Kotiryhmään liittyvät ongelmat Windowsissa

Tämän artikkelin avulla voit etsiä ja korjata kotiryhmään liittyviä ongelmia Windowsissa. Suorita ensin kotiryhmän vianmääritys.

Kotiryhmän vianmäärityksen suorittaminen

 1. Avaa Kotiryhmän vianmääritys sipaisemalla näytön oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Haku (jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin ja valitse Haku), kirjoittamalla hakuruutuun vianmääritys ja valitsemalla Vianmääritys. Valitse Verkko ja Internet ja valitse sitten Kotiryhmä. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeudet Sinua pyydetään ehkä antamaan järjestelmänvalvojan salasanasi tai vahvistamaan valintasi.

 2. Valitse Seuraava ja noudata sitten näytössä näkyviä ohjeita.

Jos vianmäärityksen suorittaminen ei ratkaise ongelmaa, etsi ongelmaasi liittyviä lisätietoja seuraavista osioista.

Näytä kaikki

Kotiryhmän luominen tai käyttäminen tai siihen liittyminen ei onnistu

Kun määrität tietokoneeseen Windows 8-, Windows RT- tai Windows 7 -käyttöjärjestelmän, kotiryhmä luodaan automaattisesti. Jos kotiryhmä on jo olemassa, sinun tarvitsee vain liittyä siihen.

Useat ongelmat saattavat estää kotiryhmän luomisen, siihen liittymisen tai sen käyttämisen. Etsi ongelmaa ja vastaavaa ratkaisua seuraavasta taulukosta.

Ongelma
Mahdolliset ratkaisut

Tietokoneessasi saattaa olla Windows-käyttöjärjestelmä, joka rajoittaa kotiryhmän käyttämistä.

Kotiryhmä on käytettävissä Windows 8.1:ssä, Windows RT 8.1:ssa ja Windows 7:ssä. Voit liittyä kotiryhmään Windows RT -tietokoneessa, mutta et voi luoda kotiryhmää tai jakaa sisältöä kotiryhmän kanssa. Windows 7 Starter- ja Windows 7 Home Basic -versioissa voit liittyä kotiryhmään, mutta et voi luoda sitä.

Et ole ehkä yhteydessä verkkoon tai yhteys on muodostettu väärään verkkoon.

Voit muodostaa yhteyden verkkoon seuraavasti:

 • Muodosta yhteys verkkoon sipaisemalla näytön oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Asetukset (jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin ja valitse sitten Asetukset) ja valitsemalla sitten verkkokuvakkeen (Langattoman verkon kuvake tai Langallisen verkon kuvake). Napauta tai napsauta verkkoa, johon haluat muodostaa yhteyden, ja valitse Yhdistä.

Kun olet muodostanut yhteyden verkkoon, voit luoda kotiryhmän tai liittyä sellaiseen.

Etsi laitteita ja sisältöä -toiminto saattaa olla poistettu käytöstä.

Voit ottaa sen käyttöön seuraavasti:

 1. Sipaise näytön oikeasta reunasta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)

 2. Valitse Verkko, valitse Yhteydet ja napauta tai napsauta sitten verkkoyhteyttäsi.

 3. Ota käyttöön Etsi laitteita ja sisältöä.

Päivämäärä ja aika saattavat olla virheellisiä.

Varmista, että kaikissa tietokoneissa on oikea päivämäärä ja aika. Voit muuttaa päivämäärää tai aikaa seuraavasti:

 1. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle ja valitse Haku.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin ja valitse sitten Haku.)

 2. Kirjoita hakuruutuun päivämäärä ja aika ja valitse sitten Asetukset.

 3. Valitse tulosluettelossa Päivämäärä ja aika.

 4. Valitse Muuta päivämäärää ja aikaa. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeudet Sinua pyydetään ehkä antamaan järjestelmänvalvojan salasanasi tai vahvistamaan valintasi.

Kahdella tai useammalla verkossa olevalla tietokoneella saattaa olla sama nimi.

Jokaisella kotiryhmän tietokoneella pitää olla yksilöllinen nimi. Voit tarkistaa tietokoneen nimen noudattamalla näitä ohjeita jokaisessa kotiryhmän tietokoneessa:

 • Avaa Järjestelmä sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Hae (tai käyttäessäsi hiirtä osoittamalla näytön oikeaa yläkulmaa, siirtämällä hiiren osoitinta alaspäin ja valitsemalla sitten Hae), kirjoittamalla hakuruutuun Järjestelmä ja valitsemalla sitten Järjestelmä.

