Kosketusnäppäimistön käyttäminen

Katso video kosketusnäppäimistön käyttämisestä. (Jos haluat nähdä tekstityksen omalla kielelläsi, valitse Tekstitys-painike Tekstitys-painike.)

Windows 8.1issa voit käyttää eri näppäimistöjä tarpeen mukaan. Tavallisin on fyysinen ulkoinen näppäimistö, joka kytketään tietokoneeseen. Windows 8.1 sisältää myös kosketusnäppäimistön, jota voi käyttää kosketusnäytöllisissä tietokoneissa.

Kosketusnäppäimistön käyttäminen

Voit käyttää kosketusnäppäimistöä tuomalla sen näkyviin napauttamalla näytön kohtaa, johon voi kirjoittaa tekstiä. Työpöydällä voit avata kosketusnäppäimistön napauttamalla työpöydän tehtäväpalkissa olevaa kosketusnäppäimistön kuvaketta Tehtäväpalkin kosketusnäppäimistön kuvake. Voit sulkea kosketusnäppäimistön napauttamalla aluetta tekstiruudun ulkopuolella tai napauttamalla kosketusnäppäimistön kuvaketta Näppäimistön sulkemisen kuvake ja sitten kosketusnäppäimistön sulkemisen kuvaketta Näppäimistön sulkemisen kuvake.

Toimi seuraavasti, jos haluat avata kosketusnäppäimistön manuaalisesti (napauttamatta tekstikenttää tai muuta aluetta, johon voi kirjoittaa):

 1. Sipaise näytön oikeasta reunasta vasemmalle ja valitse sitten Asetukset.
  (Jos käytät hiirtä, osoita näytön oikeaa alakulmaa, siirrä osoitinta ylöspäin ja valitse sitten Asetukset.)

 2. Napauta Näppäimistö-kuvaketta.

 3. Valitse Kosketusnäppäimistö ja käsinkirjoitusruutu.

Kosketusnäppäimistö
Kosketusnäppäimistö

Kosketusnäppäimistön muuttaminen

Voit käyttää kosketusnäppäimistön eri asetteluja tai vaihtaa erikielisiin näppäimistöasetteluihin napauttamalla näppäimistön oikeassa alakulmassa olevaa kosketusnäppäimistön kuvaketta Kosketusnäppäimistön kuvake ja napauttamalla sitten haluamaasi näppäimistöasettelua.
Jos käytät taulutietokonetta seisten tai haluat pitää sitä käsissäsi molemmilla käsillä, kätevintä voi olla vaihtaa peukalonäppäimistöön. Se jakaa näppäimet molemmin puolin näyttöä tehden käytöstä helpompaa ja mukavampaa. Voit vaihtaa peukalonäppäimistöön napauttamalla kosketusnäppäimistön kuvaketta Kosketusnäppäimistön kuvake ja sitten peukalonäppäimistön kuvaketta Peukalonäppäimistön kuvake. Voit vaihtaa peukalonäppäimistön kokoa painamalla ja pyyhkäisemällä välinäppäimen vieressä olevaa kolmea pistettä näppäimistön vasemmassa reunassa.
Peukalonäppäimistö
Peukalonäppäimistö

Ehdotukset ja korjaukset

Käyttäessäsi kosketusnäppäimistöä Windows saattaa antaa tekstiehdotuksia, jotta voit kirjoittaa sanoja entistä nopeammin tai korjata kirjoitusvirheitä. Voit lisätä ehdotuksen napauttamalla sitä tai ehdotuksen ollessa korostettuna painamalla välinäppäintä. Voit vaihtaa korostetun sanan sipaisemalla välinäppäintä oikeaan tai vasempaan.

Tekstiehdotukset kirjoitettaessa sähköpostia
Kosketusnäppäimistön ehdotukset

Kosketusnäppäimistön käyttövihjeet

Seuraavassa on joitakin vihjeitä kosketusnäppäimistön käyttämiseen:

 • Voit lisätä pisteen ja välilyönnin kaksoisnapauttamalla virkkeen lopussa välinäppäintä.

 • Voit tuoda näkyviin samantapaisia merkkejä painamalla näppäimiä pitkään. Näppäimen e pitkä painallus tuo esimerkiksi näkyviin merkit è, ē, é, ê ja ë.

 • Voit lisätä vastaavat numerot (sijaitsevat näppäimistä ylhäällä vasemmalla) sipaisemalla ensimmäisellä rivillä olevia näppäimiä (rivi, jonka ensimmäiset kirjaimet muodostavat sanan QWERTY).

 • Voit vaihtaa numero- ja symbolinäkymään napauttamalla &123. Voit vaihtaa numero- ja symbolinäkymään ja takaisin nopeammin painamalla pitkään &123-näppäintä ja napauttamalla samalla haluamiasi näppäimiä ja vapauttamalla sitten &123-näppäimen.

 • Voit ottaa Caps Lock -toiminnon käyttöön kaksoisnapauttamalla vaihtonäppäintä.

 • Voit käyttää pikanäppäimiä napauttamalla Ctrl-näppäintä ja sen jälkeen joitain toista näppäintä.

 • Jos etsit hauskoja merkkejä, napauta hymiönäppäintä.

Huomautus

 • Jos kosketusnäppäimistö tulee näkyviin tahtomattasi, tietokoneesi määritys voi olla virheellinen. Yritä korjata ongelma suorittamalla kosketusnäppäimistön vianmääritys (saatavilla vain englanninkielisenä).