Mitä minun tulee tehdä, jos en näe kuvia blogissani?

Jos kuvien pitäisi näkyä blogissa suoraan, mutta niitä ei näy blogissa, ota yhteyttä blogipalveluiden tarjoajaan.

Jos kuvat eivät tulee näkyviin blogiin suoraan, voit määrittää FTP-sivuston kuvien tallentamista varten. Lisätietoja FTP-sivuston asetusten määrittämisestä Writerissä on kohdassa Kuinka määritän FTP-sivuston blogini kuville?

Jos määritit FTP-sivuston, mutta kuvia ei näy, näyttöön saattaa tulla seuraavia virhesanomia:

Yhdistämismäärityksen vahvistaminen epäonnistui

Tämä virhesanoma voi tulla näyttöön, jos Windows Live Writer ei löydä sijaintia, johon kuvat on tallennettu FTP-sivustossa. Seuraavassa on joitakin vianmääritysvinkkejä:

  • Tarkista, että Writerin FTP-sivuston määritykset -valintaikkunan Julkaisukansion WWW-osoite -ruudussa oleva WWW-osoite on oikein.

  • Tarkista ylläpitopalvelun sivustossa, että kuva on FTP-sivuston kansiossa.

  • Varmista, että WWW-osoite tukee HTTP-yhteyksiä, tarkistamalla kansion käyttöoikeudet ylläpitopalvelun sivustossa.

Ei voi yhdistää

Tämä virhesanoma voi tulla näyttöön, jos Writer ei löydä FTP-sivustoa. Seuraavassa on joitakin vianmääritysvinkkejä:

  • Tarkista Writerissä, että olet määrittänyt palvelimen nimen oikein.

  • Yritä muodostaa yhteys FTP-sivustoon FTP-ohjelmalla suoraan varmistaaksesi, että FTP-sivusto on käytettävissä.

Tarvitsetko lisää ohjeita?