Internet Explorer sisältää useita asetuksia, jotka helpottavat Internetin selaamista.

Näytä kaikki

Verkkosivun zoomaaminen

Voit lähentää mitä tahansa verkkosivua helpottaaksesi sen lukemista. Zoomaus suurentaa tai pienentää kaikkia sivun objekteja, niin tekstiä kuin kuvia.

Verkkosivun lähentäminen tai loitontaminen

 1. Avaa Internet Explorer napauttamalla tai napsauttamalla aloitusnäytössä Internet Explorer.

 2. Sipaise näytön oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse sitten Asetukset.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä osoitinta ylöspäin ja valitse sitten Asetukset.)

 3. Valitse Asetukset.

 4. Suurenna tai pienennä zoomausta siirtämällä Ulkoasu-osassa Zoomaus-liukusäädintä.

Verkkosivun lähentäminen tai loitontaminen työpöydällä

 1. Avaa työpöytä ja napauta tai napsauta sitten tehtäväpalkin Internet Explorer -kuvaketta.

 2. Napauta tai napsauta Työkalut-painiketta Työkalut-painike ja valitse sitten Zoomaus.
 3. Valitse jokin valmiista zoomausasetuksista tai napsauta tai napauta Mukautettu ja määritä haluamasi zoomaustaso.

Tekstin suurentaminen tai pienentäminen

Voit suurentaa tai pienentää sivun fontin kokoa, jotta tekstiä on helpompi lukea Internet Explorerin työpöytäversiossa (jos sivusto sallii tämän).

Tekstikoon muuttaminen

 1. Avaa työpöytä ja napauta tai napsauta sitten tehtäväpalkin Internet Explorer -kuvaketta.

 2. Näytä valikkorivi painamalla Alt-näppäintä.

 3. Valitse Näytä ja valitse sitten Tekstikoko.

 4. Valitse, haluatko suurentaa tai pienentää näytön tekstiä.

Internetin selaaminen näppäimistön avulla

Voit siirtyä näyttöelementtien välillä taaksepäin painamalla Sarkain-näppäintä. Tämä koskee seuraavia näyttöelementtejä:

 • teksti- tai kuvalinkit

 • verkkosivustojen lomakkeiden tekstikentät

 • kuvakarttojen kohdepisteet

 • Osoiterivi

 • Välilehtirivi

 • HTML-kehykset.

Voit myös painaa F7-näppäintä ja käyttää näppäimistöselaamista. Sen avulla voit valita tekstiä ja siirtyä verkkosivulla näppäimistön vakiosiirtymisnäppäimillä. Niitä ovat Home, End, Page Up, Page Down ja nuolinäppäimet.

Saat lisätietoja näppäimistön käytöstä Internet Explorer pikanäppäimiä käsittelevästä ohjeartikkelista.

Sivujen fontin, muotoilun ja värien muuttaminen työpöydällä

Voit valita sivuilla käytettävän fontin ja fonttikoon sekä edusta- ja taustavärit. Voit myös valita sivujen linkkien värin.

Verkkosivuston fonttien valitseminen

 1. Avaa työpöytä ja napauta tai napsauta sitten tehtäväpalkin Internet Explorer -kuvaketta.

 2. Valitse Työkalut-painike Työkalut-painike ja valitse sitten Internet-asetukset.
 3. Valitse Yleiset-välilehti ja valitse sitten Ulkoasu-osasta Fontit.

 4. Valitse haluamasi fontit, valitse OK ja valitse sitten OK uudelleen.

Verkkosivuston värien valitseminen

 1. Avaa työpöytä ja napauta tai napsauta sitten tehtäväpalkin Internet Explorer -kuvaketta.

 2. Valitse Työkalut-painike Työkalut-painike ja valitse sitten Internet-asetukset.
 3. Valitse Yleiset-välilehti ja valitse sitten Ulkoasu-osasta Värit.

 4. Poista Käytä Windows-värejä -valintaruudun valinta.

 5. Napsauta tai napauta kunkin muutettavan värin kohdalla väriruutua, valitse uusi väri ja valitse sitten OK.

 6. Valitse OK ja valitse sitten OK uudelleen.

Verkkosivustojen kaikkien fontti- ja väriasetusten ohittaminen

 1. Avaa työpöytä ja napauta tai napsauta sitten tehtäväpalkin Internet Explorer -kuvaketta.

 2. Valitse Työkalut-painike Työkalut-painike ja valitse sitten Internet-asetukset.
 3. Valitse Yleiset-välilehti ja valitse sitten Ulkoasu-osasta Helppokäyttötoiminnot.

 4. Valitse Ohita verkkosivuille määritetyt värit-, Ohita verkkosivuille määritetyt fonttityylit- ja Ohita verkkosivuille määritetyt fonttikoot -valintaruudut.

 5. Valitse OK ja valitse sitten OK uudelleen.

Internet Explorerin mukauttaminen toimimaan näytönluku- tai puheentunnistusohjelman kanssa

Jotkin Internet Explorerin ominaisuudet saattavat saada näytönlukuohjelmat antamaan sekavia tai virheellisiä tietoja.

Internet Explorerin määrittäminen toimimaan paremmin näytönlukuohjelmien kanssa

 1. Avaa työpöytä ja napauta tai napsauta sitten tehtäväpalkin Internet Explorer -kuvaketta.

 2. Valitse Työkalut-painike Työkalut-painike ja valitse sitten Internet-asetukset.
 3. Valitse Lisäasetukset-välilehti.

 4. Tee jokin tai jotkin seuraavista muutoksista:

  • Määritä osoitin valitsemaan luku tai suurennuskohta. Valitse Muotoiluasetukset-kohdassa Siirrä lisäyskohdan osoitinta kohteen tai valinnan mukaan -valintaruutu.

  • Näytä teksti kuvien sijaan. Valitse Muotoiluasetukset-kohdassa Laajenna aina kuvien vaihtoehtokuvaus -valintaruutu. Poista Multimedia-kohdassa Näytä kuvat -valintaruudun valinta.

  • Estä näytönluku- tai puheentunnistusohjelman toimintaa häiritsevät sivusiirtymät. Poista Selaaminen-kohdassa Tasainen vieritys -valintaruudun valinta. Poista Multimedia-kohdassa Näytä kuvat -valintaruudun valinta.

  • Estä näytönlukuohjelman toimintaa häiritsevät verkkosivun äänet. Poista Multimedia-kohdasta Toista verkkosivujen äänet -valintaruudun valinta.

 5. Valitse OK.Tarvitsetko lisää ohjeita?