CD- tai DVD-levyn tallentaminen Windows Media Centerissä: usein kysyttyjä kysymyksiä

Tässä jaksossa on vastauksia CD- ja DVD-levyjen tallentamista Windows Media Centerissä koskeviin kysymyksiin.

Näytä kaikki

Minkätyyppisiä CD-levyjä voin tallentaa Windows Media Centerissä?

Jos haluat tallentaa CD-levyn Windows Media Centerissä, sinulla täytyy olla tallentava CD-asema tietokoneeseen yhdistettynä ja asennettuna. Tallentavan CD-aseman voi asentaa tietokoneen sisälle tai tietokoneen ulkopuolelle sen mukaan, minkä tyyppinen tallentava CD-asema on kyseessä. Sisäinen tallentava CD-asema asennetaan tietokoneen laitepaikkaan. Ulkoiset tallentavat CD-asemat ovat erillisiä asemia, jotka kytketään tietokoneeseen USB 2.0 -kaapelilla tai tilanteen edellyttäessä IEEE 1394 -kaapelilla.

Voit käyttää esimerkiksi tyhjää CD-R- tai CD-RW-levyä CD-levyjen tallentamiseen Windows Media Centerissä. Käytettävän tallennettavan CD-levyn tyyppi riippuu tallentavan CD-aseman tukemista tyypeistä ja haluamastasi levytyypistä. Huomaa CD-levyjä tallentaessasi, että kaikki CD-soittimet eivät toista CD-RW-levyjä. Voit käyttää Windows Media Centeriä seuraavantyyppisten CD-levyjen toistamiseen:

 • CD-äänilevy. Kun tallennat CD-äänilevyn, Windows Media Center muuntaa digitaaliset äänitiedostot äänimuotoon, jonka tavalliset CD-soittimet tunnistavat ja jota ne pystyvät toistamaan. CD-äänilevyjä voidaan soittaa useimmissa tietokoneissa sekä CD-R- ja/tai CD-RW-levyjä soittavissa koti- ja auto-CD-soittimissa. Voit tallentaa CD-äänilevyjä joko Windows Media Audio (WMA)-, MP3- tai WAV-äänitiedostomuodoista.

  Osa digitaalisista äänitiedostoista voi olla suojattuja, eikä niitä ehkä voi tallentaa CD-levylle tiettyihin digitaalisiin äänitiedostoihin sisällön toimittajan tai omistajan määrittämien mediakäyttöoikeuksien mukaan.

 • Data-CD-levy.CD-datalevylle voi tallentaa noin 700 megatavua (Mt) musiikkia, kuvia tai videotiedostoja. Data-CD-levyt ovat hyödyllisiä myös tiedostojen varmuuskopioinnissa. Kun CD-datalevyjä tallennetaan Windows Media Centerissä, digitaalisia mediatiedostoja ei muunneta muodosta toiseen vaan ne ainoastaan kopioidaan CD-levylle. Muista kuitenkin, että kaikki CD-soittimet ja tietokoneet eivät välttämättä osaa toistaa data-CD-levyjä tai kaikkia tiedostotyyppejä, jotka voidaan tallentaa data-CD-levylle.

Minkätyyppisiä DVD-levyjä voi tallentaa Windows Media Centerissä?

Jos haluat tallentaa DVD-levyn Windows Media Centerissä, sinulla täytyy olla tallentava DVD-asema tietokoneeseen yhdistettynä ja asennettuna. Tallentavan DVD-aseman voi asentaa tietokoneen sisälle tai tietokoneen ulkopuolelle sen mukaan, minkä tyyppinen tallentava DVD-asema on kyseessä. Sisäinen tallentava DVD-asema asennetaan tietokoneen laitepaikkaan. Ulkoiset tallentavat DVD-asemat ovat erillisiä asemia, jotka kytketään tietokoneeseen USB 2.0 -kaapelilla tai tilanteen edellyttäessä IEEE 1394 -kaapelilla.

Valitse käytettävä DVD-levytyyppi käytettävän tallentavan DVD-aseman mukaan. Eräät tallentavat DVD-asemat voivat tallentaa vain tietyntyyppisille tallentaville DVD-levyille. Eräät tallentavat DVD-asemat voivat tallentaa esimerkiksi DVD+R- tai DVD+RW-levyille tai DVD-R- tai DVD-RW-levyille. Muut tallentavat DVD-asemat voivat kuitenkin tallentaa kaikille näille tallentaville DVD-levytyypeille. Tarkista tallentavan DVD-aseman käyttöohjeista, minkätyyppisille DVD-levyille se voi tallentaa.

