Vastauksia pakkauksenhallintaa koskeviin kysymyksiin. Jos et löydä haluamaasi kysymystä luettelosta, lisätietoja on Internetissä sivulla WindowsUsein kysyttyjä kysymyksiä Media Playeristä (sivu voi olla englanninkielinen).

Näytä kaikki

Mikä on pakkauksenhallintamenetelmä?

Pakkauksenhallintamenetelmä on ohjelmisto, jolla voi pakata tai purkaa digitaalisen mediatiedoston, kuten kappaleen tai videon. Windows Media Player ja muut ohjelmat käyttävät pakkauksenhallintaa digitaalisten mediatiedostojen toistamiseen ja luomiseen.

Kun esimerkiksi kappale kopioidaan CD-äänilevyltä tietokoneeseen, Player käyttää Windows Media -äänisignaalin pakkauksenhallintaa pakatessaan kappaleen WMA-tiedostoksi. WMA-tiedostoa (joka voi olla virtautettu WWW-sivustosta) toistettaessa Player käyttää Windows Media -äänisignaalin pakkauksenhallintaa tiedoston purkamiseen, jotta musiikkia voi toistaa kaiuttimien kautta.

Mitkä pakkauksenhallintamenetelmät sisältyvät Playeriin?

Nykyään käytetään satoja ääni- ja kuvasignaalin pakkauksenhallintamenetelmiä. Microsoft on luonut osan niistä, mutta suurimman osan ovat luoneet muut yritykset, järjestöt ja yksityishenkilöt. Windows-käyttöjärjestelmä ja Player sisältävät oletusarvoisesti useita suosittuja pakkauksenhallintamenetelmiä, joita ovat esimerkiksi Windows Media Audio, Windows Media Video ja MP3.

Voit myös halutessasi toistaa sisältöä, jonka pakkaamiseen on käytetty pakkauksenhallintamenetelmää, joka ei oletusarvoisesti sisälly Windowsiin tai Playeriin (kuten DivX-kuvanpakkausta tai Ogg Vorbis -äänenpakkausta). Koska Playerin käyttöominaisuuksia voi laajentaa, voit usein ladata tarvitsemasi pakkauksenhallintamenetelmän Internetistä ilmaiseksi tai maksua vastaan. Joskus Player käyttää automaattisesti pakkauksenhallintamenetelmiä, jotka tietokoneen muut digitaalisen median toisto- ja luontiohjelmat ovat asentaneet.

Osa pakkauksenhallintamenetelmistä on ladattavissa pakkauksenhallinnan WWW-sivustosta WMPlugins.com.

Miksi saan sanoman, jonka mukaan tietokoneesta puuttuu pakkauksenhallintamenetelmä?

Jos saat sanoman, jonka mukaan tietokoneesta puuttuu pakkauksenhallintamenetelmä, olet todennäköisesti yrittänyt toistaa, tallentaa tai synkronoida sellaisella pakkauksenhallintamenetelmällä pakattua tiedostoa, joka ei oletusarvoisesti sisälly Windowsiin tai Playeriin. Voit usein ladata ja asentaa puuttuvan pakkauksenhallintamenetelmän napsauttamalla WWW-ohje-painiketta virhesanomaikkunassa.

Miten löydän pakkauksenhallintamenetelmän?

Kun haluat löytää pakkauksenhallintamenetelmän tiettyä tiedostoa varten, voit käyttää apuna pakkauksenhallinnan WWW-sivustoa WMPlugins.com tai muita WWW-sivustoja. Aloita etsimällä WMPlugins.com-sivustosta ensin. Huomaa, että jos et löydä etsimääsi pakkauksenhallintamenetelmää WMPlugins.com-sivustosta, etsimäsi menetelmä ei ehkä ole yhteensopiva Playerin kanssa, jolloin et voi käyttää kyseisen tiedoston yhteydessä Playeria.

On syytä pitää varansa asennettaessa pakkauksenhallintamenetelmiä, joita ei ole mainittu WMPlugins.com-sivustossa tai Microsoft.com-sivustossa. Tällaisia ovat esimerkiksi jotkin Internetistä ilmaiseksi ladattavat pakkauksenhallintapaketit, joiden väitetään sisältävään pakkauksenhallintamenetelmiä monista eri yrityksistä tai organisaatiosta. Tällaisissa pakkauksenhallintapaketeissa on havaittu epäyhtenäisyyksiä, jotka voivat aiheuttaa vakavia toisto-ongelmia Playerissa ja muissa soittimissa, vaurioittaa järjestelmää ja hankaloittaa Microsoftin tuen vianmääritystä toisto-ongelmissa. Näistä syistä kehotamme välttämään tällaisten pakkauksenhallintapakettien asentamista ja suosittelemme niiden poistamista, jos ne aiheuttavat ongelmia Playerissa. Asenna pakkauksenhallintamenetelmiä, suodattimia tai laajennuksia vain luotetuista lähteistä, kuten virallisen toimittajan WWW-sivustosta. Käytä kuitenkin harkintaa myös tällöin; monet pakkauksenhallintamenetelmien toimittajat tarjoavat vain vähäistä asiakastukea. Ennen kuin asennat digitaalisen median komponentteja, määritä järjestelmän palautuspiste. Palautuspisteen avulla voit tarvittaessa palauttaa alkuperäisen järjestelmäkokoonpanon.

