Internet Explorer 8:n lisäosien hallinnan käyttäminen

Nämä tiedot koskevat Windows Internet Explorer 8:aa.

Voit tarkastella ja hallita työkalurivejä ja laajennuksia, hakupalveluita, pikatoimintoja ja InPrivate-suodatusluetteloita lisäosien hallinnan avulla.

Lisäosien hallinnan avaaminen

Lisäosien hallinnan avaaminen:

 1. Avaa Internet Explorer napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Internet Explorer.

 2. Valitse Työkalut ja Lisäosien hallinta.

 3. Täältä voit tarkastella ja hallita seuraavia lisäosatyyppejä:

  • Työkalurivit ja laajennukset. Tarkastele, ota käyttöön tai poista käytöstä työkalurivejä, ActiveX-komponentteja, selaimen apuobjekteja ja selaimen laajennuksia.

  • Hakupalvelut. Tarkastele, muuta oletuksia ja lisää tai poista hakupalveluita. Voit myös estää ohjelmia muuttamasta oletushakupalveluasi.

  • Pikatoiminnot. Tarkastele, muuta oletuksia ja lisää tai poista pikatoimintoja.

  • InPrivate-suodatusluettelo. Tarkastele tilaa ja hallitse estettyjen sivustojen luetteloa.

Sarakkeiden käsitteleminen lisäosien hallinnassa

Lisäosien hallinta näyttää lisäosien tiedot sarakkeissa, joita voit näyttää tai piilottaa. Joillakin lisäosilla on lisäsarakkeita, joita ei näytetä oletusarvoisesti. Lisäsarakkeiden näyttäminen ja piilottaminen:

 1. Avaa Internet Explorer napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Internet Explorer.

 2. Valitse Työkalut ja Lisäosien hallinta.

 3. Valitse Lisäosatyypit-kohdasta luokka.

 4. Napsauta hiiren kakkospainikkeella jotakin sarakkeen otsikkoa ja valitse Sarakkeet, niin saat näkyviin luettelon käytettävissä olevista sarakkeista.

 5. Valitse sarake, jonka haluat lisätä.

 6. Toista vaiheet 4 ja 5 kaikille lisättäville sarakkeille.

Seuraavassa taulukossa esitetyt sarakkeet ovat käytettävissä jokaiselle lisäosien hallinnassa luetellulle lisäosatyypille:

Työkalurivit ja laajennukset

Tämä sarake Näyttää tämän tiedon
Tämä sarake

Nimi

Näyttää tämän tiedon

Lisäosan nimi.

Tämä sarake

Sovellus

Näyttää tämän tiedon

Ohjelma, jonka kanssa lisäosa toimii. Tämä on aina Internet Explorer.

Tämä sarake

Julkaisija

Näyttää tämän tiedon

Yritys tai sivusto (jos tiedossa), joka on julkaissut tai luonut lisäosan.

Tämä sarake

Tila

Näyttää tämän tiedon

Ilmaisee, onko lisäosa käytössä. Huomaa, että käytössä olevia lisäosia ei aina suoriteta tai ne eivät ole muistissa, esimerkiksi silloin, kun lisäosaa ei ole käytetty selausistunnon aikana.

Tämä sarake

Tyyppi

Näyttää tämän tiedon

Määrittää lisäosan tyypin, esimerkiksi selaimen apuobjektin tai ActiveX-komponentin.

Tämä sarake

Viimeksi käytetty

Näyttää tämän tiedon

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin lisäosaa on viimeksi käytetty. ActiveX-komponenttien kaltaisilla lisäosilla tämä on tavallisesti päivämäärä ja kellonaika, jolloin nykyinen selausistunto käynnistettiin.

Tämä sarake

Tiedoston päivämäärä

Näyttää tämän tiedon

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin lisäosan sisältävä tiedosto on luotu.

Tämä sarake

Käytetty

Näyttää tämän tiedon

Kuinka monta kertaa Internet Explorer tai sivusto on käyttänyt lisäosaa.

Tämä sarake

Estetty

Näyttää tämän tiedon

Kuinka monta kertaa lisäosan suorittaminen on estetty.

Tämä sarake

Luokkatunnus

Näyttää tämän tiedon

Yksilöllinen tunniste kullekin Internet Explorerin ja Windowsin käyttämälle lisäosalle.

Tämä sarake

Tiedosto

Näyttää tämän tiedon

Lisäosan tiedostonimi, jonka tunniste on tavallisesti .DLL.

Tämä sarake

Kansiossa

Näyttää tämän tiedon

Kansio, johon lisäosatiedosto on tallennettu tietokoneella.

Tämä sarake

Versio

Näyttää tämän tiedon

Julkaisijan versionumero. Jos mahdollisesti vanhentuneen lisäosan tai komponentin kanssa esiintyy ongelmia, tämän numeron vertaamisesta julkaisijan sivuston viimeisimpään numeroon saattaa olla apua.

Tämä sarake

Latausaika

Näyttää tämän tiedon

Lisäosan keskimääräinen lataus- ja alustusaika sekunteina, perustuu viimeiseen 10 latausaikaan. Lisäosat latautuvat, kun uusi ikkuna tai välilehti avataan.

Hakupalvelut

Tämä sarake Näyttää tämän tiedon
Tämä sarake

Nimi

Näyttää tämän tiedon

Internet Explorerin hakukentässä näkyvä hakupalvelun nimi.

Tämä sarake

Tila

Näyttää tämän tiedon

Oletushakupalvelu

Tämä sarake

Luettelojärjestys

Näyttää tämän tiedon

Järjestys, jossa hakupalvelut näkyvät, kun napsautat hakukenttää tai sen viereistä nuolta.

Tämä sarake

Hakuehdotukset

Näyttää tämän tiedon

Ilmaisee, tarjoaako hakupalvelu hakuehdotuksia. Nämä liittyvät palvelun tarjoamiin hakusanoihin.

Tämä sarake

Hakuosoite

Näyttää tämän tiedon

WWW-osoite, johon hakusanasi lähetetään.

Tämä sarake

Ehdotusosoite

Näyttää tämän tiedon

WWW-osoite, johon kyseinen hakupalvelu lähettää syötteesi hakeakseen hakuehdotuksia.

Pikatoiminnot

Tämä sarake Näyttää tämän tiedon
Tämä sarake

Nimi

Näyttää tämän tiedon

Pikatoimintovalikossa ja uudella välilehdellä näkyvä nimi.

Tämä sarake

Osoite

Näyttää tämän tiedon

Osoite, johon pikatoiminto siirtyy, kun valitset sen.

Tämä sarake

Luokka

Näyttää tämän tiedon

Pikatoiminnon kopioimallesi tekstille tarjoaman palvelun tyyppi, esimerkiksi Blogi, Määritä, Kartta tai Käännä.

Tämä sarake

Tila

Näyttää tämän tiedon

Ilmaisee, onko lisätoiminto luokan oletuspalvelu ja onko se käytössä vai pois käytöstä.

InPrivate-suodatusluettelo

Tämä sarake Näyttää tämän tiedon
Tämä sarake

Tila

Näyttää tämän tiedon

Ilmaisee, onko WWW-osoite estetty vai sallittu.

Tämä sarake

Osoite

Näyttää tämän tiedon

Sen sisällön osoite, jota jaetaan useille sivustoille.

Tämä sarake

Tiedosto

Näyttää tämän tiedon

Jaettavan sisällön tiedostonimi.