Seuraavassa on vastauksia joihinkin tiedostojen varmuuskopiointia ja palautusta koskeviin yleisiin kysymyksiin.

Näytä kaikki

Mitä tiedostojen varmuuskopiointi tarkoittaa?

Varmuuskopio on tiedoston kopio, joka tallennetaan eri sijaintiin kuin alkuperäinen tiedosto. Tiedostosta voi tehdä useita varmuuskopioita, jos haluat seurata tiedostoon tehtäviä muutoksia.

Miksi tiedostot kannattaa varmuuskopioida?

Varmuuskopiointi suojaa tiedostoja tietojen pysyvältä menetykseltä tai muuttumiselta, jonka syynä voi olla esimerkiksi tiedoston poisto vahingossa, mato tai virus tai ohjelmisto- tai laitteistovika. Jos tiedot menetetään jonkin tällaisen tapahtuman seurauksena, voit helposti palauttaa tiedostot varmuuskopioista. Varmuuskopiointiohjeita on ohjeaiheessa Tiedostojen varmuuskopiointi.

Mitkä tiedostot kannattaa varmuuskopioida?

Varmuuskopioida kannattaa sellaiset tiedostot, joiden palauttaminen voisi olla vaikeaa tai mahdotonta. Tiedostot, joihin teet usein muutoksia, kannattaa myös varmuuskopioida säännöllisesti. Esimerkkejä varmuuskopioitavista tiedostoista ovat kuvat, videot, musiikkitiedostot, projektit ja taloustiedot.

Ohjelmia ei tarvitse varmuuskopioida, koska ne voi asentaa uudelleen alkuperäiseltä asennuslevyltä ja koska ne yleensä vievät paljon levytilaa.

Miten usein tiedostot kannattaa varmuuskopioida?

Tämä riippuu siitä, miten paljon ja miten usein tiedostoja luodaan. Jos luot uusia tiedostoja joka päivä, ne kannattaa varmuuskopioida viikoittain tai jopa päivittäin. Jos luot silloin tällöin paljon tiedostoja (esimerkiksi tallennat syntymäpäivillä tai ylioppilasjuhlissa otettuja valokuvia), varmuuskopioi ne saman tien. On suositeltavaa suorittaa varmuuskopiointi säännöllisesti ja automaattisesti niin, ettei sitä tarvitse muistaa erikseen. Voit valita, varmuuskopioidaanko tiedostot päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Voit tehdä varmuuskopioita myös manuaalisesti automaattisten varmuuskopioiden välillä.

Huomautus

 • Automaattista varmuuskopiointia ei voi määrittää Windows Vista Home Basic -versiossa. Windows kuitenkin muistuttaa säännöllisesti tiedostojen varmuuskopioinnista.

Mitä tiedostotyyppejä ei oteta mukaan varmuuskopioihin?

Ohjattu tiedostojen varmuuskopiointi varmuuskopioi useimmat yleiset tiedostotyypit. Seuraavia tiedostoja ei kuitenkaan varmuuskopioida:

 • Tiedostot, jotka on salattu EFS-tiedostojärjestelmällä

  Huomautus

  • Jos käytössä on Windows Vista Service Pack 1, EFS-salatut tiedostot sisältyvät varmuuskopioihin. EFS ei sisälly Windows Vista Starter-, Windows Vista Home Basic- ja Windows Vista Home Premium -versioihin. Lisätietoja Windows Vista Service Pack 1:n (SP1) asentamisesta on ohjeaiheessa Tietoja Windows Vista Service Pack 1 (SP1) -päivityksen asentamisesta.

 • Järjestelmätiedostot (tiedostot, joita Windows käyttää)

 • Ohjelmatiedostot

 • FAT-tiedostojärjestelmän mukaisiksi alustetuille kiintolevyille tallennetut tiedostot

 • WWW-pohjaiset sähköpostiviestit, joita ei ole tallennettu kiintolevylle

 • Roskakorissa olevat tiedostot

 • Tilapäiset tiedostot

 • Käyttäjäprofiilin asetukset

Miten paljon tallennustilaa tiedostojen varmuuskopiointiin tarvitaan?

