneella, mitä pelejä he ovat pelanneet ja mitä ohjelmia he ovat käyttäneet.

 • Aikarajoitukset – Tällä toiminnolla voit rajoittaa aikaa, jonka lapset voivat viettää tietokoneella, sekä määrittää, mihin aikaan päivästä he voivat käyttää tietokonetta.

 • Pelirajoitukset – Tällä toiminnolla voit rajoittaa, mitä pelejä lapset voivat pelata.

 • Ohjelmarajoitukset – Tällä toiminnolla voit rajoittaa, mitä ohjelmia lapset voivat käyttää.

Perheturvan toiminta

Perheturvan ja Windowsin eri ominaisuudet toimivat hyvin yhdessä:

 • Perheturvasuodatin. Ohjelmisto, joka voidaan asentaa kaikkiin tietokoneisiin, joita lapset käyttävät. Ohjelman suojausasetuksilla voidaan valvoa lasten toimintaa.

 • Perheturvasivusto. Verkossa oleva keskuspaikka, jossa voi määrittää jokaisen perheenjäsenen asetukset ja tarkastella raportteja heidän toimistaan. Asetukset voidaan määrittää sivustossa kerran, jonka jälkeen ne ovat voimassa jokaisessa tietokoneessa, jossa Perheturvasuodatin on asennettuna.

 • Windowsin käytönvalvonta. Tämä on Windowsin ominaisuus, joka otetaan käyttöön, kun perheturva on käytössä. Windowsin käytönvalvonnalla voit määrittää lisää suojausasetuksia lasten tietokoneisiin. Lisätietoja Windowsinin ja perheturvan määrittämisestä näet katsomalla videon käytönvalvonnan käytöstä.

Huomautus

 • Kun määrität perheturvan ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään kirjautumaan sisään vanhemman tai holhoojan Microsoft-tilillä. Tästä henkilöstä tulee ensisijainen vanhempi perheturvassa ja ainoa perheenjäsen, joka voi poistaa perheen perheturvasta. Muista käyttää sen vanhemman tai holhoojan Microsoft-tiliä, joka määritetään ensisijaiseksi vanhemmaksi, sillä tunnusta ei voi vaihtaa enää myöhemmin.

Perheturvasuodattimen määrittäminen

Voit määrittää Perheturvasuodattimen seuraavasti:

Vaihe 1: tarkista, onko Perheturvasuodatin jo asennettu tietokoneeseen.

Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 7, Perheturvasuodatin saattaa jo olla asennettuna tietokoneessa. Voit määrittää sen napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva aloituspainikkeesta ja kirjoittamalla hakuruutuun Windows Live -perheturva. Valitse sitten Windows Live -perheturva.
Kuva Windows Live -perheturva -ohjelman kuvakkeesta Käynnistä-valikossa
Jos Perheturvasuodatin on jo asennettu tietokoneeseen, löydät sen Käynnistä-valikosta

TAI

Siirry perheturvan lataussivulleja valitse sitten Lataa. Lataa ja asenna perheturva näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Vaihe 2: kirjaudu Perheturvasuodattimeen Microsoft-tililläsi.

Anna sen vanhemman Microsoft-tilin sähköpostiosoite ja salasana, joka määritetään ensisijaiseksi vanhemmaksi, ja napsauta sitten Kirjaudu sisään .

Tarvitset Perheturvasuodattimen määrittämiseen ja perheturvasivuston käyttämiseen Microsoft-tilin. Jos sinulla ei ole Microsoft-tiliä, voit luoda sen, kun määrität Perheturvasuodattimen. (Microsoft-tili koostuu sähköpostiosoitteestasi ja salasanastasi, joiden avulla voit kirjautua Microsoft-palveluihin, kuten Outlook.comiin ja Xbox LIVE -palveluun).

Vaihe 3: valitse perheenjäsenet, joita haluat valvoa.