Voit käyttää seuraavia kirjoitettavia ja uudelleenkirjoitettavia DVD-levyjä, kun tallennat DVD-levyjä Windows Media Centerin avulla, jos tallentava DVD-asema tukee kyseisiä levyjä: DVD+R, DVD+RW, DVD-R ja DVD-RW.

Voit käyttää Windows Media Centeriä seuraavantyyppisten DVD-levyjen tallentamiseen:

 • Video-DVD. Kun tallennat Video-DVD-levyn, Windows Media Center muuntaa kaikki valitut videotiedostot videomuotoon, jonka tavalliset DVD-soittimet tunnistavat ja jota ne pystyvät toistamaan. Usein Video-DVD-levyjä voi myös toistaa tietokoneella Windows Media Centerin avulla.

 • Tieto-DVD. Kun DVD-datalevyjä tallennetaan Windows Media Centerissä, digitaalisia mediatiedostoja ei muunneta muodosta toiseen vaan ne ainoastaan kopioidaan DVD-levylle. DVD-datalevyt ovat hyödyllisiä, jos haluat varmuuskopioida digitaalisia mediatiedostoja. Yksipuoliselle DVD-levylle voi tallentaa noin 4,7 gigatavua musiikkia, kuvia tai videotiedostoja. Voit esimerkiksi varmuuskopioida kaikki digitaaliset kuvat, jotka olet tallentanut tietokoneeseen, sekä musiikki- ja videotiedostosi. Muista kuitenkin, että kaikki DVD-soittimet ja tietokoneet eivät välttämättä osaa toistaa DVD-datalevyjä tai kaikkia tiedostotyyppejä, jotka voidaan tallentaa DVD-datalevylle.

  CD-datalevyjä tai DVD-datalevyjä voi käyttää myöhemmin vain tietokoneella. Niitä ei tueta muissa elektroniikkalaitteissa, kuten CD-soittimissa ja DVD-soittimissa.

  Osa digitaalisista mediatiedostoista tai sisällöstä voi olla suojattua, jolloin niitä ei voi toistaa muilla tietokoneilla sen jälkeen, kun ne on arkistoitu CD- tai DVD-levylle. Mediakäyttöoikeudet voivat määrittää, kuinka tiedostoa voi käyttää ja vanhentuvatko mediakäyttöoikeudet. Mediakäyttöoikeudet voivat esimerkiksi määrittää, voiko tiedoston kopioida siirrettävään laitteeseen tai voiko sitä toistaa toisella tietokoneella.

  Jotkin tallennetut TV-ohjelmat tai videotiedostot voivat olla suojattuja. Et ehkä voi tallentaa suojattuja videotiedostoja DVD-levylle sen mukaan, mitä oikeuksia videotiedostoihin on määritetty sisällön omistajan, niiden toimittajan tai lähettäjän toimesta.

 • DVD-diaesityslevyt. Kun tallennat DVD-diaesityslevyn Windows Media Centerissä, valitut kuvat koodataan MPEG-2-videotiedostoksi ja kaikki valitut äänitiedostot koodataan Dolby Digital -ääneksi. DVD-diaesityslevyn kuvat toistetaan musiikin soidessa. Voit toistaa DVD-diaesityslevyn tavallisessa DVD-soittimessa sekä tietokoneessa Windows Media Centerissä.

Kuinka paljon videota mahtuu keskimäärin tallennettavaan DVD-levyyn, kun tallennan DVD-videolevyä?

DVD-levylle mahtuvan videon pituus määräytyy käytettävän tallennettavan DVD-levyn tyypin mukaan.

Seuraavassa luettelossa on lueteltu DVD-levylle mahtuvan videon arvioitu kesto, kun video-DVD:tä tallennetaan Windows Media Centerissä. Käytettävän DVD-tietovälineen tyyppi määräytyy tietokoneeseen asennetun tallentavan DVD-aseman mukaan.

 • DVD-levyn tyyppi: Yksipuolinen yksikerroslevy

  Keskimääräinen video- ja äänisisällön pituus: 120 minuuttia

 • DVD-levyn tyyppi: Yksipuolinen kaksikerroslevy

  Keskimääräinen video- ja äänisisällön pituus: 220 minuuttia

Minkä perusteella DVD-levyn tallennusaika määräytyy?