  Tietokoneen koko nimi on kohdassa Tietokoneen nimen, toimialueen ja työryhmän asetukset.

Muut kotiryhmän tietokoneet eivät ehkä ole kotona, ne voivat olla poistuneet kotiryhmästä, sammutettuina, lepotilassa tai horrostilassa.

Lisätietoja virransäästöasetusten muuttamisesta on ohjeaiheessa Virrankäyttösuunnitelmat: usein kysytyt kysymykset.

Verkon etsiminen on ehkä poistettu käytöstä.

Voit ottaa verkon etsimisen käyttöön seuraavasti:

 1. Avaa Jakamisen lisäasetukset sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Hae (tai käyttäessäsi hiirtä osoittamalla näytön oikeaa yläkulmaa, siirtämällä hiiren osoitinta alaspäin ja valitsemalla sitten Hae), kirjoittamalla hakuruutuun jakamisen lisäasetukset ja valitsemalla Hallitse jakamisen lisäasetuksia.

 2. Laajenna Yksityinen-verkkoprofiili napauttamalla tai napsauttamalla nuolenkärkeä Nuolenkärkikuvake.
 3. Valitse Ota verkon etsiminen käyttöön ja valitse sitten Tallenna muutokset. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeudet Sinua pyydetään ehkä antamaan järjestelmänvalvojan salasanasi tai vahvistamaan valintasi.

Järjestelmänvalvoja on saattanut poistaa kotiryhmän käytöstä.

Jos olet muodostanut yhteyden toimialueverkkoon, järjestelmänvalvoja on saattanut poistaa kotiryhmän kokonaan käytöstä. Tässä tapauksessa et voi liittyä kotiryhmään.

Yksi tai useampi pakollinen palvelu ei ehkä ole käytössä.

Vertaisverkkoryhmittely- ja kotiryhmäpalvelujen täytyy molempien olla käytössä. Tarkistusohjeet:

 1. Avaa Ohjauspaneeli sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Hae (tai käyttäessäsi hiirtä osoittamalla näytön oikeaa yläkulmaa, siirtämällä hiiren osoitinta alaspäin ja valitsemalla sitten Hae), kirjoittamalla hakuruutuun Ohjauspaneeli ja valitsemalla Ohjauspaneeli.

 2. Kirjoita Ohjauspaneelin hakuruutuun Valvontatyökalut ja kaksoisnapauta tai -napsauta sitten Palvelut. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeudet Sinua pyydetään ehkä antamaan järjestelmänvalvojan salasanasi tai vahvistamaan valintasi. .

 3. Tila-sarakkeen kohtien vertaisverkkoryhmittely ja kotiryhmäpalvelut vieressä pitäisi näkyä sana Käynnissä. Jos sana ei ole näkyvissä, kaksoisnapsauta tai -napauta palvelun nimeä, valitse Käynnistä ja valitse sitten OK.

Huomautus

 • Jos et voi käynnistää palveluita, suorita kotiryhmän vianmääritys tämän artikkelin alussa olevan linkin avulla.

IPv6 saattaa olla poistettu käytöstä.

Jos haluat luoda kotiryhmän tai liittyä sellaiseen, verkkoyhteydessä on oltava käytössä IPv6. Voit ottaa IPv6:n käyttöön suorittamalla kotiryhmän vianmäärityksen tämän artikkelin alussa olevan linkin avulla.

Vertaisverkon idstore.sst-tiedosto saattaa olla vioittunut.

Jos saat sanoman ”Windows ei voi määrittää kotiryhmää tässä tietokoneessa. Virhekoodi 0x80630801.”, etkä voi käynnistää vertaisverkkoryhmittelypalvelua osassa "Yksi tai useampi pakollinen palvelu ei ehkä ole käytössä" kuvatulla tavalla, poista vioittunut tiedosto noudattamalla seuraavia ohjeita:

Huomautus

 • Seuraavat ohjeet on tarkoitettu vain edistyneille käyttäjille.

 1. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle ja valitse Haku.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin ja valitse sitten Haku.)

