Suojaa tietokonetta käyttävät lapset entistä paremmin

Windows 8.1, Windows RT 8.1

Aseta lapsellesi sopivat käyttörajoitukset

Kun lisäät lapsen Microsoft-perheeseesi, voit auttaa varmistamaan lapsesi turvallisen tietokoneen käytön ja antaa hänelle samalla riittävästi vapautta tutkimiseen ja verkon selaamiseen. Voit estää aikuisille tarkoitetut sivustot tai valita lapsellesi sopivat sivustot vaikka yksitellen. Voit myös varmistaa, että lapsesi pääsee käyttämään vain ikäiselleen sopivia sovelluksia ja pelejä, sekä asettaa käyttöaikarajoituksia, jottei lapsesi käyttäisi liikaa aikaa virtuaalimaailmassa. Pyytämällä sinulta luvan lapsesi voi jatkaa selailua käyttöajan täytyttyä tai nähdä ja ladata estettyä sisältöä. Voit yhdessä lapsesi kanssa päättää, millainen rajoitus on hänelle oikea.

Voit asettaa nämä rajoitukset ja hallita niitä osoitteessa account.microsoft.com/family. Kirjaudu sisään Microsoft-tililläsi ja valitse sen lapsen nimi, jonka asetuksia haluat muuttaa. Noudata sitten annettuja ohjeita.

Huomautus

 • Aikarajoituksia sovelletaan tietokoneeseen asetetun ajan mukaan, joten tietokoneitasi ei tarvitse asettaa samaan aikavyöhykkeeseen, jotta asetukset toimisivat oikein.

Näytä kaikki

Aikarajojen asettaminen

Voit rajoittaa lapsen tietokoneen parissa viettämää aikaa kahdella tavalla. Voit määrittää tietyt tunnit, jolloin lapsi voi käyttää laitteitaan. Sen lisäksi voit määrittää, kuinka monta tuntia päivässä kutakin laitetta saa yhteensä käyttää. Voit esimerkiksi tehdä niin, että lapsi saa viettää tietokoneen kanssa kaksi tuntia päivässä arkipäivinä mutta kauemmin viikonloppuina.

 1. Valitse Käyttöaika ja siirrä Estä laitteen käyttö määrättyinä aikoina -asetuksen valintakytkin Ei käytössä -asennosta Käytössä-asentoon.

 2. Valitse jokaisen päivän osalta ne ajat, jolloin annat lapsesi käyttää laitteitaan. Voit halutessasi asettaa myös laitekohtaisen enimmäiskäyttöajan. Jos et halua asettaa enimmäisaikaa, valitse Rajoittamaton.

Käytettävien verkkosivustojen rajoittaminen

Internetissä on valtavasti hyödyllisiä asioita opittavaksi, mutta myös paljon sellaista, johon et halua lapsesi törmäävän. Voit rajoittaa sivustoja, joilla lapsesi voi käydä. Voit esimerkiksi sallia, että lapsi saa katsoa lapsiystävällisiä ja yleisluontoisia sivustoja, sekä estää automaattisesti sivustot, joissa voi olla aikuisille tarkoitettua sisältöä. Voit myös sallia tai estää yksittäisiä sivustoja tai jopa tiettyjä sivuston sivuja niiden verkko-osoitteiden tai URL-osoitteiden perusteella. Halutessasi voit antaa lapsen käydä vain sellaisissa sivustoissa, jotka itse määrität turvallisiksi.

Sivustorajoitusten asettaminen

 1. Valitse Sivustot ja siirrä Estä sopimattomat sivustot -asetuksen valintakytkin Ei käytössä -asennosta Käytössä-asentoon.

  Tämä asetus estää aikuisille tarkoitetun sisällön ja InPrivate-selaamisen ja ottaa käyttöön Bingin suojatun haun.

 2. Jos haluat lapsesi näkevän vain erikseen sallimasi sivustot, valitse Näytä vain sallitut sivustot -valintaruutu.

Tiettyjen verkkosivustojen salliminen tai estäminen

 1. Valitse Sivustot.

 2. Lisää sivusto sallittujen luetteloon siirtymällä Salli tämä sivusto aina -kohtaan ja kirjoittamalla sallittavan sivuston URL-osoite.