Riippuu varmuuskopioitavien tiedostojen koosta. Windows seuraa edellisen varmuuskopioinnin jälkeen lisättyjä tai muokattuja tiedostoja, joten olemassa olevat varmuuskopiot on ainoastaan päivitettävä. Tämä säästää levytilaa.

Miksi ohjatussa tiedostojen varmuuskopioinnissa ei näy haluamaani tallennussijaintia?

Kun valitset varmuuskopiolle tallennussijaintia, ohjattu toiminto etsii tietokoneesta mahdolliset sijainnit ja näyttää ne luettelona. Jos haluamasi sijainti ei ole luettelossa, syy tähän voi olla jokin seuraavista ongelmista:

 • Sijainti on nauha-asema. Varmuuskopioita ei voi tallentaa nauhoille.

 • Sijainti on sama levy, jota yrität varmuuskopioida. Levyä ei voi varmuuskopioida samalle levylle. Esimerkiksi E-aseman sisältöä ei voi varmuuskopioida E-asemaan.

 • Sijainti on CD-ROM-asema. Varmuuskopiota ei voi tehdä CD-ROM-asemaan. Käytä sen sijaan tallentavaa CD-asemaa eli CD-R- tai CD-RW-asemaa.

 • Sijainti on USB-muistitikku. Varmuuskopioita ei voi tallentaa muistitikkuun.

 • Sijaintia ei ole alustettu NTFS-, FAT- tai UDF-muotoon. UDF (Universal Disk Format) -muotoa kutsutaan myös Live File System -muodoksi. Varmuuskopioita voi tallentaa vain levyille, jotka on alustettu NTFS-, FAT- tai UDF-tiedostojärjestelmän mukaisiksi. Lisätietoja on ohjeaiheessa NTFS- ja FAT-tiedostojärjestelmien vertailu.

 • Sijainti on joko järjestelmälevy (levy, johon Windows on asennettu eli C-asema) tai käynnistyslevy (levy, jota Windows käyttää tietokoneen käynnistämiseen eli käynnistyslevy).

 • Sijainti on jaettu verkkoresurssi Windows XP Home Edition -tietokoneessa. Varmuuskopioita ei voi tallentaa tällaisiin jaettuihin resursseihin, koska Windows XP Home Edition ei tue jaettujen verkkoresurssien käyttöoikeuksien määrittämistä ja todentamista verkon välityksellä.

Voinko varmuuskopioida tiedostot CD- tai DVD-levylle, ellen ole paikalla asettamassa levyjä koneeseen?

Voit, jos varmuuskopioitavat tiedostot mahtuvat yhdelle levylle ja levy on tietokoneessa varmuuskopioinnin käynnistyessä. Ajoita muussa tapauksessa varmuuskopiointi siten, että olet paikalla asettamassa levyjä koneeseen. Windows ilmoittaa myöhemmin, jos varmuuskopiointia ei suoritettu loppuun. Tällöin voit asettaa levyn tietokoneeseen, jolloin varmuuskopiointi jatkuu.

Mitä voi tehdä, jos levyt loppuvat varmuuskopioinnin aikana?

Jos levyt loppuvat varmuuskopioinnin aikana, voit viedä varmuuskopioinnin loppuun myöhemmin.

Voiko tietokoneella työskennellä varmuuskopioinnin aikana?

Kyllä. Jokaisesta tiedostosta varmuuskopioidaan viimeisin tallennettu versio, joten varmuuskopioinnin aikana muutetut tiedostot on varmuuskopioitava seuraavan kerran. Voit ajoittaa automaattisen varmuuskopioinnin tehtäväksi öisin tai silloin, kun et käsittele tiedostoja. Esimerkiksi sähköpostien lukeminen tai Internetin käyttö on kuitenkin mahdollista varmuuskopioinnin aikana.

Voiko tiedostoja palauttaa, jos varmuuskopiointilevyjä on kadonnut?

Kadonneella levyllä olevista tiedostoista ei saa kopioita. Voit kuitenkin palauttaa tiedostoja muilta varmuuskopiointilevyiltä. Jos et tiedä tarkalleen, mitä kadonneella levyllä on, voit avata luettelon varmuuskopioimistasi tiedostoista. Jos käytät Windows Vista Business-,Windows Vista Enterprise- tai Windows Vista Ultimate -versiota, voit palauttaa tiedostojen aiempia versioita suoraan kiintolevyltä käyttämällä varmuuskopion sijaan tilannevedoksia.

