Windowsin lukuohjelma: usein kysytyt kysymykset

Voit Lukuohjelma-sovelluksen avulla avata ja tarkastella PDF-, XPS- ja TIFF-tiedostoja. Sen avulla voit etsiä sanoja ja lauseita, tehdä muistiinpanoja, täyttää lomakkeita ja tulostaa tai jakaa asiakirjoja. Tässä on vastauksia Lukuohjelma-sovellusta koskeviin yleisiin kysymyksiin.

Näytä kaikki

Miten avaan tiedoston?

Jos yrität avata PDF-, XPS- tai TIFF-tiedoston, se avautuu yleensä Lukuohjelma-sovelluksessa automaattisesti. Jos näin ei käy, voit määrittää Lukuohjelma-sovelluksen tämäntyyppisten tiedostojen oletussovellukseksi. (Opit tämän seuraavassa osassa.)

Jos Lukuohjelma on jo avoinna ja haluat avata tiedoston, tee näin:

 1. Valitse Selaa.

  Jos Selaa ei ole näkyvissä, sipaise näytön alareunasta ylöspäin tai napsauta hiiren kakkospainikkeella sovelluksessa ja valitse sitten Avaa toinen tiedosto -painike Avaa toinen tiedosto -painike.

  Jos haluat sulkea nykyisen tiedoston ja avata uuden sen sijaan, valitse Avaa tiedosto ja valitse sitten Selaa. Jos haluat pitää nykyisen tiedoston avoinna ja avata toisen tiedoston samanaikaisesti, valitse Avaa tiedosto uudessa välilehdessä ja valitse sitten Selaa. (Avaa tiedosto uudessa välilehdessä -vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos avoinna on jo viisi tiedostoa. Lukuohjelmassa voi nimittäin olla samanaikaisesti avoinna vain viisi tiedostoa.)

 2. Selaa tiedoston tallennuskansioon tai -sijaintiin.

 3. Valitse tiedosto napauttamalla tai napsauttamalla sitä ja valitse sitten Avaa.

Huomautus

 • Lukuohjelmassa voi olla samanaikaisesti avoinna vain viisi tiedostoa. Jos Lukuohjelma-sovelluksessa on jo viisi tiedostoa avoinna ja avaat uuden tiedoston, ohjelma sulkee yhden muista avoinna olevista tiedostoista. Jos olet muuttanut tiedostoa, jonka Lukuohjelma haluaa sulkea, sinua pyydetään tallentamaan tekemäsi muutokset.

Miten voin avata PDF-, XPS- tai TIFF-tiedostot oletusarvon mukaan Lukuohjelma-sovelluksessa?

Jos PDF-, XPS- tai TIFF-tiedostot avautuvat toisessa sovelluksessa, voit määrittää Windowsin käyttämään sen sijaan Lukuohjelma-sovellusta. Tee näin:

 1. Sipaise näytön oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse sitten Asetukset.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä osoitinta ylöspäin ja valitse sitten Asetukset.)

 2. Valitse Muuta tietokoneen asetuksia.

 3. Valitse Haku ja sovellukset ja valitse sitten Oletukset.

 4. Valitse Valitse oletussovellukset tiedostotyypin mukaan (sinun on ehkä siirryttävä näytön alareunaan vierittämällä, jotta näet tämän vaihtoehdon).

 5. Siirry Nimi-kohdassa alaspäin, kunnes näkyviin tulee .pdf.

 6. Napauta tai napsauta .pdf-kohdan oikealla puolella näkyvää sovelluksen nimeä ja valitse sitten Valitse sovellus-kohdassa Lukuohjelma.

 7. Toista tämä jokaisen sellaisen tiedostotyypin kohdalla, jonka haluat avata Lukuohjelma-sovelluksessa (kuten .oxps, .xps tai .tiff).

Miten siirryn avoinna olevien tiedostojen välillä?

 1. Tuo sovelluskomennot näkyviin sipaisemalla näytön alareunasta.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)

 2. Napauta tai napsauta tiedostoa, johon haluat vaihtaa.

Miten tarkastelen kahta tiedostoa rinnakkain?