Valitse jokaisen valvottavan perheenjäsenen Windows-tilin vieressä oleva valintaruutu ja napsauta sitten Seuraava tai Tallenna.

Jos haluat valvoa perheenjäsentä, jolla ei vielä ole Windows-tiliä, napsauta Luo uusi Windows-tili, kirjoita perheenjäsenen nimi ja napsauta Luo tili.

Jokaisella perheenjäsenellä pitäisi olla oma Windows-tili ja omat suojausasetukset. Jos kaikki perheenjäsenet käyttävät samaa Windows-tiliä, kaikki käyttävät samoja perheturva-asetuksia. Et saa raportteja siitä, mitä sivustoja lapsesi käyttää.

Kuva näytöstä, jossa voit valita, mitä Windows-tilejä haluat valvoa.
Voit valita, mitä Windows-tilejä haluat valvoa.

Vaihe 4: linkitä jo määritetty perheturvan jäsen ja hänen Windows-tilinsä.

Jos et ole käyttänyt perheturvaa aiemmin, voit ohittaa tämän vaiheen. Jos jo käytät perheturvaa, näet näytön, jossa sinun täytyy linkittää kukin Windows-tili Perheturvan jäsenet -luettelossa olevaan nimeen. Jos Windows-tilillä ei ole vastaavaa perheturvanimeä, napsauta sen lisäämisen vaihtoehtoa.

Näet, että Perheturvan jäsenet -luettelossa näkyvät ne perheenjäsenet, jotka jo käyttävät perheturvaa. Kun linkität heidät heidän Windows-tileihinsä, vahvistat perheturvalle, että kullakin henkilöllä on oikeat asetukset. Jos sinulla on esimerkiksi lapsi nimeltä Niko, hänen Windows-tilinsä saattaa olla nimellä Niko, mutta Perheturvan jäsenet -luettelossa hän saattaa näkyä nimellä Niko Kuitunen. Linkittämällä tilit kerrot perheturvalle, että kyseessä on sama henkilö.

Jos tietokoneessa on Windows-tili jollekulle, joka ei ole käyttänyt perheturvaa aiemmin, kyseinen henkilö näkyy luettelon lopussa. Kun napsautat Lisää (henkilön nimi), perheturva luo tälle henkilölle uuden perheturvajäsenyyden hänen Windows-tilinsä nimen perusteella.

Kuva näytöstä, jossa voit valita, mitä Windows-tilejä haluat valvoa.
Voit määrittää aiemmin määritetyt perheturva-asetuksesi Windows-tileihisi.

Vaihe 5: lisää salasanat.

On tärkeää, että jokaisella Windows-tilillä on salasana. Jos tilillä ei ole salasanaa, lapset voivat kirjautua kyseiseen tiliin ja ohittaa näin perheturva-asetuksensa.

Jos Windows-tilillä, jota olet määrittämässä valvottavaksi, ei ole salasanaa, napsauta Lisää salasanoja.

Jos tietokoneella on vierastili, poista se. Muuten lapset voivat kiertää suojausasetukset sen kautta.

Vaihe 6: tarkista asetukset.

Napsauta Seuraava, niin näet Windows-tilit, joita perheturva nyt valvoo tietokoneessa.

Kuva Perheturvasuodatin-näytöstä, jossa näkyvät valvottavat tilit
Katso, mitä Windows-tilejä valvotaan, sekä niiden asetukset
Näytä kaikki

Perheen asetuksien mukauttaminen

Perheturvasuodattimen määrittäminen on hyvä ensiaskel lasten suojaamiseen. Perheturvasivustossa voit hallita paremmin verkkosuodatusta ja muita asetuksia hienosäätämällä asetuksia. Kun Perheturvasuodatin määritetään ensimmäisen kerran, lasten verkkosuodatus asetetaan perustasolle. Perheturva estää tällöin ainoastaan aikuisille tarkoitetun sisällön ja Anonymizer-sivustojen (verkkosivustojen, joiden kautta muita sivustoja voidaan käyttää anonyymisti jälkiä jättämättä) käytön.

