Windows Media Playerissa toistettavien tiedostotyyppien muuttaminen

Voit tehdä Windows Media Playerista oletusohjelman tiettyjen tiedostotyyppien (muotojen) tai kaikkien mediatiedostojen toistamiseen. Voit myös automaattisen käynnistyksen avulla tehdä Playerista oletusohjelman, joka käynnistyy, kun asetat CD- tai DVD-levyn tietokoneeseen. Lisätietoja Playerin asettamisesta tiettyjen tiedostotyyppien oletusohjelmaksi on ohjeaiheessa Musiikki- tai videotiedostojen toiston oletusohjelman vaihtaminen. Lisätietoja Playerin asettamisesta kaikkien mediatiedostojen oletusohjelmaksi ja automaattisesta käynnistyksestä on ohjeaiheessa Windowsin oletusohjelmien vaihtaminen.

Voit muuttaa niitä tiedostotyyppejä, joita Player toistaa oletusarvoisesti, vain jos olet kirjautunut järjestelmään järjestelmänvalvojana tai Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenenä.

Huomautuksia