Etätyöpöytäasetusten muuttaminen

Vastauksia etätyöpöytäasetuksia koskeviin kysymyksiin.

Näytä kaikki

Voinko käyttää laitteita ja resursseja, jotka ovat tietokoneessani tai osa sitä, kuten tulostinta, kiintolevyä tai Leikepöytää, kun tietokoneeni on yhdistettynä etätietokoneeseen?

Kyllä voit. Tätä kutsutaan laitteen tai resurssin (esimerkiksi tulostimen tai aseman) uudelleenohjaamiseksi. Uudelleenohjaa seuraavasti:

 1. Avaa Etätyöpöytäyhteys napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Etätyöpöytäyhteys.

 2. Valitse Asetukset ja sitten Paikalliset resurssit -välilehti.

 3. Valitse Paikalliset laitteet ja resurssit -kohdasta laitteet ja resurssit, jotka haluat uudelleenohjata. Saat lisää laitteita näyttöön valitsemalla Lisää.

Huomautuksia

 • Jos muodostat yhteyden tietokoneeseen, jossa on Windows XP tai Windows Server 2003, ja haluat kopioida tai liittää tiedostoja, uudelleenohjaa tietokoneen levyasema, joka sisältää väliaikaisen kansiosi, edellä olevien ohjeiden mukaisesti. Se on yleensä levyasema C.

 • Suojausrajoitusten vuoksi tiedostoa et voi kopioida etätietokoneesta tämän tietokoneen levyaseman pääkansioon, jos et ole kirjautuneena oletustietokoneen järjestelmänvalvojan tiliin.

Mitkä ovat tämän Windows-version uudelleenohjauksen uudet ominaisuudet?

Uudelleenohjausta on parannettu ja laajennettu tässä Windows-versiossa. Nyt voit uudelleenohjata MTP-protokollaa (Media Transfer Protocol) käyttävät mediasoittimet ja PTP-protokollaa (Picture Transfer Protocol) käyttävät digitaalikamerat.

Plug and Play -laitteiden uudelleenohjaaminen

 1. Avaa Etätyöpöytäyhteys napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Etätyöpöytäyhteys.

 2. Valitse Asetukset, sitten Paikalliset resurssit -välilehti ja valitse Lisää.

 3. Napsauta Paikalliset laitteet ja resurssit -kohdassa Tuetut Plug and Play -laitteet -kohdan vieressä olevaa plusmerkkiä (+).

  Luettelossa näkyvät uudelleenohjausta tukevat Plug and Play -laitteet, jotka on kytketty tietokoneeseen. Jos kytketty laite ei ole luettelossa, järjestelmä ei tue sen uudelleenohjausta.

 4. Valitse kaikkien uudelleenohjattavien laitteiden vieressä olevat valintaruudut.

Huomautuksia

 • Digitaalisella oikeuksien hallinnalla (DRM) suojattua sisältöä ei voi siirtää uudelleenohjatuista mediasoittimista.

 • Plug and Play -laitteita voidaan uudelleenohjata Windows Vista Enterprise- ja Windows Vista Ultimate -versioissa vain muodostettaessa yhteyttä Windows Vista -etätietokoneeseen.

 • Plug and Play -laitteen uudelleenohjausta ei tueta limittäisissä etätyöpöytäyhteyksissä. (Kun olet muodostanut etäyhteyden yhteen tietokoneeseen ja muodostat kyseisestä istunnosta yhteyden toiseen tietokoneeseen, toinen yhteys on limitetty.) Voit esimerkiksi uudelleenohjata paikalliseen tietokoneeseen liitetyn Plug and Play -laitteen ja käyttää sitä, kun muodostat yhteyden etätietokoneeseen. Jos kuitenkin muodostat ensimmäisestä etätietokoneesta toiseen etätietokoneeseen, et voi uudelleenohjata Plug and Play -laitetta ja käyttää sitä toisessa tietokoneessa.

Edellä olevien ohjeiden avulla voit myös valita automaattisesti uudelleenohjattavaksi asemia tai laitteita, jotka kytket tai joihin muodostat yhteyden myöhemmin.

