Tietokoneessa siirtyminen

Windowsin opasohjelma: sivu 5/11

Käyttö kosketuksen, hiiren ja näppäimistön avulla

Käytitpä kosketusnäytöllä varustettua tietokonetta tai hiirtä ja näppäimistöä, Windows 8.1:n ja Windows RT 8.1:n perustoimintojen tunteminen auttaa käyttämään tietokonetta sujuvasti ja tehokkaasti. Muutamalla napautuksella, napsautuksella tai näppäinpainalluksella voit siirtyä tietokoneessa, etsiä tietoja nopeasti ja vaihtaa sovelluksesta toiseen.

Ennen tarkempiin yksityiskohtiin perehtymistä on tärkeää tuntea työpöytä, aloitusnäyttö ja Sovellukset-näkymä. Käytät todennäköisesti niistä jokaista työntekoon, sovellusten käyttämiseen, yhteydenpitoon ystävien kanssa, verkon selailuun ja muihin tietokoneen toimintoihin.

Työpöytä

Tuttu työpöytä on yhä käytettävissä. Voit mukauttaa sitä erilaisilla taustakuvilla, väreillä ja teemoilla sekä kiinnittämällä suosikkisovelluksesi tehtäväpalkkiin.

Siirry työpöydälle napauttamalla tai napsauttamalla Työpöytä-ruutua aloitusnäytössä tai painamalla näppäimistön Windows-näppäintä Windows-näppäin+D-näppäintä.

Jos aloitusnäkymässä ei ole Työpöytä-ruutua, voit kiinnittää sen aloitusnäyttöön seuraavasti:

  1. Voit näyttää Sovellukset-näkymän pyyhkäisemällä aloitusnäytön keskeltä ylöspäin. (Jos käytät hiirtä, napsauta nuolta Alanuoli lähellä näytön vasenta alakulmaa.)
  2. Paina Työpöytä-vaihtoehtoa pitkään tai napsauta sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Kiinnitä aloitusnäyttöön. (Jos et löydä Työpöytä-ruutua, ala kirjoittaa Työpöytä.)

Työpöytä

Aloitusnäyttö

Aloitusnäytössä suosikkisovelluksesi, sinulle läheiset ihmiset, sivustot, kansiot ja muut sinulle tärkeät asiat ovat näkyvissä ja helposti käytettävissä.

Voit siirtyä aloitusnäyttöön sipaisemalla näytön oikeasta reunasta keskelle ja valitsemalla Aloitus. Jos käytät hiirtä, pääset aloitusnäyttöön nopeimmin viemällä hiiren osoittimen aivan näytön vasempaan alakulmaan ja napsauttamalla Käynnistä-painiketta.

Lisätietoja aloitusnäytöstä on ohjeaiheessa Aloitusnäyttö tutuksi.

Aloitusnäyttö

Sovellukset-näkymä

Sovellukset-näkymässä näkyvät kaikki tietokoneeseen asennetut sovellukset. Sovellukset-näkymässä voit avata sovelluksia ja kiinnittää niitä aloitusnäyttöön tai työpöydän tehtäväpalkkiin.

Pääset Sovellukset-näkymään pyyhkäisemällä aloitusnäytön keskeltä ylöspäin tai napsauttamalla aloitusnäytön vasemmassa alakulmassa olevaa nuolta Alanuoli.
Sovellukset-näkymä

Siirtyminen kosketusliikkein

Tavallisten toimintojen käyttäminen kosketuksella

Seuraavasta taulukosta ilmenee, kuinka voit käyttää tietokoneen tavallisia toimintoja kosketuksella. Kattava luettelo kosketusliikkeistä on ohjeaiheessa Kosketus: sipaisu, napautus ja niin edelleen.

Monia näistä toiminnoista voidaan käyttää myös pikanäppäimillä. Kattava luettelo pikanäppäimistä on ohjeaiheessa Pikanäppäimet.

Toiminto Miten se tehdään Pikanäppäin
Toiminto

Avaa oikopolut

Miten se tehdään

Sipaise näytön oikeasta reunasta keskelle.

Pikanäppäin
Windows-näppäin Windows-näppäin + C
Toiminto

Näytä sovelluskomennot

Miten se tehdään

Sipaise näytön ylä- tai alareunasta keskelle.

Pikanäppäin
Windows-näppäin Windows-näppäin + Z
Toiminto

Vaihda viimeksi käyttämääsi sovellukseen

Miten se tehdään

Sipaise näytön vasemmasta reunasta keskelle.

Pikanäppäin
Windows-näppäin Windows-näppäin + Sarkain
Toiminto

Näytä edellisten sovellusten luettelo

Miten se tehdään

Sipaise vasemmasta reunasta keskelle sormea nostamatta ja vie sormi sitten takaisin kohti vasenta reunaa.

Pikanäppäin
Paina pitkään Windows-näppäintä Windows-näppäin + sarkainnäppäintä
Toiminto

Sulje sovellus

Miten se tehdään

Vedä sovellus näytön yläreunasta alareunaan.