 1. Avaa ensimmäinen tiedosto.

 2. Sipaise näytön alareunasta ylöspäin tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tiedostossa, valitse Avaa toinen tiedosto -painike Avaa toinen tiedosto -painike ja valitse sitten Avaa tiedosto uudessa välilehdessä.
 3. Jos avattava tiedosto näkyy äskettäin avattujen tiedostojen luettelossa, napauta tai napsauta sitä. Valitse muutoin Selaa, siirry tiedoston tallennuskansioon tai -sijaintiin, napauta tai napsauta avattavaa tiedostoa ja valitse sitten Avaa.

 4. Tuo avoinna olevien tiedostojen pikkukuvat näkyviin sipaisemalla näytön alareunasta ylöspäin tai napsauttamalla hiiren kakkospainiketta.

 5. Paina pitkään tai napsauta hiiren kakkospainikkeella toisen tiedoston pikkukuvaa ja valitse sitten Avaa uudessa ikkunassa. Tiedostot näytetään rinnakkain.

Miten tulostan tiedoston?

 1. Avaa tulostettava tiedosto.

 2. Sipaise näytön alareunasta ylöspäin tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tiedostossa ja valitse sitten Tulosta.

 3. Napauta tai napsauta tulostimen nimeä.

  Jos et näe tulostintasi luettelossa, mutta näet Lisää-vaihtoehdon, valitse se ja tarkista, tuleeko tulostimesi näkyviin. Jos et edelleenkään näe tulostintasi luettelossa, sinun on todennäköisesti lisättävä se. Lisätietoja on ohjeaiheessa Tulostimen asentaminen.

 4. Määritä haluamasi tulostusasetukset ja valitse sitten Tulosta.

Miten siirryn tiedoston tietylle sivulle?

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Tuo sivujen pikkukuvat näkyviin nipistämällä näyttöä sormillasi. (Jos käytät näppäimistöä, paina näppäimiä Ctrl+miinusmerkki (-), kunnes sivujen pikkukuvat tulevat näkyviin.) Napauta tai napsauta sitten sivua, jolle haluat siirtyä.

 • Napauta tai napsauta sivunumeroa, jos se näkyy vasemmassa yläkulmassa, (tai paina Ctrl+G) ja kirjoita sitten sen sivun numero, jolle haluat siirtyä.

Miten lähennän tai loitonnan?

 • Venytä tai nipistä näyttöä sormillasi, kunnes tiedosto näkyy haluamasi kokoisena. (Jos käytät näppäimistöä, lähennä painamalla Ctrl+plusmerkki (+) tai loitonna painamalla Ctrl+miinusmerkki (-).)

Miten muutan asiakirjan asettelua?

Voit muuttaa sitä, miten Lukuohjelma näyttää luettavan asiakirjan. Tämä on kätevä toiminto, jos haluat muuttaa näytössä samanaikaisesti näytettävien sivujen määrää tai vaihtaa vaaka- ja pystyvierityksen välillä. Voit muuttaa nykyisen asiakirjan lukuasettelua tai määrittää oletuslukuasettelun, jotta myöhemmin avaamasi asiakirjat näkyvät haluamallasi tavalla.

Nykyisen asiakirjan lukuasettelun muuttaminen

 1. Tuo sovelluskomennot näkyviin sipaisemalla näytön alareunasta.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Voit näyttää kaksi sivua kerrallaan (ja vierittää vaakasuunnassa) valitsemalla Kaksi sivua.

  • Voit näyttää yhden sivun kerrallaan (ja vierittää vaakasuunnassa) valitsemalla Yksi sivu.

  • Voit näyttää yhden sivun kerrallaan (ja vierittää pystysuunnassa) valitsemalla Jatkuva.

Oletuslukuasettelun muuttaminen

 1. Sipaise näytön oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse sitten Asetukset.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä osoitinta ylöspäin ja valitse sitten Asetukset.)

 2. Valitse Asetukset.

 3. Valitse Oletusasettelu-kohdasta haluamasi näyttöasetus.

Tämän asetuksen määrittämisen jälkeen avaamasi asiakirjat avautuvat valitsemassasi asettelussa.

Miten lisään muistiinpanoja tai korostan tekstiä?

 1. Napauta ensimmäistä korostettavaa sanaa ja vedä sitten valintakahva korostettavan tekstin loppuun. Jos haluat lisätä muistiinpanon, valitse teksti, johon muistiinpano liittyy. (Jos käytät hiirtä, valitse teksti vetämällä osoitin sen yli.)