Jos saat Windows Media Playerissa sanoman, jonka mukaan tietokoneesta puuttuu pakkauksenhallintamenetelmä, olet todennäköisesti yrittänyt toistaa, tallentaa tai synkronoida sellaisella pakkauksenhallintamenetelmällä pakattua tiedostoa, joka ei oletusarvoisesti sisälly Windowsiin tai Playeriin. Voit usein ladata ja asentaa puuttuvan pakkauksenhallintamenetelmän napsauttamalla WWW-ohje-painiketta virhesanomaikkunassa.

Jos tiedät pakkauksenhallintamenetelmän nimen tai tunnuksen (kuvasignaalin pakkauksenhallinnassa FourCC-tunnus tai äänisignaalin pakkauksenhallinnassa WaveFormat-tunnus), voit yrittää etsiä menetelmää Internetistä. (Pakkauksenhallintamenetelmän tunnus saattaa näkyä hakutuloksissa WMPlugins.com-sivustossa, jos Player tunnistaa, mikä pakkauksenhallintamenetelmä puuttuu.)

Mitä ovat kooderit ja dekooderit?

Pakkauksenhallintamenetelmä voi koostua kahdesta osasta: kooderista ja dekooderista. Kooderi suorittaa pakkauksen (koodauksen) ja dekooderi purkamisen (dekoodauksen).

Toisissa paukkauksenhallintamenetelmissä on molemmat osat, toisissa vain toinen niistä.

Mikä on DVD-dekooderi?

DVD-dekooderia sanotaan myös MPEG-2-dekooderiksi. DVD-videolevyn sisältö on koodattu MPEG-2-muotoon samoin kuin DVR-MS-tiedostojen (Microsoftin tallennettujen televisio-ohjelmien) ja joidenkin AVI-tiedostojen sisältö. Voit toistaa kohteet Playerissa, jos tietokoneeseen on asennettu Playerin kanssa yhteensopiva DVD-dekooderi.

Jos tietokoneessa on DVD-asema, siihen on todennäköisesti asennettu DVD-dekooderi. Jos saat virhesanoman, jonka mukaan tietokoneesta puuttuu yhteensopiva DVD-dekooderi, saat lisätietoja sen hankkimisesta napsauttamalla WWW-ohje-painiketta virhesanomaikkunassa.

Miksi työpaikan tietokone ei toista tiedostoa, jonka kotitietokone toistaa?

Tämä on mahdollista, jos työpaikan tietokoneeseen ei ole asennettu samoja pakkauksenhallintamenetelmiä kuin kotitietokoneeseen.

Esimerkiksi DVD-videolevyn tai DVR-MS-tiedoston toistaminen työpaikan tietokoneessa onnistuu vain, jos tietokoneeseen on asennettu yhteensopiva DVD-dekooderi.

Huomaa, että työpaikan tietokoneiden järjestelmänvalvoja saattaa ryhmäkäytännön avulla estää Playeria lataamasta puuttuvia pakkauksenhallintamenetelmiä ja estää niiden lataamisen manuaalisesti.

Puuttuva pakkauksenhallintamenetelmä on asennettu, mutta tiedostoa ei voi vieläkään toistaa. Miksi?

Pakkauksenhallintamenetelmiä voi kirjoittaa 32-bittisiin ja 64-bittisiin käyttöjärjestelmiin. Jos käytössäsi on 64-bittinen Windows-käyttöjärjestelmä, asennettavien pakkauksenhallintamenetelmien tulee olla 64-bittisiä. Jos asennat 32-bittisen pakkauksenhallintamenetelmän 64-bittiseen käyttöjärjestelmään, Player ei ehkä voi toistaa pakkauksenhallintamenetelmää edellyttäviä tiedostoja.

Huomaa, että monia vanhoja pakkauksenhallintamenetelmiä voi käyttää vain 32-bittisissä käyttöjärjestelmissä. Jos pakkauksenhallinnan tarjoaja ei kerro, onko sen pakkauksenhallintamenetelmä 32- vai 64-bittinen, menetelmä on todennäköisesti 32-bittinen. Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä pakkauksenhallintamenetelmän tarjoajaan.