Pikanäppäin

Alt+F4

Toiminto

Zoomaus

Miten se tehdään

Kosketa näyttöä ainakin kahdella sormella ja loitonna näkymää tuomalla sormia lähemmäs toisiaan (nipistämällä) tai lähennä näkymää viemällä sormia kauemmas toisistaan (venyttämällä).

Pikanäppäin

Ctrl+plus (+) tai Ctrl+miinus (-)

Toiminto

Valitse kohde

Miten se tehdään

Valitse kohde sipaisemalla sitä alaspäin tai vaakasuunnassa tai painamalla sitä pitkään.

Pikanäppäin

Siirtyminen hiirellä

Tavallisten toimintojen käyttäminen hiirellä

Seuraavasta taulukosta ilmenee, kuinka voit käyttää tietokoneen tavallisia toimintoja hiirellä. Lisätietoja hiiren käyttämisestä on ohjeaiheessa Hiiri ja näppäimistö: uudet ominaisuudet.

Monia näistä toiminnoista voidaan käyttää myös pikanäppäimillä. Kattava luettelo pikanäppäimistä on ohjeaiheessa Pikanäppäimet.

Toiminto Miten se tehdään Pikanäppäin
Toiminto

Avaa oikopolut

Miten se tehdään

Siirrä hiiren osoitin aivan näytön oikeaan ylä- tai alakulmaan. Kun oikopolut tulevat näyttöön, siirrä osoitinta näytön reunassa ylös- tai alaspäin ja napsauta haluamaasi oikopolkua.

Pikanäppäin
Windows-näppäin Windows-näppäin + C
Toiminto

Näytä sovelluskomennot

Miten se tehdään

Napsauta sovelluksessa hiiren kakkospainikkeella.

Pikanäppäin
Windows-näppäin Windows-näppäin + Z
Toiminto

Vaihda viimeksi käyttämääsi sovellukseen

Miten se tehdään

Vie hiiren osoitin aivan näytön vasempaan yläkulmaan ja napsauta kulmaa.

Pikanäppäin
Windows-näppäin Windows-näppäin + Sarkain
Toiminto

Näytä edellisten sovellusten luettelo

Miten se tehdään

Siirrä hiiren osoitin näytön vasempaan yläkulmaan ja siirrä se sitten alas reunaa pitkin.

Pikanäppäin
Windows-näppäin Windows-näppäin + Sarkain
Toiminto

Sulje sovellus

Miten se tehdään
Siirrä hiiren osoitin näytön yläreunaan ja napsauta Sulje sulje-kuvake-painiketta.
Pikanäppäin

Alt+F4

Toiminto

Zoomaus

Miten se tehdään

Pidä Ctrl-näppäintä painettuna ja vieritä hiiren kiekkopainiketta.

Pikanäppäin

Ctrl+plus (+) tai Ctrl+miinus (-)

Toiminto

Näytä tehtäväpalkki

Miten se tehdään

Siirrä hiiren osoitin aivan näytön alareunaan.

Pikanäppäin
Näppäinyhdistelmällä Windows-näppäin Windows-näppäin + T voit valita tehtäväpalkin ensimmäisen sovelluksen
Vihje

Voit käyttää työpöytää rinnakkain minkä tahansa muun sovelluksen kanssa, mutta työpöydällä olevat sovellukset jakavat aina saman ikkunan.

Sovellusten käyttäminen rinnakkain

Sinulla voi olla jopa neljä sovellusta näytössä samanaikaisesti näytön tarkkuuden mukaan. Voit lisätä tapaamisen kalenteriin samalla, kun vastaat sähköpostiviestiin, tai tallentaa luennon Ääninauhurilla samalla, kun kirjoitat muistiinpanoja työpöydällä.

Kahden sovelluksen käyttäminen rinnakkain

  1. Avaa sovellus, jota haluat käyttää.

  2. Pyyhkäise näytön yläreunasta keskelle, jotta sovelluksen taakse tulee näkyviin tyhjä kohta, ja vedä sovellus sitten näytön oikeaan tai vasempaan reunaan.
    (Jos käytät hiirtä, osoita näytön vasenta yläkulmaa ja napsauta otsikkopalkissa olevaa sovelluskuvaketta hiiren kakkospainikkeella.) Valitse joko Jaa vasemmalta tai Jaa oikealta. )

  3. Siirry takaisin aloitusnäyttöön ja avaa toinen sovellus. Se tulee näkyviin ensimmäisen sovelluksen viereen.

  4. Voit muuttaa sovellusten kokoa siirtämällä niiden välissä olevaa jakajaa.

Kolmannen sovelluksen avaaminen

Jos palaat aloitusnäyttöön ja avaat kolmannen sovelluksen, se tulee näkyviin kahden aikaisemman sovelluksen päälle. Jos haluat korvata toisen alla olevista sovelluksista kolmannella sovelluksella, napauta tai napsauta kolmannen sovelluksen vasenta tai oikeaa puolta.

Jos haluat käyttää kaikkia kolmea sovellusta samassa näytössä, vedä kolmatta sovellusta, kunnes toisten sovellusten viereen tai väliin tulee näkyviin tyhjä kohta. Jos näkyviin ei tule tyhjää kohtaa, näyttöösi mahtuu vain kaksi sovellusta kerrallaan.

Tarvitsetko lisää ohjeita?