Syötteiden etsiminen

Nämä tiedot koskevat Windows Internet Explorer 7:ää ja Windows Internet Explorer 8:aa.

Internet Explorer etsii syötteitä (tunnetaan myös nimellä RSS-syötteet) kaikista käyttämistäsi sivustoista. Internet Explorer 8 etsii kaikista sivustoista myös WebSlice-linkkejä. Kun Internet Explorer löytää käytettävissä olevia syötteitä, Internet Explorerin työkalurivillä oleva Syötteet-painike Kuva Syötteet-painikkeesta muuttuu harmaasta oranssiksi ja Internet Explorer antaa äänimerkin. Jos Internet Explorer löytää myös Web Slice -linkkejä, painikkeen kohdalle tulee näkyviin Web Slice -painikeKuva Web Slice-painikkeesta. Koska Web Slice -linkit ovat syötepohjaisia, näkyvissä on yleensä sekä Web Slice -linkkejä että syötteitä, kun tarkastelet käytettävissä olevia syötteitä.

Lisätietoja syötteistä on ohjeaiheessa Syötteiden (RSS) käyttäminen.

Lisätietoja Web Slice -linkeistä on ohjeaiheessa Web Slices -ominaisuus: usein kysyttyjä kysymyksiä.

Käytettävissä olevien syötteiden tai Web Slice -linkkien tarkasteleminen

  1. Avaa Internet Explorer napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Internet Explorer.

  2. Siirry syötteitä tai Web Slice -linkkejä sisältävälle WWW-sivulle.

  3. Napsauta Syötteet-painiketta Kuva Syötteet-painikkeesta tai Web Slice -linkit-painiketta Kuva Web Slice-painikkeesta ja valitse sitten syöte tai Web Slice -linkki, jota haluat tarkastella. (Jos käytettävissä on useita syötteitä tai Web Slice -linkkejä, näkyviin tulee käytettävissä olevien syötteiden ja Web Slice -linkkien luettelo, josta voit tehdä valinnan.)

    Huomautuksia

    • Kun valitset syötteen, näkyviin tulee sivu, jossa on luetteloitu aiheet ja artikkelit, joita voit lukea ja tilata.

    • Kun valitset Web Slice -linkin, järjestelmä kysyy, haluatko tilata linkin. Tilatut Web Slice -linkit lisätään Suosikit-palkkiin.