Voit tehdä luvattoman sisällön tarkastelun vaikeammaksi muuttamalla lasten asetuksia perheturvasivustossa. Voit aloittaa verkkosuodatuksen tasosta. Perheen pienimmille verkkosuodatuksen taso kannattaa asettaa tarkaksi, jotta he voivat käyttää vain lapsille sopivia sivustoja.

Lapsen asetusten mukauttaminen

 1. Kirjaudu missä tahansa tietokoneessa Perheturvan verkkosivustoon vanhemman Microsoft-tilin sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

 2. Valitse Muokkaa asetuksia sen lapsen nimen kohdalla, jonka asetuksia haluat muokata.

 3. Lapsen asetussivulla näet yhteenvedon nykyisistä asetuksista ja voit valita ne asetukset, joita haluat säätää.

  Kuva Perheen yhteenveto -sivusta, jolla voidaan hallita perheen asetuksia, raportteja ja pyyntöjä
  Perheen yhteenvetosivulla näet kaikki perheenjäsenet, voit muokata heidän asetuksiaan, tarkastella raportteja heidän suorittamistaan toimista ja vastata heidän tekemiinsä pyyntöihin

Internet-suodatuksen määrittäminen

Kiireisillä vanhemmilla ei ole aikaa surfata netissä tarkistamassa kaikkia sivustoja, joita heidän lapsensa saattavat avata. Perheturvatiimi helpottaa asioita tarkistamalla tuhansia sivustoja ja luokittelemalla ne. Lapsille valitsemasi Internet-suodatuksen taso määrittää, mihin luokkiin kuuluvia sivustoja lapset voivat käyttää.

Jos haluat valita luokat itse valmiiden asetusten sijaan, valitse Mukauta. Näet tällöin luettelon kaikista luokista ja voit valita ne, jotka sopivat lapsillesi. Internet-suodatus-kohdassa voit myös tehdä luettelon estetyistä tai sallituista sivustoista. Tämä korvaa valmiit luokat ja suodatustasot.

Internet-suodatuksen määrittäminen

 1. Napsauta Internet-suodatus, valitse Ota Internet-suodatus käyttöön ja valitse suodatustaso:

  • Jos valitset Tarkka, kaikkien lapsille haitallisten ja sallittujen luettelosta (luettelo sallimistasi sivustoista) puuttuvien sivustojen käyttö estetään.

  • Voit sallia ja estää sivustoluokkia itse napsauttamalla Mukauta. Sivustoluokka sallitaan valitsemalla sen valintaruutu. Sivustoluokka estetään poistamalla sen valintaruudun valinta.

 2. Valitse Tallenna.

  Kuva suodatussivusta, jolla voit ottaa käyttöön ja mukauttaa lapsesi Internet-suodatuksen
  Ota käyttöön ja mukauta lapsesi Internet-suodatus ja muista tallentaa muutokset

Sivuston estäminen tai salliminen

Jos haluat määrittää lapselle Tarkka-suodatustason, jotta hän voi käyttää vain lapsille sopivia sivustoja, mutta haluat kuitenkin sallia joidenkin estettyjen sivustojen käytön, voit lisätä ne sallittujen luetteloon. Vastaavasti jos haluat estää sivuston, jonka käytön Internet-suodatus sallii, voit lisätä sen estettyjen luetteloon.

Verkkosivuston salliminen tai estäminen

 1. Kirjoita tai liitä Salli tai estä sivusto -kohtaan estettävän tai sallittavan verkkosivuston osoite.

 2. Valitse vaihtoehto luettelosta ja napsauta Lisää.

 3. Valitse Tallenna.

  Kuva suodatussivusta, jolla verkkosivuja voidaan sallia tai estää
  Salli tai estä tietyt verkkosivustot yhden lapsen, kaikkien lasten tai koko perheen osalta.

