Tehtäväpalkin käyttäminen

Voit mukauttaa tehtäväpalkkia, kuten tehtäväpalkin painikkeiden ulkoasua, niiden ryhmittelyä usean ikkunan ollessa avoinna, tehtäväpalkin sijoittumista työpöydälle sekä tehtäväpalkin sisältämiä kuvakkeita ja sovelluksia. Lisätietoja työpöydästä on ohjeaiheessa Työpöytä.

Tehtäväpalkki ja sen painikkeet
Tehtäväpalkki

Käytä tehtäväpalkkia Windows-kaupan sovelluksissa

Jos käytät Windows-kaupan sovellusta, voit edelleen siirtyä sovellusten välillä tehtäväpalkin avulla. Siirry aloitusnäyttöön ja tarkista ilmoitusalue aivan kuten työpöytäsovelluksessakin.

Näytä kaikki

Windows-kaupan sovellusten näyttäminen tehtäväpalkissa

Toimi seuraavalla tavalla, jos haluat, että Windows-kaupan sovellukset näkyvät automaattisesti tehtäväpalkissa niiden ollessa avoinna (tai jos haluat poistaa tämän asetuksen käytöstä).

 1. Sipaise näytön oikeasta reunasta vasemmalle, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä hiiren osoitinta ylöspäin, valitse Asetukset ja valitse sitten Muuta tietokoneen asetuksia.)

 2. Valitse Tietokone ja laitteet ja sitten Kulmat ja reunat.

 3. Ota asetus käyttöön tai poista se käytöstä Näytä Windows-kaupan sovellukset tehtäväpalkissa -liukusäätimen avulla.

Huomautus

 • Kiinnitetyt Windows-kaupan sovellukset näkyvät tehtäväpalkissa, vaikka Näytä Windows-kaupan sovellukset tehtäväpalkissa -asetus olisi poistettu käytöstä.

Tehtäväpalkin näyttäminen tai piilottaminen käytettäessä Windows-kaupan sovellusta

 1. Tuo tehtäväpalkki näkyviin siirtämällä hiiren osoitin näytön alareunan alapuolelle. Napauta tai napsauta sitten tehtäväpalkin painiketta, kuvaketta tai ilmoitusta.

 2. Kun olet valmis, piilota tehtäväpalkki siirtämällä hiiren osoitin pois näytön alareunan alapuolelta.

Huomautus

 • Voit näyttää tai piilottaa tehtäväpalkin vain, jos käytät hiirtä.

Sovelluksen kiinnittäminen tehtäväpalkkiin

Voit kiinnittää sovelluksen suoraan tehtäväpalkkiin, jotta käyttö nopeutuu, kun olet työpöydällä.

 • Paina pitkään tai napsauta hiiren kakkospainikkeella sovellusta aloitusnäytössä ja valitse Kiinnitä tehtäväpalkkiin. Voit tehdä tämän myös Sovellukset-näkymässä.
  – tai –
  Jos sovellus on jo avoinna työpöydällä, paina pitkään sovelluksen tehtäväpalkin painiketta ja pyyhkäise ylös, kunnes pikaluettelo (äskettäin avattujen tiedostojen, kansioiden ja verkkosivustojen pikavalintojen luettelo) tulee näkyviin. (Jos käytät hiirtä, napsauta tehtäväpalkin sovelluspainiketta hiiren kakkospainikkeella.) Valitse sitten Kiinnitä tämä ohjelma tehtäväpalkkiin.

  Sovelluksen kiinnittäminen tehtäväpalkkiin
  Sovelluksen kiinnittäminen tehtäväpalkkiin käytön nopeuttamiseksi

Huomautus

 • Voit poistaa kiinnitetyn sovelluksen tehtäväpalkista avaamalla sovelluksen pikaluettelon ja valitsemalla sitten Poista tämän ohjelman kiinnitys tehtäväpalkista.

Tehtäväpalkin siirtäminen

Tavallisesti tehtäväpalkki on työpöydän alareunassa, mutta voit siirtää sen myös työpöydän sivulle tai yläreunaan. Ennen kuin tehtäväpalkkia voi siirtää, sen lukitus on poistettava.

Näytä kaikki

Tehtäväpalkin lukituksen poistaminen

 1. Paina pitkään tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tyhjää tehtäväpalkin kohtaa.

 2. Jos Lukitse tehtäväpalkki -kohdan vieressä on valintamerkki, napauta tai napsauta Lukitse tehtäväpalkki -kohtaa.

Tehtäväpalkin siirtäminen

 • Napauta tai napsauta tyhjää tehtäväpalkin kohtaa ja vedä se sitten johonkin työpöydän neljästä reunasta. Kun tehtäväpalkki on haluamassasi paikassa, vapauta se.