Niiden asemien ja laitteiden uudelleenohjaaminen, joihin ei ole vielä muodostettu yhteyttä tai joita ei ole vielä kytketty

 1. Avaa Etätyöpöytäyhteys napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Etätyöpöytäyhteys.

 2. Valitse Asetukset, sitten Paikalliset resurssit -välilehti ja valitse Lisää.

 3. Napsauta Paikalliset laitteet ja resurssit -kohdassa Asemat-kohdan vieressä olevaa plusmerkkiä ja napsauta sitten Levyasemat, joihin muodostan yhteyden myöhemmin.
  – TAI –
  Napsauta Tuetut Plug and Play -laitteet -kohdan vieressä olevaa plusmerkkiä ja napsauta Laitteet, jotka kytken myöhemmin.

Windows Vista Enterprise- ja Windows Vista Ultimate -versioissa voi myös uudelleenohjata Microsoft Point of Service for .NET (POS for .NET) -laitteita. Näiden laitteiden uudelleenohjaamiseksi on muokattava etätyöpöytäprotokollatiedostoa (.rdp), koska näitä laitteita ei ole Paikalliset laitteet ja resurssit -luettelossa.

.rdp-tiedoston muokkaaminen

.rdp-oletustiedosto on Tiedostot-kansiossa oleva piilotettu tiedosto. Ohjeita sen tuomisesta näkyviin on aiheessa Piilotettujen tiedostojen näyttäminen.

 1. Avaa .rdp-tiedosto tekstieditorissa, esimerkiksi Muistiossa.

 2. Lisää seuraava rivi tai muuta sitä:

  redirectposdevices:i:arvo
  • Jos arvo = 0 Microsoft Point of Service for .NET (POS for .NET) -laitteen uudelleenohjaus ei ole käytössä.

  • Jos arvo = 1 Microsoft Point of Service for .NET (POS for .NET) -laitteen uudelleenohjaus on käytössä.

Huomautus

 • Avaa Muisto napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjelmat, Apuohjelmat ja Muistio.

Lisätietoja .rdp-tiedostojen muokkaamisesta on Microsoftin WWW-sivuston kohdissa Etätyöpöytäprotokollan asetukset (sivu voi olla englanninkielinen)Windows Server 2003 ja Windows XP.

Miten voin kuunnella musiikkia ja muita ääniä etätietokoneesta?

Etätyöpöytä on asetettu oletusarvoisesti "tuomaan" äänet etätietokoneesta tietokoneeseen, jota käytät. Jos etätietokoneesta ei kuulu ääniä, palauta oletusasetus noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Avaa Etätyöpöytäyhteys napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Etätyöpöytäyhteys.

 2. Valitse Asetukset ja sitten Paikalliset resurssit.

 3. Valitse Etätietokoneen ääni -kohdasta Tuo tähän tietokoneeseen.

Miten voin parantaa etätyöpöydän suorituskykyä hitaassa yhteydessä?

Sinun on ehkä muutettava yhteyden nopeusasetuksia tai käytettävä etätietokoneessa vähemmän visuaalisia tehosteita.

 1. Avaa Etätyöpöytäyhteys napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Etätyöpöytäyhteys.

 2. Valitse Asetukset ja sitten Suorituskyky.

 3. Valitse oikea yhteysnopeus, jos se on tarpeen.

 4. Valitse haluamiesi visuaalisten tehosteiden valintaruudut tai poista niiden valinnat. Yleensä mitä vähemmän tehosteita valitset käytettäväksi, sitä nopeampi yhteys on. Bittikarttojen välimuisti -asetuksen valitseminen parantaa kuitenkin yhteysnopeutta.

Voinko tallentaa etätyöpöytäasetukseni ja käyttää niitä myöhemmin uudelleen?

Kyllä. Suorita seuraavat toimet:

 1. Avaa Etätyöpöytäyhteys napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Etätyöpöytäyhteys.

 2. Valitse Asetukset ja tallennettavat asetukset. Valitse sitten Yleiset-välilehdestä Tallenna tai Tallenna nimellä.

Avaa asetustiedosto valitsemalla Yleiset-välilehti, valitsemalla Avaa ja sitten tiedosto.

Miten voin katkaista yhteyden etätyöpöytäistunnosta?

Yhteyden katkaiseminen etätyöpöytäistuntoa lopettamatta:

 • Voit katkaista yhteyden istuntoon väliaikaisesti napsauttamalla Sulje-painikettaKuva Sulje-painikkeesta yhteyspalkissa (näytön yläreunassa oleva vaakasuora palkki). Silloin ohjelmasi jäävät käyntiin niin, että kun seuraavan kerran muodostat yhteyden, voit jatkaa siitä, mihin viimeksi jäit.