Mitä lapseni näkevät?

"Sivusto, jota haluan käyttää, on estetty!"

Kun olet määrittänyt perheturvan ja lapsesi kirjautuu sisään Windows-tiliinsä ja yrittää käyttää estettyä sivustoa, hän näkee seuraavankaltaisen sivun:

Kuva näytöstä, jonka lapset näkevät, kun sivusto on estetty
Sopimatonta sisältöä sisältävän verkkosivuston sijaan lapsesi näkee tämän sivun

Jos et ole tavoitettavissa, kun lapselta estetään jonkin sivuston käyttö, hän voi lähettää sinulle sähköpostilla pyynnön saada nähdä estetty sivusto. Voit avata perheturvasivuston suoraan sähköpostiviestistä ja hyväksyä tai evätä pyynnön heti. Kun olet valmis, voit ilmoittaa lapselle, saako hän käyttää sivustoa.

Pyyntöjen tarkastelu ja niihin vastaaminen

 1. Kirjaudu missä tahansa tietokoneessa Perheturvan verkkosivustoon Microsoft-tilisi sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

 2. Napsauta Perheen yhteenveto -sivun Pyynnöt-kohdassa (määrä) pyyntöä.

 3. Jos lapsi on lisännyt kommentteja, voit tarkastella niitä napsauttamalla verkko-osoitteen vieressä olevaa nuolta.

 4. Napsauta kohdan Valitse vastaus vieressä olevaa nuolta. Napsauta sitten Salli vain tälle tilille, Salli kaikille tileille tai Estä.

 5. Kun olet vastannut pyyntöihin, napsauta Tallenna.

  Kuva sivusta, jolla voit katsella lastesi tekemiä pyyntöjä
  Voit katsella lastesi pyyntöjä ja hyväksyä tai hylätä niitä

"Mitä sivustoja saan käyttää?"

Perheturvan Lasten sivustot -sivusto on oiva paikka perheen pienimpien aloittaa verkon käyttö. Tässä sivustossa on linkkejä suosituimpiin niistä yli 8 000 sivustosta, jotka Microsoft on luokitellut lapsille sopiviksi. Sivustossa on myös Hae näiltä sivustoilta -ruutu, jonka avulla lapset voivat hakea ainoastaan lapsille tarkoitetuista sivustoista koko verkosta hakemisen sijaan. Jotta lasten olisi helpompi löytää lapsille sopivia sivustoja, voit asettaa perheturvan Lasten sivustot -sivuston selaimen kotisivuksi.

Lasten sivustot -sivuston vaihtaminen lapsen Internet Explorerin kotisivuksi

 1. Kirjaudu lapsen Windows-tiliin jokaisessa tietokoneessa, jota lapsi käyttää.

 2. Avaa Windows Internet Explorer ja siirry sitten Perheturvan lastensivustot -sivustoon.

 3. Valitse Internet Explorerissa Työkalut ja sitten Internet-asetukset.

 4. Valitse Yleiset-välilehden Kotisivu-kohdassa Käytä nykyistä ja valitse sitten OK.

  Kuva perheturvan Lasten sivustot -sivustosta, jossa on linkkejä lapsille sopiviin sivustoihin
  Lasten sivustot -sivusto on oiva paikka perheen pienimpien aloittaa verkon käyttö.

Ota selvää, mitä lapset ovat puuhanneet tietokoneella

Ottamalla käyttöön tapahtumien raportoinnin voit valvoa, mitä lapset puuhaavat tietokoneella. Perheturvasuodatin pitää tällöin kirjaa lasten toimista ja tallentaa tiedot perheturvasivustoon, jossa voit tarkastella niitä.