 2. Napauta tai napsauta hiiren kakkospainikkeella valitussa tekstissä ja valitse sitten Korosta tai Lisää muistiinpano.

Huomautus

 • Voit korostaa tekstiä ja lisätä muistiinpanoja vain, jos tekijä on antanut siihen luvan. Voit tarkistaa tämän sipaisemalla näytön alareunasta ylöspäin tai napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella sovelluksessa, valitsemalla Lisää ja valitsemalla sitten Tiedot. Tarkista Oikeudet-kohdasta, onko Lisää muistiinpanoja ja korosta -valintaruutu valittuna. Jos se ei ole valittuna, et voi korostaa tekstiä tai lisätä muistiinpanoja.

Miten kopioin tekstiä?

 1. Napauta ensimmäistä kopioitavaa sanaa ja vedä sitten valintakahva kopioitavan tekstin loppuun. (Jos käytät hiirtä, valitse teksti vetämällä osoitin sen yli.)

 2. Napauta tai napsauta hiiren kakkospainikkeella valitussa tekstissä ja valitse sitten Kopioi.

Miten tallennan tiedoston?

 1. Tuo sovelluskomennot näkyviin sipaisemalla näytön alareunasta.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)

 2. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Tallenna.

  • Valitse Tallenna nimellä, kirjoita tiedostonimi, jota haluat käyttää tiedoston tallentamiseen, ja valitse sitten Tallenna.

Tiedostot tallennetaan oletusarvon mukaan Tiedostot-kansioon.

Miten suljen tiedoston?

 1. Tuo sovelluskomennot näkyviin sipaisemalla näytön alareunasta.
  (Jos käytät hiirtä, napsauta hiiren kakkospainiketta sovelluksessa.)

  Näytön yläreunassa näkyy pikkukuva jokaisesta avoinna olevasta tiedostosta.

 2. Valitse jokaisen suljettavan tiedoston ×-merkki.

Miten suljen Lukuohjelma-sovelluksen?

 • Sipaise näytön yläreunasta alaspäin ja vedä Lukuohjelma-ikkuna näytön alareunaan. Lisätietoja ja video tämän tekemisestä on ohjeaiheessa Miten voin sulkea sovelluksen?

  Jos käytät näppäimistöä, voit sulkea Lukuohjelma-sovelluksen painamalla Alt+F4.

Mitä pikanäppäimiä voin käyttää Lukuohjelma-sovelluksen kanssa?

Painettava näppäin Toiminto
Painettava näppäin

Ctrl+O

Toiminto

Uuden tiedoston avaaminen (korvaa mahdollisen parhaillaan avoinna olevan tiedoston)

Painettava näppäin

Ctrl+T

Toiminto

Tiedoston avaaminen uudessa välilehdessä

Painettava näppäin

Ctrl+P

Toiminto

Tiedoston tulostaminen

Painettava näppäin

Ctrl+plusmerkki (+)

Toiminto

Lähentäminen

Painettava näppäin

Ctrl+miinusmerkki (-)

Toiminto

Loitontaminen

Painettava näppäin

Ctrl+R

Toiminto

Asiakirjan kiertäminen vastapäivään

Painettava näppäin

F8

Toiminto

Lukuasettelujen välillä vaihtaminen

Painettava näppäin

Ctrl+F

Toiminto

Sanan tai lauseen hakeminen

Painettava näppäin

Ctrl+G

Toiminto

Sivulle siirtyminen

Painettava näppäin

Ctrl+S

Toiminto

Tiedoston tallentaminen

Painettava näppäin

Ctrl+Vaihto+S

Toiminto

Tiedoston tallentaminen eri nimellä

Painettava näppäin

Ctrl+W

Toiminto

Tiedoston sulkeminen

Painettava näppäin

Ctrl+Sarkain tai Ctrl+Vaihto+Sarkain

Toiminto

Avoinna olevien tiedostojen välillä siirtyminen

Painettava näppäin
Windows-näppäin‌ Windows-näppäin+Z
Toiminto

Sovelluskomentojen näyttäminen

Painettava näppäin

Vaihto+F10

Toiminto

Valitun tekstin vaihtoehtovalikon näyttäminen

Tarvitsetko lisää ohjeita?