 3. Lisää sivusto estettyjen luetteloon siirtymällä Estä tämä sivusto aina -kohtaan ja kirjoittamalla estettävän sivuston URL-osoite.

Sovellus- ja pelirajoitusten määrittäminen

Rajoitusten asettaminen lapselle sallittaville sovelluksille ja peleille toimii samalla tavalla kuin sivustorajoitukset. Voit asettaa ikään perustuvan rajoitustason, jolloin lapsesi voi käyttää vain ikäisilleen sopivaksi arvioituja sovelluksia ja pelejä. Hän ei voi käyttää itseään vanhemmille soveltuvia tai ikärajattomia sovelluksia tai pelejä. Voit myös estää tai sallia yksittäisiä nimikkeitä.

Jos lapsi haluaa käyttää estettyä sovellusta tai peliä, hän voi pyytää sinulta lupaa. Sinä voit vastata pyyntöön sähköpostilla tai suoraan lapsen toimintaraportin kautta. Voit myös kirjautua lapsen käyttämään laitteeseen ja antaa hyväksynnän sitä käyttäen.

Huomautus

 • Sovellus- ja pelirajoitusten käyttöön ja käytöstä poistoon oli aiemmin omat valintakytkimensä. Nyt molempia hallitaan samalla valintakytkimellä. Jos aiemmin otit rajoitukset käyttöön vain sovelluksille tai vain peleille, asetus on edelleen voimassa. Jos kuitenkin poistat sovellus- ja pelirajoitukset käytöstä ja otat ne uudelleen käyttöön, rajoitukset vaikuttavat sekä sovelluksiin että peleihin.

Ikärajojen käyttäminen

 1. Valitse Sovellukset ja pelit ja siirrä Estä sopimattomat sovellukset ja pelit -asetuksen valintakytkin Ei käytössä -asennosta Käytössä-asentoon.

 2. Siirry Rajoita sovelluksia ja pelejä -kohtaan ja valitse valikosta lapsellesi sopiva ikäraja.

  Lapsesi voi tarvittaessa pyytää lupaasi estetyn sisällön käyttämiseen.

Huomautus

 • Kun otat käyttöön sovellus- ja pelirajoitukset, Windows 8.1-,Windows 8- ja Windows 7 -laitteissa tai näitä vanhempia Windows-versioita käyttävissä laitteissa ikärajoittamattomat sovellukset ja pelit estetään oletusarvoisesti. Tämä estää pieniä lapsia käyttämästä heille sopimattomia sovelluksia tai pelejä, mutta samalla toiminto saattaa estää jotkin sellaiset sovellukset, joita vanhemmat lapsesi voisivat käyttää. Tällaisia ovat esimerkiksi tietyt tuottavuussovellukset, kuten tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmat. Sovellus- ja pelirajoitukset kannattaa ottaa käyttöön pienten lasten takia, mutta muista valvoa vanhempien lasten sovellus- ja pelikäyttöä toimintaraporttien avulla.

Lasten pyyntöjen hallinta

Tarve perheen tietokonekäyttöä koskeville rajoituksille voi ajan myötä muuttua. Lapsi haluaa ehkä ladata pelin uuden version, josta kaikki kovasti puhuvat, etsiä oheistietoja Internetistä koulutehtävää varten tai käyttää hieman enemmän aikaa tietokoneen kanssa kotitehtävän suorittamiseen. Microsoft-perheeseesi kuuluvat lapset voivat lähettää sinulle sähköpostitse uusia sovelluksia, pelejä ja sivustoja koskevia käyttölupapyyntöjä. Voit käsitellä nämä pyynnöt yksi kerrallaan sähköpostitse, mutta voit hallita niitä myös keskitetysti osoitteessa account.microsoft.com/family.

 1. Valitse Viimeaikainen toiminta.

  Uusimmat käyttölupapyynnöt on järjestetty luokittain.

 2. Voit hyväksyä pyynnön Salli-painikkeella tai hylätä sen Hylkää-painikkeella.

Seuraava: Valvo lastesi laitteiden käyttöä toimintaraporttien avulla

Muita resursseja

Siirry Microsoft-perheeseen

Muuta Microsoft-perheesi asetuksia.

Määritä perheturva

Opi lisäämään tilejä Microsoft-perheeseesi.

Apua yhteisöltä

Esitä kysymyksesi yhteisön keskustelupalstoilla.