Seuraavat tekijät vaikuttavat DVD-levyn tallennusaikaan:

 • Tietokoneessa käytettävissä olevat järjestelmäresurssit. Tietokoneen suorittimen nopeus, käytettävissä oleva levytila ja muistin määrä vaikuttavat siihen, kuinka kauan videon koodaaminen ja tallentaminen DVD-levylle kestää.

 • Tallentavan DVD-aseman nopeus sekä käytettävän kirjoitettavan DVD-levyn tyyppi. Nopeamman tallentavan DVD-aseman ja nopeampien tallennettavien DVD-levyjen käyttö pienentää tallennusaikoja verrattuna hitaamman tallentavan DVD-aseman ja hitaampien tallennettavien DVD-levyjen käyttöön.

 • DVD:llä olevan videon pituus. Kun käytät Windows Media Centeriä DVD-videolevyn luomiseen, kaikki video ja ääni on muunnettava video- ja äänitiedostomuotoon, jonka koodauksen DVD-soittimet voivat purkaa ja jota ne osaavat toistaa. Pitkien videoiden tallentaminen vie kauemmin.

  Haluat ehkä lisätä digitaalisia kuvia ja musiikkia DVD-levylle DVD-diaesityksen luomisen yhteydessä. Kuvat ja musiikki koodataan käyttämään MPEG-2-videomuotoa ja Dolby Digital -ääntä, joten niiden käsittely kasvattaa DVD-diaesityslevyn luomiseen ja tallentamiseen kuluvaa aikaa.

Miksi näyttöön tulee ilmoitus, jossa sanotaan laadun heikkenevän, kun lisään muutamia videotiedostoja DVD-videolevylle?

Näyttöön tulee ilmoitus, jos lisäät useita eri videotiedostoja, kuten tallennettuja TV-ohjelmia, DVD-videolevylle. Tämä ilmoitus tulee näyttöön, koska Windows Media Center yrittää saada valitut videotiedostot mahtumaan levylle. Jotta kaikki valitut videotiedostot saadaan mahtumaan levylle, kunkin videotiedoston laatua saatetaan kuitenkin joutua heikentämään. Tämä puolestaan saa aikaan se, että lopullisella DVD-levyllä on heikomman laatuisia videotiedostoja verrattuna DVD-levyihin, joissa ei ole yhtä paljon videota.

Miksi minulta kysytään, haluanko ohittaa tiedoston, kun tallennan CD-äänilevyä?

Ennen tallennuksen aloittamista Windows Media Center tekee tallennusluettelon tiedostoille alkutarkistuksen. Joissakin tapauksissa tiedostossa voi olla virheitä, jotka estävät sen tallentamisen, tai tiedosto saattaa olla suojattu mediakäyttöoikeuksilla, jotka joko estävät sen tallentamisen CD-äänilevylle tai rajoittavat tiedoston CD-äänilevylle tallentamiskertoja. Kun Windows Media Center havaitsee alkutarkistuksessa ainakin yhden tiedoston, jossa on virhe, käyttäjälle näytetään ilmoitus, josta käyttäjä voi valita tiedostojen ohittamisen ja muiden tiedostojen tallentamisen jatkamisen tai koko tallennusprosessin pysäyttämisen, jolloin ongelma voidaan yrittää korjata. Jos Windows Media Center havaitsee ongelmia muissa tiedostoissa alkutarkistuksen jälkeen, ongelmat on korjattava tai tiedostot on poistettava tallennusluettelosta, ennen kuin tallennusta voidaan jatkaa.

Huomautuksia

 • Analoginen tai digitaalinen TV-kortti tarvitaan televisiolähetyksen katsomiseen tai tallentamiseen Windows Media Centerissä. Jos tietokoneessa ei ole valmiina TV-korttia, saatat pystyä lisäämään sellaisen. Siirry kohtaan Ohjeita TV-kortin käyttämiseen saadaksesi lisätietoja TV-kortin hankinnasta tai ota yhteyttä tietokoneen valmistajaan.

  Tekijänoikeuksilla suojatun aineiston käyttö ja/tai monistaminen saattaa olla vastoin Yhdysvaltojen ja/tai muiden valtioiden tai alueiden tekijänoikeuslakia. Tekijänoikeuksilla suojattua aineistoa ovat muun muassa ohjelmistot, käyttöoppaat, grafiikka, sanoitukset, valokuvat, ClipArt-kuvat, animaatiot, elokuva- ja videoleikkeet sekä äänitiedostot ja musiikki (myös MP3-koodattuina). Yhdysvaltojen ja kansainvälisten tekijänoikeuslakien rikkominen saattaa johtaa ankariin oikeudellisiin rangaistuksiin.