  Huomautuksia

  • Voit lukita tehtäväpalkin takaisin paikalleen painamalla pitkään tai napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin tyhjää kohtaa ja valitsemalla Lukitse tehtäväpalkki, jolloin sen viereen tulee valintamerkki.

  • Tuo tehtäväpalkki näkyviin Windows-kaupan sovelluksessa siirtämällä hiiren osoitin näytön reunan alapuolelle.

Tehtäväpalkin painikkeiden mukauttaminen ja järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa tehtäväpalkin painikkeiden järjestystä, valita, miten painikkeet ryhmitellään yhteen, kun avoinna on useita ikkunoita, ja muuttaa tehtäväpalkin painikkeiden kokoa.

Näytä kaikki

Tehtäväpalkin painikkeiden järjestyksen muuttaminen

 • Voit muuttaa tehtäväpalkin sovelluspainikkeiden järjestystä vetämällä painikkeen tehtäväpalkin sijainnista toiseen. Voit muuttaa painikkeiden järjestystä niin usein kuin haluat.

Huomautus

 • Kaikki saman sovelluksen avoimet tiedostot näkyvät aina yhteen ryhmiteltynä, vaikka niitä ei olisi avattu peräkkäin. Näin voit nähdä kaikki sovelluksen esikatselut samanaikaisesti.

Tehtäväpalkin painikkeiden näkymisen muuttaminen

 1. Avaa Tehtäväpalkin ja siirtymisen ominaisuudet sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Hae (tai käyttäessäsi hiirtä osoittamalla näytön oikeaa yläkulmaa, siirtämällä hiiren osoitinta alaspäin ja valitsemalla sitten Hae), kirjoittamalla hakuruutuun Tehtäväpalkki ja valitsemalla sitten tuloksista Tehtäväpalkki ja siirtyminen.

 2. Valitse Tehtäväpalkki-välilehdessä jokin Tehtäväpalkin painikkeet -luettelon vaihtoehdoista:

  • Yhdistä aina, piilota otsikot

   Tämä on oletusasetus. Kustakin sovelluksesta näytetään yksi otsikoimaton painike, vaikka avoinna olisi useita sovelluksen ikkunoita.

  • Yhdistä, kun tehtäväpalkki on täynnä

   Tämä asetus näyttää kunkin ikkunan erillisenä otsikoituna painikkeena. Kun tehtäväpalkki täyttyy, sellaisten sovellusten painikkeet, joissa on avoinna useita ikkunoita, yhdistetään yhdeksi sovelluspainikkeeksi. Kun napautat tai napsautat painiketta, näkyviin tulee avoinna olevien ikkunoiden luettelo.

  • Älä koskaan yhdistä

   Tämä asetus näyttää kunkin ikkunan erillisenä otsikoituna painikkeena. Ikkunoita ei yhdistetä, vaikka niitä olisi avoinna paljonkin. Painikkeiden koko pienenee sitä mukaa kuin sovelluksia ja ikkunoita avataan lisää, ja lopulta painikkeista tulee vierittämällä siirtyviä.

 3. Jos haluat käyttää pieniä tehtäväpalkin painikkeita, valitse Käytä pieniä tehtäväpalkkipainikkeita -valintaruutu. Jos haluat käyttää suuria painikkeita, poista valintaruudun valinta.

 4. Valitse OK.

Ilmaisinalueen mukauttaminen

Ilmaisinalue sijaitsee tehtäväpalkissa äärimmäisenä oikealla. Se sisältää sovelluskuvakkeita, joiden avulla saa esimerkiksi sähköpostia, päivityksiä ja verkkoyhteyksiä koskevia tilatietoja ja ilmoituksia. Voit muuttaa, mitkä kuvakkeet ja ilmoitukset ilmaisinalueella näkyvät.

Näytä kaikki

Kuvakkeen piilottaminen ilmaisinalueelta

 • Vedä piilotettavaa kuvaketta ilmaisinalueella ylöspäin.

Vihjeitä

 • Jos haluat lisätä piilotetun kuvakkeen ilmaisinalueelle, napauta tai napsauta ilmaisinalueen vieressä olevaa Näytä piilotetut kuvakkeet -nuolta Näytä piilotetut kuvakkeet -nuoli ja vedä sitten haluamasi kuvake takaisin ilmaisinalueelle. Voit vetää haluamasi määrän piilotettuja kuvakkeita.
 • Voit järjestää myös ilmaisinalueen kuvakkeita uudelleen vetämällä niitä eri kohtiin.

Piilotettujen kuvakkeiden tarkasteleminen

 • Napauta tai napsauta ilmaisinalueen vieressä olevaa Näytä piilotetut kuvakkeet -nuolta Näytä piilotetut kuvakkeet -nuoli.