Varmuuskopioitujen tiedostojen luettelon tarkasteleminen

 1. Avaa Varmuuskopiointi- ja palautuskeskus napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta, valitsemalla Ohjauspaneeli, valitsemalla Järjestelmä ja ylläpito ja valitsemalla sitten Varmuuskopiointi- ja palautuskeskus.

 2. Valitse Palauta tiedostot.

  Voit selata varmuuskopion sisältöä tai etsiä siitä tietoja.

Miten ohjatun tiedostojen varmuuskopioinnin avulla tapahtuva varmuuskopiointi eroaa itse tehtävästä varmuuskopioinnista?

Kun tallennat tiedostojen kopion CD- tai DVD-levylle tai ulkoiselle kiintolevylle, jokainen varmuuskopioitava tiedosto ja kansio on valittava manuaalisesti aina, kun haluat tehdä niistä varmuuskopion. Myös uudet ja muokatut tiedostot sekä kansiot on muistettava varmuuskopioida säännöllisesti. Tämä voi olla aikaavievää ja vaivalloista. Kun käytät ohjattua varmuuskopiointia, Windows seuraa uusia ja muokattuja tiedostoja sekä kansioita. Kun teet uuden varmuuskopion, voit varmuuskopioida kaikki tietokoneessa olevat tiedot tai vain edellisen varmuuskopioinnin jälkeen muutetut tiedostot. Jos määrität automaattisen varmuuskopioinnin, Windows varmuuskopioi tiedostot ja kansiot säännöllisesti, joten sinun ei tarvitse itse muistaa varmuuskopioida niitä.

Suoritetaanko automaattinen varmuuskopiointi, vaikka tietokone on sammutettu?

Ei. Jos tietokone on sammutettuna ajoitettuna varmuuskopioinnin ajankohtana, automaattista varmuuskopiointia ei suoriteta. Kun käynnistät tietokoneen seuraavan kerran, voit kuitenkin varmuuskopioida tiedostot ja palata tavalliseen varmuuskopiointiaikatauluun.

Miten poistetaan ohjatulla tiedostojen varmuuskopioinnilla luotu varmuuskopio?

Jos varmuuskopiot on tallennettu CD- tai DVD-levylle, voit hylätä aiemmat varmuuskopiot sisältävät levyt. Varmista kuitenkin, että uusimmat varmuuskopiot ovat tallessa. Jos varmuuskopiot on tallennettu sisäiselle tai ulkoiselle kiintolevylle, voit poistaa varmuuskopion seuraavasti:

 1. Avaa sijainti, johon varmuuskopio on tallennettu.

  Jos tiedostot on esimerkiksi varmuuskopioitu ulkoiselle E-kiintolevylle, liitä ulkoinen kiintolevy tietokoneeseen ja avaa sitten E-asema.

 2. Napsauta poistettavan varmuuskopion sisältävää kansiota hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Poista.

  Huomautuksia

  • Varmuuskopiot tallennetaan seuraavassa muodossa: <varmuuskopion_sijainti>\<tietokonenimi>\Backup Set <vuosi-kuukausi-päivä> <kellonaika>. Jos tietokoneen nimi on esimerkiksi Tietokone, varmuuskopion sijainti on E ja varmuuskopio on tehty 2. huhtikuuta 2006 klo 16:32:00, varmuuskopion sijainti on seuraava: E:\Tietokone\Backup Set 2006-02-04 163200. Napsauttamalla Backup Set 2006-02-04 163200-kansiota hiiren kakkospainikkeella voit poistaa kyseisen varmuuskopion.

  • Kun teet täydellisen varmuuskopion, järjestelmä luo varmuuskopiokansion, jonka nimeksi tulee kyseinen päivämäärä. Kun lisäät varmuuskopioon päivityksiä, päivämäärä ei muutu. Varmuuskopio kuitenkin muuttuu. Kun teet täydellisen varmuuskopion seuraavan kerran, järjestelmä luo uuden varmuuskopiokansion, jonka nimeksi tulee kyseinen päivämäärä. Päivitykset lisätään tämän jälkeen tähän kansioon. Älä poista nykyistä varmuuskopiokansiota.