 2. Kirjoita hakuruutuun komentokehote.

 3. Paina pitkään tai napsauta hiiren kakkospainikkeella Komentorivi-painiketta tulosluettelossa ja valitse sitten Suorita järjestelmänvalvojana. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeudet Sinua pyydetään ehkä antamaan järjestelmänvalvojan salasanasi tai vahvistamaan valintasi.

 4. Poista idstore.sset-tiedosto, joka sijaitsee järjestelmälevyn (esimerkiksi C:) kansiossa \Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking.

 5. Käynnistä tietokone uudelleen ja yritä liittyä kotiryhmään uudelleen.

Tietokone kuuluu jo kotiryhmään.

Voit kuulua vain yhteen kotiryhmään kerrallaan. Jos haluat liittyä eri kotiryhmään, poistu ensin kotiryhmästä, johon tietokoneesi kuuluu.

 1. Sipaise näytön oikeasta reunasta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)

 2. Valitse Kotiryhmä ja valitse sitten Poistu.

Verkkoon saattaa liittyä ongelma.

Suorita verkon vianmääritys:

 • Avaa verkon vianmääritys sipaisemalla näytön oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Hae (jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse sitten Hae), kirjoittamalla hakuruutuun määritä ja korjaa ja valitsemalla Määritä ja korjaa verkko-ongelmat.

Muut tuntemattomat ongelmat.

Joskus tietokoneen käynnistäminen uudelleen tai kotiryhmästä poistuminen ja siihen liittyminen uudelleen saattavat ratkaista ongelman.

Kotiryhmän tulostimella tulostaminen ei onnistu

Seuraavissa on muutamia syitä, joiden takia et ehkä pysty tulostamaan kotiryhmän tulostimella:

 • Tulostimeen ei ole kytketty virtaa.

 • Tietokone, johon tulostin on liitetty, on sammutettu, se on lepo- tai horrostilassa tai poistunut kotiryhmästä. Lisätietoja virransäästöasetusten muuttamisesta on ohjeaiheessa Virrankäyttösuunnitelmat: usein kysytyt kysymykset.

 • Kotiryhmän toinen jäsen ei enää jaa tulostinta.

 • Etsi laitteita ja sisältöä -toiminto saattaa olla poistettu käytöstä. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tietokoneiden, laitteiden ja sisällön etsiminen verkosta.

 • Tulostimessa on muu kuin USB-yhteys ja se on jaettava Ohjauspaneelin Laitteet ja tulostimet -kohdan avulla.

 • Tietokoneeseen on asennettu väärä tulostinohjain. Tulostinohjaimen tulee olla liitettävään tietokoneeseen (x86- tai x64-pohjainen) sopiva. Monet tulostinohjaimet voi ladata automaattisesti Windows Update -sivustosta. Ohjaimet ovat saatavilla myös tulostimen valmistajan verkkosivustossa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tulostimen asentaminen.

Jos et vieläkään pysty käyttämään kotiryhmän tulostinta, verkossasi voi olla ongelma. Suorita verkon vianmääritys:

 • Avaa verkon vianmääritys sipaisemalla näytön oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Hae (jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin ja valitse sitten Hae), kirjoittamalla hakuruutuun määritä ja korjaa ja valitsemalla Määritä ja korjaa verkko-ongelmat.

Joskus tietokoneen käynnistäminen uudelleen tai kotiryhmästä poistuminen ja siihen liittyminen uudelleen saattavat ratkaista ongelman, jolloin pystyt käyttämään kotiryhmän tulostimia.

Kotiryhmän poistaminen ei onnistu

Kotiryhmiä ei voi poistaa, mutta kun kaikki kotiryhmään kuuluvat tietokoneet poistuvat siitä, se katoaa. Voit poistua kotiryhmästä seuraavasti:

 1. Avaa Kotiryhmä sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Asetukset (tai käyttäessäsi hiirtä osoittamalla näytön oikeaa alakulmaa, siirtämällä hiiren osoitinta ylöspäin ja valitsemalla sitten Asetukset), valitsemalla Muuta tietokoneen asetuksia, valitsemalla Verkko ja valitsemalla sitten Kotiryhmä.

 2. Valitse Poistu.

Tarvitsetko lisää ohjeita?