Etätyöpöytäistunnon lopettaminen ja yhteyden katkaiseminen

 • Valitse Etätyöpöytäyhteys-ikkunassa KäynnistäKuva Käynnistä-painikkeesta, napsauta Lukitse-painikkeen vieressä olevaa nuolta Kuva Käynnistä-valikon Virta-painikkeesta ja Lukitse-painikkeesta ja valitse sitten Kirjaudu ulos.

Miten voin muodostaa yhteyden uudelleen katkaistuani sen väliaikaisesti etätyöpöytäistunnosta?

Muodosta yhteys etätietokoneeseen tavalliseen tapaan. Kun muodostat yhteyden samaan etätietokoneeseen seuraavan kerran, etätyöpöytäyhteys muodostaa automaattisesti uudelleen yhteyden käynnissä olleeseen istuntoon (jos etätietokone on määritetty sallimaan aiemmin katkaistun istuntoyhteyden muodostaminen uudelleen).

Voinko käyttää etätyöpöytäyhteydessä pikanäppäimiä?

Kyllä. Sen voi tehdä kahdella tavalla. Voit määrittää etätietokoneen tunnistamaan Windows kirjoittamasi pikanäppäimet (esimerkiksi ALT+SARKAIN), tai voit käyttää päätepalvelimen pikanäppäimiä.

Käytä Windows pikanäppäimiä seuraavasti:

 1. Avaa Etätyöpöytäyhteys napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Etätyöpöytäyhteys.

 2. Valitse Asetukset ja sitten Paikalliset resurssit.

 3. Jos valitset Näppäimistö-kohdasta Etätietokoneessa, etätietokone tunnistaa kirjoittamasi Windows-pikanäppäimet. (Voit myös valita Vain koko näyttö -tilassa, jolloin tulos on sama silloin, kun käytät etätyöpöytäyhteyttä koko näyttö -tilassa. Tämä on oletusasetus.)

Seuraavassa taulukossa ovat päätepalvelimen pikanäppäimet:

Pikanäppäin
Kuvaus

ALT+PAGE UP

Siirtyy ohjelmien välillä vasemmalta oikealle.

ALT+PAGE DOWN

Siirtyy ohjelmien välillä oikealta vasemmalle.

ALT+INSERT

Siirtyy ohjelmasta toiseen ohjelmien käynnistysjärjestyksessä.

ALT+HOME

Näyttää Käynnistä-valikon.

CTRL+ALT+BREAK

Siirtyy ikkunan ja koko näytön välillä.

CTRL+ALT+END

Tuo näyttöön Windowsin suojaus -valintaikkunan.

ALT+DEL

Tuo näyttöön Windows-valikon.

CTRL+ALT+ numeronäppäimistön MIINUSMERKKI (-)

Sijoittaa asiakkaan aktiivisen ikkunan kopion päätepalvelimen Leikepöydälle (sama toiminto kuin painettaessa ALT+PRINT SCREEN paikallisessa tietokoneessa).

CTRL+ALT+ numeronäppäimistön PLUSMERKKI (+)

Sijoittaa kopion asiakkaan kokoikkuna-alueesta päätepalvelimen Leikepöydälle (sama toiminto kuin painettaessa PRINT SCREEN -näppäintä paikallisessa tietokoneessa).

CTRL+ALT+OIKEA NUOLINÄPPÄIN

Mahdollistaa siirtymisen etätyöpöydän ohjausobjekteista isäntäohjelman ohjausobjektiin (esimerkiksi painikkeeseen tai tekstiruutuun). Tämä pikanäppäin on hyödyllinen, kun etätyöpöydän ohjausobjektit on upotettu toiseen (isäntä)ohjelmaan.

CTRL+ALT+VASEN NUOLINÄPPÄIN

Mahdollistaa siirtymisen etätyöpöydän ohjausobjekteista isäntäohjelman ohjausobjektiin (esimerkiksi painikkeeseen tai tekstiruutuun). Tämä pikanäppäin on hyödyllinen, kun etätyöpöydän ohjausobjektit on upotettu toiseen (isäntä)ohjelmaan.

CTRL+ALT+BREAK ja CTRL+ALT+END ovat käytettävissä kaikissa etätyöpöytäistunnoissa, vaikka etätietokone olisi asetettu tunnistamaan Windows pikanäppäimet.