Tulostaminen

Tulostustapa vaihtelee sen mukaan, millaista sovellusta käytät. Useimmissa sovelluksissa tulostamiseen käytetään Laitteet-oikopolkua. Jos käytät työpöytäsovellusta, käytät sen omia sisäisiä tulostusasetuksia.

Tulostaminen

 1. Avaa tulostettava kohde.

 2. Sipaise näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitse Laitteet ja valitse sitten Tulosta. (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin, valitse Laitteet ja valitse sitten Tulosta.)

  Jos näkyviin tulee sanoma Tämä sovellus ei voi tulostaa, käyttämäsi sovellus ei tue tulostamista.

 3. Valitse tulostin luettelosta.

  Näet esikatseluruudussa esikatselun tulosteesta sekä tulosteiden määrän ja sivun suunnan.

  Jos et löydä haluamaasi tulostinta, voit lisätä sen. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tulostimen asentaminen.

 4. Jos haluat muokata muita asetuksia, valitse Lisää asetuksia.

  Lisää asetuksia -kohdan vaihtoehdot vaihtelevat tulostimen mukaan, mutta voit yleensä muuttaa paperin tyyppiä, paperin asettelua, tulostussuuntaa ja muita tulostusasetuksia. Tulostimen valmistaja määrittää käytettävissä olevat vaihtoehdot.

 5. Kun olet tyytyväinen asetuksiin, valitse Tulosta.

Tulostaminen työpöytäsovelluksista

Kukin työpöytäsovellus määrittää, miten kyseisestä sovelluksesta tulostetaan. Siksi tulostaminen vaihtelee sovellusten välillä. Seuraavassa on joitakin yleisiä tapoja tulostaa työpöytäsovelluksista:

 • Avaa Tiedosto-valikko. Tulostusvaihtoehto sijaitsee usein sovelluksen Tiedosto-valikossa.

 • Paina Ctrl+P. Tämän näppäinyhdistelmän painaminen saattaa tuoda näkyviin sovelluksen tulostuksen valintaikkunan.

 • Etsi tulostuskuvaketta tai -painiketta. Sovelluksen valmistajat sijoittavat usein näyttöön tulostuskuvakkeen tai -painikkeen. Tulostuskuvake tai -painike sijaitsee usein sovelluksen ylä- tai alareunassa olevalla työkalurivillä.

Jos et voi tulostaa millään näistä tavoista, katso lisätietoja sovelluksen mukana toimitetuista ohjeista. Voit opetella tulostamaan myös tutustumalla sovelluksen ohjeeseen tai siirtymällä sovelluksen tukisivustoon.

Tarvitsetko lisää ohjeita?