Tunnisteiden tai muiden ominaisuuksien lisääminen tiedostoihin

Tiedoston ominaisuuksissa on tietoja tiedostoistasi, kuten tekijän nimi ja viimeisin muokkauspäivämäärä. Vaikka tiedostoihisi liittyy monia ominaisuuksia, tunnisteet ovat niistä usein hyödyllisimpiä. Voit lisätä tiedostoihisi tunnisteita, joissa on sanoja tai lauseita, jotka helpottavat tiedostojen löytämistä.

Tiedostojen järjestäminen ja hakeminen on nopeaa, kun voit etsiä ja suodattaa niitä tiedoston ominaisuuksien avulla. Voit esimerkiksi nopeasti rajata Tiedostot-kansion tiedostonäkymän niihin tiedostoihin, joilla on tietty tekijä tai jotka sisältävät tietyt tunnisteet. Ensin nämä ominaisuudet on kuitenkin lisättävä tiedostoihin.

Huomautus

 • Et voi lisätä tai muokata tiettyjen tiedostotyyppien ominaisuuksia. Voit esimerkiksi lisätä tai muokata Microsoft Office -asiakirjojen tai hakujen ominaisuuksia muttet voi lisätä tai muokata TXT- tai RTF-tiedostojen ominaisuuksia.

Näytä kaikki

Yleisten ominaisuuksien lisääminen tai muokkaaminen tietoruudussa

Voit lisätä tai muokata yleisimpiä tiedoston ominaisuuksia, kuten tunnisteita, tekijän nimiä ja luokituksia kansioikkunan alareunassa olevassa tietoruudussa.

 1. Avaa Tiedostot napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Tiedostot.

 2. Napsauta tiedostoa, johon ominaisuuksia sovelletaan.

 3. Valitse kansioikkunan alareunassa olevasta tietoruudusta muutettava ominaisuus, kirjoita uusi ominaisuus ja valitse Tallenna.

  Kuva tietoruudun tunnisteista
  Tunnisteiden lisääminen tietoruudussa

  Voit lisätä useita ominaisuuksia erottamalla ne toisistaan puolipisteillä. Voit luokitella tiedoston luokitusominaisuuksien avulla napsauttamalla käytettävän luokituksen tähteä.

Tietoruudussa näkymättömien ominaisuuksien lisääminen tai poistaminen

 1. Avaa muutettavan tiedoston sisältävä kansio.

 2. Napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

 3. Valitse Ominaisuudet-valintaikkunasta Tiedot-välilehti, napsauta muutettavaa ominaisuusikkunaa, kirjoita sana tai lause ja valitse Käytä. (Jollei lisättävällä ominaisuudella näy mitään tekstiä, osoita kohtaa, jossa olettaisit tekstin näkyvän, jolloin esiin tulee ruutu.)

  Voit lisätä useita samantyyppisiä ominaisuuksia erottamalla ne toisistaan puolipisteillä. Voit luokitella tiedoston luokitusominaisuuksien avulla napsauttamalla käytettävän luokituksen tähteä.

  Kuva Ominaisuudet-valintaikkunat Tunnisteet-ruudusta
  Tunnisteiden lisääminen tiedostoon Ominaisuudet-valintaikkunassa

  Noudattamalla edellä olevia ohjeita voit muuttaa mitä tahansa muita käytettävissä olevia ominaisuuksia (esimerkiksi Tekijät, Luokitus tai Huomautukset).

Ominaisuuksien lisääminen tai muokkaaminen tiedostoa tallennettaessa

Voit myös lisätä tai muuttaa tiedoston ominaisuuksia sen luonnin tai tallennuksen yhteydessä, jolloin tiedostoa ei tarvitse etsiä eikä sen ominaisuuksia muuttaa myöhemmin.

 1. Napsauta käyttämäsi ohjelman Tiedosto-valikkoa ja valitse Tallenna nimellä.

 2. Kirjoita Tallenna nimellä -valintaikkunaan tunnisteet ja muut ominaisuudet niille varattuihin ruutuihin.

  Kuva Tallenna nimellä -valintaikkunasta
  Ominaisuuksien lisääminen tiedostoon Tallenna nimellä -valintaikkunassa
 3. Kirjoita tiedoston nimi ja valitse Tallenna.

Ominaisuuksien poistaminen tiedostosta

Jos aiot jakaa tiedoston toisen henkilön kanssa, haluat ehkä poistaa tiedostosta joitakin ominaisuuksia tai kaikki ominaisuudet. Tämä voi olla aiheellista erityisesti silloin, jos ne sisältävät henkilökohtaisia tietoja. Esimerkiksi Tekijä-ominaisuus saattaa sisältää tiedoston luomisessa mukana olleiden henkilöiden nimiä ja tunnisteissa saattaa olla sanoja tai lauseita, joita et halua muiden näkevän.

 1. Napsauta tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet.

 2. Valitse Ominaisuudet-valintaikkunasta Tiedot-välilehti.

 3. Valitse Poista ominaisuudet ja henkilökohtaiset tiedot.

 4. Valitse Poista ominaisuudet -valintaikkunasta Luo kopio poistamalla kaikki mahdolliset ominaisuudet ja valitse OK. Näin voit säilyttää tiedoston alkuperäisen version kaikkine ominaisuuksineen ja luoda uuden jaettavaksi kelpaavan kopion, josta on poistettu kaikki ominaisuudet.–
  TAI –
  Valitse Poista ominaisuudet -valintaikkunasta Poista tiedostosta seuraavat ominaisuudet ja valitse jokaisen poistettavan ominaisuuden valintaruutu. Valitse sitten OK.

Huomautus

 • Jos olet lisännyt ominaisuuksia muulla ohjelmalla kuin Windows-järjestelmällä, nämä ominaisuudet on poistettava kyseisellä ohjelmalla. Ominaisuuksien poistaminen -valintaikkuna poistaa ominaisuudet, jotka on lisätty Windows-järjestelmässä, mutta se ei ehkä pysty poistamaan kaikkia joillakin ohjelmilla lisättyjä ominaisuuksia.