Värienhallinta-asetukset: usein kysyttyjä kysymyksiä

Vastauksia värienhallintaa koskeviin kysymyksiin. Lisätietoja värienhallinnasta on myös Microsoft Image Color Management -sivustossa (sivu voi olla englanninkielinen).

Näytä kaikki

Tietoja värienhallinnasta

Värienhallinta on järjestelmä, jolla varmistetaan, että värisisältö näkyy tyydyttävästi kaikkialla—myöslaitteissa kuten näytöllä ja tulostimessa.

Mihin värienhallintaa tarvitaan?

Eri laitetyypeillä on tavallisesti erilaisia väriominaisuuksia. Näytöt eivät esimerkiksi pysty näyttämään samoja värisarjoja kuin mitä tulostimet voivat toistaa. Tämä johtuu laitteiden täysin erilaisesta tavasta tuottaa värisisältöä. Skannereilla ja kameroilla on myös erilaiset väriominaisuudet. Jopa eri ohjelmat tulkitsevat ja käsittelevät joskus värejä eri tavalla. Ilman johdonmukaista värienhallintajärjestelmää sama kuva saattaa näyttää erilaiselta kaikilla näillä laitteilla. Värisisällön ulkoasu riippuu myös katseluolosuhteista (kuten taustavalosta). Tämä johtuu ihmissilmän sopeutumisesta eri tavalla erilaisiin olosuhteisiin, myös samaa kuvaa katseltaessa.

Värienhallinta ylläpitää värisisältöjen suhteita siten, että ulkoasu säilyy hyväksyttävänä eri laitteilla, joiden väriominaisuudet eroavat sekä erilaisissa katseluolosuhteissa. Värienhallinnan täytyy hallita laitteen ominaisuuksien ja katseluolosuhteiden välistä suhdetta, jotta saavutettaisiin hyväksyttäviä tuloksia.

Tietoja väriprofiileista

Väriprofiili on tiedosto, joka kuvaa tietyn laitteen väriominaisuuksia tietyssä tilassa. Profiileissa voi olla myös lisätietoja, jotka määrittelevät katseluolosuhteita tai aluemääritysmalleja. Väriprofiilit varmistavat yhdessä tietokoneen värienhallintajärjestelmän kanssa, että värisisällöt muunnetaan hyväksyttävästi kaikilla laitteilla ja kaikissa katseluolosuhteissa. Kun tietokoneeseen lisätään uusi laite, asennetaan sen väriprofiili tavallisesti automaattisesti.

Tietoja väritilasta

Väritila on kolmiulotteinen malli, jossa värisävy-, väriarvo- ja värikylläisyyskäyrillä kuvataan laitteen muunnosominaisuuksia.

Milloin värienhallinnan asetuksia tulee muuttaa?

Koska oletusarvoiset värienhallinnan asetukset ovat tavallisesti tyydyttäviä, ei asetuksia kannata muuttaa, ellei ole erityisiä värienhallintavaatimuksia, joita nykyiset asetukset eivät vastaa. Nämä vaihtoehdot ovat siis pääosin tarkoitettu värien ammattilaisille.

Seuraavissa tilanteissa saattaa olla tarpeen muuttaa värienhallinnan asetuksia:

 • Väriprofiilin lisääminen tai poistaminen.

 • Toisen väriprofiilin yhdistäminen johonkin laitteeseen.

 • Jonkin laitteen oletusväriprofiilin vaihtaminen.

 • Oletusarvoisen värientulkinnan tai oletusväritilan vaihtaminen.

Missä voin muuttaa tietokoneen värienhallinnan asetuksia?

Voit muuttaa tietokoneen värienhallinnan asetuksia avaamalla Värienhallinnan Ohjauspaneelista.

 • Avaa Värienhallinta napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet sekä Värienhallinta.

Kuinka lisään jollekin laitteelleni väriprofiilin?

Väriprofiilit asennetaan tavallisesti automaattisesti uuden laitteen asennuksen yhteydessä. Väriprofiileja voidaan myös lisätä värienhallintatyökaluilla, kuten näyttöjen kalibrointilaitteilla. Todennäköisesti laitteillasi on siis jo profiilit. Mikäli uusi profiili tarvitsee kuitenkin asentaa, toimi seuraavasti:

 1. Avaa Värienhallinta napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet sekä Värienhallinta.

 2. Valitse Profiilit-välilehti ja sitten Lisää.

 3. Valitse lisättävä väriprofiili ja valitse Avaa. Vaaditaan järjestelmänvalvojan oikeuksia Jos sinua pyydetään antamaan järjestelmänvalvojan salasana tai vahvistus, kirjoita salasana tai anna vahvistus.

Miksi jollakin laitteella on useampia väriprofiileja?

Väriprofiili esittää tietyn laitteen väriominaisuudet tietyssä tilassa. Muutokset, jotka johtavat laitteen väriominaisuuksien muuttumiseen saattavat vaatia erillisen profiilin. Lisäksi profiileja voidaan optimoida erilaisiin projekteihin. Tulostimella voi olla useita profiileja, esimerkiksi erilliset profiilit eri papereilla ja musteille.

