Poista mobiililaajakaistalaitteen lukitus tai esto

Seuraavassa kerrotaan, miten voit poistaa mobiililaajakaistalaitteesi lukituksen tai eston.

Mobiililaajakaistalaitteen lukituksen poistaminen

Jos mobiililaajakaistalaitteessa on PIN-tunnus, laite lukittuu automaattisesti, kun sammutat tietokoneesi, siirrät sen horrostilaan tai poistat laitteen tietokoneesta. Kun seuraavan kerran käynnistät tietokoneen, palautat sen horrostilasta tai liität laitteen siihen, tilana näkyy Laite on lukittu. Voit poistaa lukituksen seuraavasti:

  1. Tarkastele käytettävissä olevien verkkojen luetteloa sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Asetukset (tai käyttäessäsi hiirtä osoittamalla näytön oikeaa yläkulmaa, siirtämällä hiiren osoitinta alaspäin ja valitsemalla sitten Asetukset) ja napauttamalla tai napsauttamalla sitten verkkokuvaketta (Langattoman verkon kuvake tai Langallisen verkon kuvake).

  2. Valitse mobiililaajakaistayhteyden nimi ja valitse sitten Yhdistä.

  3. Anna PIN-koodi ja valitse OK.

Mobiililaajakaistalaitteen eston poistaminen

Kun mobiililaajakaistalaite on estetty, estoa ei voi poistaa PIN-tunnuksella. Laitteen tilana näkyy Estetty. Laitteen eston poistamiseen tarvitset PIN-tunnuksen eston poistamisavaimen eli PUK-tunnuksen, jonka saat mobiililaajakaistapalvelusi tarjoajalta. Eston poistamisprosessin aikana sinun on lisäksi luotava uusi PIN-tunnus. Voit poistaa laitteen eston seuraavasti:

  1. Sipaise näyttöä oikealta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.
    (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa yläkulmaa, siirrä hiiren osoitinta alaspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)

  2. Valitse Verkko ja valitse sitten mobiililaajakaistaverkon nimi.

  3. Valitse Salli PIN-tunnus.

  4. Anna PIN-tunnuksen eston poistamisavain (PUK-koodi), anna ja vahvista uusi PIN-tunnus ja valitse sitten Valmis.

Tarvitsetko lisää ohjeita?