Tapahtumien raportoinnin käyttöönotto

 1. Kirjaudu missä tahansa tietokoneessa Perheturvan verkkosivustoon Microsoft-tilisi sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

 2. Napsauta Perheen yhteenveto -sivulla Näytä tapahtumaraportti sen lapsen nimen vieressä, jolle haluat ottaa tapahtumien raportoinnin käyttöön.

 3. Valitse Ota käyttöraportointi käyttöön.

 4. Valitse Tallenna.

Kun olet käyttänyt perheturvaa jonkin aikaa niin, että tapahtumien raportointi on käytössä, voit perheturvasivustossa tarkastella raportteja lasten Internetin käytöstä. Raporteista käy ilmi muun muassa, mitä sivustoja he ovat käyttäneet tai yrittäneet käyttää, kuinka paljon aikaa he ovat käyttäneet tietokoneella ja mitä pelejä he ovat pelanneet.

Tapahtumaraporttien tarkastelu

 1. Kirjaudu missä tahansa tietokoneessa Perheturvan verkkosivustoon Microsoft-tilisi sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

 2. Voit tarkastella raportteja lapsesi Internetin käytöstä seuraavilla tavoilla:

  • Jos haluat nähdä luettelon sivustoista, joita lapsesi on käyttänyt tai yrittänyt käyttää sen jälkeen, kun tapahtumien raportointi otettiin käyttöön, napsauta Verkon käyttö.

  • Voit suodattaa näytettyjen sivustojen luetteloa valitsemalla tietokoneen Windows-tilin sekä haluamasi päivämäärävälin ja napsauttamalla sitten Näytä toiminto. Jos haluat lajitella raportoidut sivustot jonkin tietyn sarakkeen mukaan, napsauta sarakkeen otsikkoa. Jos haluat nähdä vain estetyt sivustot, napsauta Näytä vain estetyt toiminnot.

   Jos et näe mitään toimintoja, kokeile määrittää suurempi päivämääräväli ja napsauta Näytä toiminto.

  Kuva toimintaraportista
  Katso, missä sivustoissa lapsesi ovat käyneet tai yrittäneet käydä.
 3. Jos haluat nähdä luettelon sivustoista, joita muut ohjelmat kuin selaimet, kuten automaattiset päivitysohjelmat, ovat yrittäneet käyttää, napsauta Muu Internet-toiminto.

 4. Voit tarkastella raportteja lapsesi tietokoneen käytöstä seuraavilla tavoilla:

  • Jos haluat nähdä luettelon ajoista, jolloin lapsi on käyttänyt tietokonetta, napsauta Tietokoneen käyttö ja laajenna näkymä napsauttamalla Istunnot.

  • Jos haluat nähdä, mitä ohjelmia lapsi on käyttänyt, napsauta Tietokoneen käyttö ja laajenna näkymä napsauttamalla Ohjelmat.

  • Jos et näe mitään toimintoja, kokeile määrittää suurempi päivämääräväli ja napsauta Näytä toiminto.

  • Jos haluat nähdä, mitä tiedostoja lapsi on ladannut, napsauta Tietokoneen käyttö ja laajenna näkymä napsauttamalla Tiedostojen lataaminen.

  • Jos haluat nähdä, mitä pelejä lapsi on pelannut, napsauta Tietokoneen käyttö ja laajenna näkymä napsauttamalla Pelit.

  Kuva Tietokoneen käyttö -välilehdestä, jossa voit katsoa, mitä lapsesi on tehnyt tietokoneella
  Katso, mitä ohjelmia lapsesi on käyttänyt, ja kuinka kauan hän on viettänyt aikaa tietokoneella

Lisää vinkkejä verkon turvalliseen käyttöön

Lisätietoja itsesi ja perheesi suojaamisesta verkossa on ohjeaiheessa Internet-turvallisuustietoja vanhemmille ja lapsille. Tutustu kyseisen sivun linkkeihin ja kerro verkon turvalliseen käyttöön liittyviä vinkkejä ja toimintatapoja lapsillesi.