Yleistä WCS:stä

WCS (Windows Color System) on uusimpien Windows-versioiden kehittynyt värienhallintajärjestelmä. Vaikka WCS tukee ICC (International Color Consortium) -profiileihin pohjautuvaa värienhallintaa, se tarjoaa myös lisäominaisuuksia, joita ei ole nykyisissä ICC-värienhallintajärjestelmissä.

Miksi värienhallinta-asetuksissa on sekä WCS- että ICC-profiilit?

Windows tukee sekä WCS- että ICC-profiileja, jotta käytössä olisi mahdollisimman paljon vaihtoehtoja kun muokataan värienhallinnan asetuksia.

Kuinka voin valita laitteeseen yhdistettävän profiilin?

Jos laitteelle asennettu useampia profiileja, voit valita mitä niistä käytetään tietyssä projektissa. Toimi seuraavasti:

 1. Avaa Värienhallinta napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet sekä Värienhallinta.

 2. Valitse Laitteet-välilehdessä haluamasi profiili.

  Jos haluat tehdä tästä profiilista oletusprofiilin, Valitse Aseta oletukseksi.

Huomautus

 • Myös kuvankäsittelyohjelmasi saattaa sallia väriprofiilin valitsemisen. Profiilin vaihtaminen ohjelmassa vaikuttaa tavallisesti vain kyseiseen ohjelmaan. Värienhallinnan oletusprofiileja käytetään, jos ohjelmassa ei ole valittu muuta profiilia.

Värienhallinnan lisäasetukset-välilehdessä on oletusarvoisen värientulkinnan asetus. Mitä on värientulkinta ja kannattaako tätä asetusta muuttaa?

Värientulkinta määrittää kuinka värit esitetään kun vaihdetaan laitteesta (ja siis väritilasta) toiseen. Värientulkinnan voidaan ajatella olevan tapa jolla värejä tulkitaan. Se on Windowsin lähestymistapa oikeiden värien valintaan näytöille ja tulosteisiin.

Jos ohjelma ei määritä omaa värientulkintaansa, voit määrittää käytettävän oletusarvoisen värientulkinnan. On olemassa neljä yleistä värientulkintaa, jotka kattavat useimmat tavalliset käyttötilanteet. Kuvat näyttävät eri värientulkinta-asetuksilla hieman erilaisilta, koska Windows käyttää niiden tulkintaan eri värialueita. Neljä yleisesti käytettyä värientulkintaa ovat:

Värien tulkinta Tavanomainen käyttö
Värien tulkinta

Havaittu (valokuvat)

Tavanomainen käyttö

Paras valokuville. Kun värejä muunnetaan yhden laitteen väritilasta toiseen, värien välinen suhde säilytetään.

Värien tulkinta

Suhteellinen värimääritys (viivapiirros)

Tavanomainen käyttö

Paras vaihtoehto silloin kun muutamien tiettyjen värien tulee olla tarkasti oikeita, esimerkiksi logografiikoissa. Tämä on myös paras vaihtoehto tulostuksen esikatselun viimeiseen muunnosvaiheeseen. Värejä, jotka mahtuvat molempien laitteiden sallittuun väritilaa, ei muuteta, mutta muita värejä saatetaan muuttaa, jolloin värisävyt tiivistyvät. Suhteellinen värimääritys määrittää lähdelaitteen väritilan valkoisen kohdelaitteen väritilan valkoiseen.

Värien tulkinta

Absoluuttinen värimääritys (paperin simulointi)

Tavanomainen käyttö

Paras vaihtoehto viimeiseen muunnosvaiheeseen kun tehdään sivuvedoksia, joissa tulosteessa halutaan esittää paperivärejä. Absoluuttinen värimääritys eroaa suhteellisesta värimäärityksestä siten, että lähdeväritilan valkoista ei määritetä kohdeväritilan valkoiseen.

Värien tulkinta

Värikylläisys (kaaviot ja muu grafiikka)

Tavanomainen käyttö

Paras vaihtoehto yritysgrafiikoihin, joissa eloisuus on tärkeämpää kuin realistiset värit, esimerkiksi yrityksen kaaviot ja muut grafiikat. Kun värejä muunnetaan yhden laitteen väritilasta toiseen, sävyjen välinen suhde säilytetään, mutta värit voivat muuttua.

Huomautus

 • Lisäasetukset-välilehdessä voidaan myös valita määritys WCS-aluemääritysprofiilien ja neljän yleisen värientulkinnan väliltä. Tavallisesti näitä värientulkinnan määrityksiä ei tarvitse muuttaa, ellet ole asentanut kolmannen osapuolen WCS-aluemääritysmallilaajennusta, jota haluat käyttää oletusarvoisen WCS-aluemäärityksen sijaan. Useimpien käyttäjien ei tarvitse muuttaa näitä asetuksia.