Toista kohteessa -ominaisuuden käyttäminen median virtauttamiseen

Toista kohteessa -ominaisuudella voidaan virtauttaa tietokoneelle tallennettua videota, musiikkia tai kuvatiedostoja erilliseen toistolaitteeseen kotiverkossa. Laite voi olla verkkoon kytketty toinen tietokone, TV tai stereot. Voit käyttää Toista kohteessa -toimintoa Windows Media Player -ohjelmassa tai missä tahansa tietokoneen sijainnissa, johon olet tallentanut mediatiedostoja.

Kuva Toista-painikkeesta Katso esittely: Windows 7 Play To demo.
Kuva Toista kohteessa -valintaikkunasta
Toista kohteessa -valintaikkuna

Vaikka Toista kohteessa -toiminnon käyttäminen on helppoa (virtausta hallitaan yhdestä valintaikkunasta), on verkkoasetukset oltava tehtynä, oikea laitteisto käytössä ja median virtautus kytketty päälle ennen kuin mediaa voidaan toistaa muissa laitteissa.

Verkon ja medialaitteiden asetusten määrittäminen

Toista kohteessa -toiminnon käyttöön tarvitaan seuraavat laitteet ja ohjelmat:

 • Langallinen tai langaton yksityisverkko.

 • Toinen verkon Windows 7:ää käyttävä tietokone tai laite nimeltään digitaalinen mediavastaanotin (jota myös kutsutaan verkkoon liitetyksi digitaaliseksi mediasoittimeksi). Digitaaliset mediavastaanottimet ovat lankaverkkoon tai langattomaan verkkoon liitettyjä laitteita, joita voi hallita tietokoneella.

  Huomautuksia

  • Toisella tietokoneella on sallittava etähallinta, jotta sille voidaan virtauttaa mediaa. Lisätietoja etähallinnan sallimisesta ja muista virtautusasetuksista on ohjeaiheessa Mediatiedostojen virtautuksen asetuksien muuttaminen Windows Media Playerissa.

  • Kun virtautat musiikkia digitaaliseen mediavastaanottimeen, voit mahdollisesti vaihtaa kappaletta laitteen omilla säätimillä tai laitteen kauko-ohjaimella.

Saat lisätietoja verkon laitteiden määrittämisestä kohdasta Laitteen tai tietokoneen lisääminen verkkoon.

Virtautuksen ottaminen käyttöön

Tietokoneen on tunnistettava verkosta sopivat toistolaiteet ennen kuin Toista kohteessa -toiminnolla voidaan virtauttaa mediaa. Median virtautus on oltava kytkettynä päälle. Voit kytkeä median virtautuksen käyttöön kotiverkossasi Windows Media Playerissa seuraavasti:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Käynnistä-painikkeen kuva, valitse Kaikki ohjelmat ja valitse Windows Media Player.
  Jos Media Player on käynnissä ja Nyt toistetaan -tilassa, napsauta Media Playerin oikeassa yläkulmassa olevaa Siirry kirjastoon -painiketta Kuva Siirry kirjastoon -painikkeesta.
 2. Valitse Virtauta ja valitse Ota kotimedian virtautus käyttöön.

  Ota kotimedian virtautus käyttöön ei ole käytettävissä Virtauta-valikossa, jos virtautus on otettu aiemmin käyttöön.

 3. Valitse Mediavirtautusasetukset-sivulla Ota median virtautus käyttöön. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

 4. Valitse OK.

Lisätietoja median virtautuksen käytöstä on ohjeaiheessa Median virtauttaminen laitteisiin ja tietokoneisiin Windows Media Playeria käyttäen.

Toista kohteessa -toiminnon käyttö Windows Media Playerissa

Windows Media Player helpottaa median hallintaa, toistettavien kohteiden hakua ja Toista kohteessa -toiminnon käyttöä. Valitse toistettavaksi haluttavat kohteet seuraavasti:

 1. Napsauta Käynnistä-painiketta Käynnistä-painikkeen kuva, valitse Kaikki ohjelmat ja valitse Windows Media Player.
  Jos Player on käynnissä ja Nyt toistetaan -tilassa, napsauta Playerin oikeassa yläkulmassa olevaa Siirry kirjastoon -painiketta Kuva Siirry kirjastoon -painikkeesta.
 2. Jos luetteloruutu on suljettu tai tallennus- tai synkronointivälilehdet ovat näkyvissä, napsauta Toisto-välilehteä.

 3. Etsi Media Player -kirjaston kohteet, jotka haluat toistaa, ja vedä kohteet tietoruudusta luetteloruutuun.

 4. Napsauta Toista kohteessa -painikettaKuva Play to -painikkeesta luetteloruudun yläosassa ja napsauta laitetta, jonka haluat vastaanottavan median.
 5. Toista kohteessa -valintaikkunassa voidaan käyttää toisto-ohjaimia mediavirran toistamiseen, tauottamiseen tai pysäyttämiseen, sekä seuraavaan tai edelliseen luettelon kohtaan vaihtamiseen.

  Lisätietoja Toisto-välilehdestä, luetteloruudusta ja toistotoiminnoista on ohjeaiheessa Windows Media Playerin käytön aloittaminen.

Toista kohteessa -toiminnon käyttö muualla Windowsissa

Windows Media Player -ohjelman lisäksi voit virtauttaa mediaa Toista kohteessa -toiminnolla napsauttamalla tiedostoja kakkospainikkeella. Valitse mediatiedostot ja virtauta ne toiseen laitteeseen seuraavasti:

 1. Napsauta toiseen toistolaitteeseen virtautettavaksi haluttavia tiedostoja.

 2. Napsauta valittuja tiedostoja hiiren kakkospainikkeella, valitse Toista kohteessa ja napsauta sitten median vastaanottavaa laitetta verkossa.

 3. Toista kohteessa -valintaikkunan toistopainikkeilla voit toistaa, keskeyttää tai pysäyttää mediavirran ja siirtyä seuraavaan tai edelliseen kohteeseen luettelossa.

Kohteiden hallinta Toista kohteessa -valintaikkunassa

Toista kohteessa -valintaikkunaan voidaan lisätä ja siitä voidaan poistaa kohteita. Lisäksi voidaan muuttaa kohteiden toistojärjestystä.

 • Lisää kohde vetämällä se Toista kohteessa -valintaikkunaan.

 • Kohteen voi poistaa napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Poista luettelosta.

 • Siirrä kohdetta luettelossa vetämällä sitä ylös- tai alaspäin.

 • Kaikki luettelon kohteet voi poistaa valitsemalla Tyhjennä luettelo.