Miten tiedän, mitä pakkauksenhallintamenetelmiä tietokoneeseen on asennettu?

Voit tarkastella luetteloa tietokoneeseen asennetuista Windows Media Player -komponenteista ja -pakkauksenhallintamenetelmistä noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Valitse Ohje-valikosta Tietoja Windows Media Playerista.

  Jos Ohje-valikko ei ole näkyvissä, tuo esiin perinteiset valikot.

 2. Valitse Tietoja Windows Media Playerista -valintaikkunassa Tekniset tukitiedot.

  Selain avaa sivun, joka sisältää tietoja aiheeseen liittyvistä binaaritiedostoista, pakkauksenhallintamenetelmistä, suodattimista, laajennuksista ja palveluista, jotka on asennettu tietokoneeseen. Tekninen tukihenkilö voi ehkä käyttää yksityiskohtaisia tietoja tietokoneen ongelmien vianmääritykseen.

Mistä tiedän, minkä pakkauksenhallintamenetelmän avulla tiedosto on pakattu?

Tähän ei ole olemassa yhtä varmaa tapaa, mutta seuraavassa ovat parhaat vaihtoehdot:

 • Voit selvittää tietyn tiedoston pakkauksenhallintamenetelmän toistamalla tiedoston Playerissa, jos mahdollista. Kun tiedoston toisto on käynnissä, napsauta kirjastossa olevaa tiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Ominaisuudet. Katso Tiedosto-välilehden Äänen pakkaus- ja Videon pakkaus -osia.

 • Käytä muun kuin Microsoftin valmistamaa pakkauksenhallintamenetelmän tunnistustyökalua. Internetissä on ladattavissa useita eri vaihtoehtoja.

Tarkoittavatko pakkauksenhallintamenetelmä ja tiedostomuoto samaa asiaa?

Eivät, vaikka joskus nimet voivatkin olla harhaanjohtavasti samat. Ajattele tiedostomuotoa eräänlaisena säilönä. Säilön sisällä ovat tiedot, jotka on pakattu tiettyä pakkauksenhallintamenetelmää käyttäen. Esimerkiksi Windows Media Audio -tiedostomuoto sisältää tietoja, jotka on pakattu Windows Media Audio -pakkauksenhallintamenetelmällä. Kuitenkin esimerkiksi Audio Video Interleaved (AVI) -tiedostomuoto voi sisältää tietoja, jotka on pakattu useita eri pakkauksenhallintamenetelmiä (esimerkiksi MPEG-2:ta, DivX:ää tai XviD:tä) käyttäen. AVI-tiedostot voivat lisäksi sisältää tietoja, joita ei ole pakattu millään pakkauksenhallintamenetelmällä. Tämän seurauksena voit ehkä toistaa tiettyjä AVI-tiedostoja, mutta et kaikkia, sen mukaan, mitä pakkauksenhallintamenetelmää kunkin tiedoston pakkaamiseen on käytetty ja mitkä menetelmät tietokoneeseesi on asennettu. Samasta syystä voit ehkä toistaa AVI-tiedoston ääniosuudet, mutta et video-osuuksia.

Mistä tiedän, mikä tiedoston tiedostomuoto on?

Usein tiedostomuoto voidaan tunnistaa tiedostotunnisteen (esimerkiksi .wma, .wmv, .mp3 tai .avi) perusteella. Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista. Monet ohjelmat luovat tiedostoja, joiden tiedostotunnisteet on mukautettu. Tällöin kuka tahansa voi vaihtaa tiedostotunnisteen muuttamatta kuitenkaan tiedoston tiedostomuotoa. Esimerkiksi tiedosto, jonka tunniste on .mpg tai .dvr-ms, on yleensä AVI-tiedosto, joka on pakattu jollakin MPEG-videon pakkauksenhallintamenetelmän versiolla.

Yrittääkö Player aina ladata pakkauksenhallintamenetelmät automaattisesti?

Se määräytyy usean tekijän mukaan. Jotta Player voisi yrittää ladata pakkauksenhallintamenetelmät automaattisesti, Internet-yhteyden on oltava muodostettuna tiedoston toistamisen aikana ja Internet-suojauksen asetuksena on oltava Normaali. Lisäksi sinun on oltava kirjautuneena järjestelmään järjestelmänvalvojana tai Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenenä. Toimi lopuksi Windows Media Playerissa seuraavasti:

 1. Napsauta Toisto-välilehden alapuolella olevaa nuolta ja valitse sitten Lisäasetukset.

 2. Valitse Player-välilehdestä Lataa pakkauksenhallinta automaattisesti -valintaruutu.

  Jos käytät Playeria työympäristössä, jota hallitsee verkonvalvoja, et ehkä voi ladata ja asentaa ohjelmia Internetistä.