Roskapostin ja muun ei-toivotun sähköpostin estäminen

Windowsin sähköposti auttaa sinua pitämään Saapuneet-kansion puhtaana ei-toivotuista sähköpostiviesteistä seuraavilla tavoilla:

 • Roskapostisuodatin etsii selvästi ei-halutut kaupalliset sähköpostiviestit ja siirtää ne roskapostikansioon. Voit lisätä tai vähentää roskapostin suojaustasoa riippuen siitä, miten paljon saat roskapostia.

 • Voit siirtää roskapostikansiossa olevat sähköpostiviestit takaisin Saapuneet-kansioon.

 • Voit estää tietyistä sähköpostiosoitteista tulevat viestit lisäämällä kyseiset osoitteet torjuttujen lähettäjien luetteloon.

 • Voit ehkäistä tietyistä sähköpostiosoitteista tulevien viestien estämisen lisäämällä sähköpostiosoitteet turvallisten lähettäjien luetteloon.

Näytä kaikki

Roskapostin suojaustason muuttaminen

 1. Avaa Windows Mail napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta sekä valitsemalla Kaikki ohjelmat ja Windows Mail.

 2. Valitse Työkalut ja Roskapostiasetukset.

 3. Valitse haluamasi suojaustaso:

  • Ei automaattista suodatusta. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat lopettaa roskapostiviestien estämisen. Windowsin sähköposti kuitenkin jatkaa viestien estämistä sellaisista toimialuenimistä ja sähköpostiosoitteista, jotka ovat torjuttujen lähettäjien luettelossa.

  • Alhainen. Valitse tämä vaihtoehto, jos et saa paljon roskapostiviestejä ja haluat estää vain selkeiden roskapostiviestien vastaanottamisen.

  • Korkea. Valitse tämä vaihtoehto, jos saat paljon roskapostiviestejä ja haluat estää mahdollisimman monien vastaanottamisen. Roskapostikansiossa olevat viestit kannatta kuitekin tarkistaa säännöllisin välein, jotta sinne ei joudu viestejä, jotka haluat lukea.

  • Vain turvallinen luettelo. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat vastaanottaa viestejä vain henkilöiltä ja toimialuenimiltä, jotka ovat turvallisten lähettäjien luettelossa. Jos saat sähköpostiviestejä henkilöiltä tai toimialuenimiltä, jotka eivät ole turvallisten lähettäjien luettelossa, niitä käsitellään roskapostiviesteinä. Valitse siksi tämä vaihtoehto vain, jos olet varma, että jokainen henkilö ja toimialuenimi, jolta haluat vastaanottaa viestejä, on turvallisten lähettäjien luettelossa.

Viestin siirtäminen roskapostikansiosta Saapuneet-kansioon

 1. Avaa Windows Mail napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta sekä valitsemalla Kaikki ohjelmat ja Windows Mail.

 2. Valitse Roskaposti-kansio.

 3. Valitse viesti, jonka haluat siirtää Saapuneet-kansioon.

 4. Valitse Viesti-valikosta Roskaposti ja valitse Merkitse muuksi kuin roskapostiksi. Viesti siirretään Saapuneet-kansioon.

  Huomautus

  • Vaikka viestin merkitseminen muuksi kuin roskapostiksi siirtää viestin Saapuneet-kansioon, samalta lähettäjältä tulevat viestit voivat yhä päätyä roskapostikansioon. Jotta tätä ei tapahtuisi, lisää lähettäjä turvallisten lähettäjien luetteloon.

Lähettäjän lisääminen torjuttujen lähettäjien luetteloon

Vastaanotettaessa viesti sähköpostiosoitteesta, joka on torjuttujen lähettäjien luettelossa, se siirretään automaattisesti roskapostikansioon. Jos osoite on myös turvallisten lähettäjien luettelossa, viestiä ei pidetä roskapostina, koska turvallisten lähettäjien luettelo on ensisijainen torjuttujen lähettäjien luetteloon verrattuna.

 1. Avaa Windows Mail napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta sekä valitsemalla Kaikki ohjelmat ja Windows Mail.

 2. Valitse viesti lähettäjältä, jonka haluat lisätä torjuttujen lähettäjien luetteloon.

 3. Valitse Viesti-valikosta Roskaposti ja tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat estää kaikki viestit kyseiseltä henkilöltä, valitse Lisää lähettäjä Torjutut lähettäjät -luetteloon.

  • Jos haluat estää kaikki viestit keneltä tahansa lähettäjältä, jonka toimialuenimi (@-merkin jälkeinen sähköpostiosoitteen osa) on sama kuin lähettäjän, valitse Lisää lähettäjän toimialuenimi (@esimerkki.com) Torjutut lähettäjät -luetteloon.

Huomautus

 • Jos haluat lisätä lähettäjän torjuttujen lähettäjien luetteloon eikä sinulla ole yhtään viestiä kyseiseltä lähettäjältä, voit lisätä lähettäjän osoitteen manuaalisesti. Voit tehdä tämän valitsemalla Viesti-valikosta Roskaposti ja napsauttamalla Roskapostin ominaisuudet. Valitse Torjutut lähettäjät -välilehdestä Lisää ja kirjoita estettävä sähköpostiosoite. Valitse OK.

Lähettäjän lisääminen turvallisten lähettäjien luetteloon

Kun viesti vastaanotetaan sähköpostiosoitteesta, joka on turvallisten lähettäjien luettelossa, sitä ei siirretä roskapostikansioon.

 1. Avaa Windows Mail napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta sekä valitsemalla Kaikki ohjelmat ja Windows Mail.

 2. Valitse viesti lähettäjältä, jonka haluat lisätä turvallisten lähettäjien luetteloon.

 3. Valitse Viesti-valikosta Roskaposti ja tee jompikumpi seuraavista:

  • Jos haluat sallia kaikki viestit kyseiseltä henkilöltä, valitse Lisää lähettäjä Turvalliset lähettäjät -luetteloon.

  • Jos haluat sallia kaikki viestit keneltä tahansa lähettäjältä, jonka toimialuenimi on sama kuin lähettäjän, valitse Lisää lähettäjän toimialuenimi (@esimerkki.com) Turvalliset lähettäjät -luetteloon.

Huomautus

 • Jos haluat lisätä lähettäjän turvallisten lähettäjien luetteloon eikä sinulla ole yhtään viestiä kyseiseltä lähettäjältä, voit lisätä lähettäjän osoitteen manuaalisesti. Voit tehdä tämän valitsemalla Viesti-valikosta Roskaposti ja napsauttamalla Roskapostin ominaisuudet. Valitse Turvalliset lähettäjät -välilehdestä Lisää ja kirjoita sallittava sähköpostiosoite. Valitse OK.