Ilmaisinalueen kuvakkeiden ja ilmoitusten näyttötavan muuttaminen

 1. Paina pitkään tai napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin tyhjää kohtaa ja valitse sitten Ominaisuudet.

 2. Valitse Ilmaisinalue-kohdan vieressä Mukauta.

 3. Valitse kullekin kuvakkeelle jokin seuraavista vaihtoehdoista ja valitse sitten OK:

  • Näytä kuvake ja ilmoitukset. Kuvake on aina tehtäväpalkin ilmaisinalueella, ja ilmoitukset tulevat näkyviin.

  • Piilota kuvake ja ilmoitukset. Kuvake on piilotettuna, eivätkä sovelluksen ilmoitukset tule näkyviin.

  • Näytä vain ilmoitukset. Kuvake on piilotettuna, mutta ilmoitukset tulevat näkyviin.

Työpöydän tarkasteleminen

Tehtäväpalkin oikeassa päädyssä olevan Näytä työpöytä -painikkeen avulla voit pienentää kaikki avoinna olevat ikkunat ja siirtyä työpöydälle nopeasti. Jos käytät hiirtä, voit sen avulla myös esikatsella työpöytää sulkematta tai pienentämättä ikkunoita.

Näytä kaikki

Kaikkien työpöydän avoimien ikkunoiden pienentäminen

 1. Valitse tehtäväpalkin oikeassa päädyssä oleva Näytä työpöytä -painike. Kaikki avoimet ikkunat pienentyvät, ja työpöytä tulee esiin.

 2. Saat ikkunat takaisin valitsemalla Näytä työpöytä -painikkeen uudelleen.

Työpöydän esikatselun ottaminen käyttöön

Voit muuttaa tätä asetusta vain, jos käytät hiirtä.

 • Napsauta tehtäväpalkin oikeassa päädyssä olevaa Näytä työpöytä -painiketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Näytä työpöytä.

  Näytä työpöytä -painikkeen napsauttaminen hiiren kakkospainikkeella
  Käytä Näytä työpöytä -painiketta työpöydän näyttämiseen tai sen vilkaisemiseen.

Tehtäväpalkin useiden näyttöjen asetusten muuttaminen

Jos käytät useita näyttöjä (käytössäsi on esimerkiksi enemmän kuin yksi näyttölaite), voit määrittää, näkyykö tehtäväpalkki kaikissa näytöissä ja miten painikkeet järjestetään tehtäväpalkeissa.

Näytä kaikki

Tehtäväpalkin näyttäminen kaikissa näytöissä

 1. Avaa Tehtäväpalkin ja siirtymisen ominaisuudet sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Hae (tai käyttäessäsi hiirtä osoittamalla näytön oikeaa yläkulmaa, siirtämällä hiiren osoitinta alaspäin ja valitsemalla sitten Hae), kirjoittamalla hakuruutuun Tehtäväpalkki ja valitsemalla sitten tuloksista Tehtäväpalkki ja siirtyminen.

 2. Tarkista Useita näyttöjä -kohdasta, että Näytä tehtäväpalkki kaikissa näytöissä -valintaruutu on valittuna, ja valitse sitten OK.

Tehtäväpalkin painikkeiden näyttötavan valitseminen useille näytöille

 1. Avaa Tehtäväpalkin ja siirtymisen ominaisuudet sipaisemalla näyttöä oikeasta reunasta vasemmalle, valitsemalla Hae (tai käyttäessäsi hiirtä osoittamalla näytön oikeaa yläkulmaa, siirtämällä hiiren osoitinta alaspäin ja valitsemalla sitten Hae), kirjoittamalla hakuruutuun Tehtäväpalkki ja valitsemalla sitten tuloksista Tehtäväpalkki ja siirtyminen.

 2. Valitse Useita näyttöjä -kohdassa jokin Näytä tehtäväpalkkipainikkeet täällä -luettelon vaihtoehdoista ja valitse sitten OK.

  • Kaikki tehtäväpalkit

   Kaikkien avoinna olevien ikkunoiden tehtäväpainikkeet kopioidaan kaikkien näyttöjen tehtäväpalkkeihin.

  • Päätehtäväpalkki ja tehtäväpalkki, jossa ikkuna on avattuna

   Tehtäväpalkin painike tulee päänäyttöön sekä sen näytön tehtäväpalkkiin, jossa ikkuna on avattuna.

  • Tehtäväpalkki, jossa ikkuna on avattuna

   Tehtäväpalkin painike tulee vain siihen näyttöön, jossa ikkuna on avattuna. Mitään painikkeista ei kopioida muihin tehtäväpalkkeihin.

Tarvitsetko lisää ohjeita?