Elokuvan muokkaaminen Windows Movie Makerissä

Voit järjestellä ja muokata luonnostilassa olevia leikkeitäsi sekä lisätä niihin helposti siirtymiä ja tehosteita Windows Movie Makerin kuvakäsikirjoituksen ja aikajanan avulla. Voit hahmotella ja järjestellä kaikki leikkeesi, tehosteesi ja siirtymäsi ensin kuvakäsikirjoituksen avulla ja käyttää sitten aikajanaa projektin hienosäätämiseen muokkaamalla leikkeitä.

Näytä kaikki

Leikkeen lisääminen projektiin

 1. Valitse Kokoelmat-ruudussa kansio, joka sisältää projektiin lisättävän leikkeen.

 2. Valitse Kokoelmat-ruudussa lisättävä leike.

 3. Valitse Leike ja valitse sitten Lisää kuvakäsikirjoitukseen tai Lisää aikajanaan käyttämäsi näkymän mukaisesti.

Leikkeen siirtäminen kuvakäsikirjoituksessa tai aikajanassa

 1. Valitse kuvakäsikirjoituksessa tai aikajanassa oleva leike, jonka haluat siirtää.

 2. Valitse Muokkaa ja valitse sitten Leikkaa.

 3. Tee jokin seuraavista sen mukaan, mitä näkymää käytät:

  • Valitse kuvakäsikirjoituksessa seuraava tyhjä solu.

  • Siirrä aikajanassa toiston ilmaisin kohtaan, johon haluat liittää leikkeen.

 4. Valitse Muokkaa ja valitse sitten Liitä.

Muutosten kumoaminen kuvakäsikirjoituksessa tai aikajanassa

 • Tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos haluat kumota toiminnon tai toimintoja, napsauta työkalupalkin Kumoa-vaihtoehdon vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten kumottava toiminto tai kumottavat toiminnot.

  • Jos haluat tehdä uudelleen toiminnon tai toimintoja, napsauta työkalupalkin Tee uudelleen -vaihtoehdon vieressä olevaa nuolta ja valitse sitten toiminto tai toiminnot, jotka haluat tehdä uudelleen.

Kuvakäsikirjoituksen tai aikajanan tyhjentäminen

 • Valitse Muokkaa ja valitse sitten Tyhjennä aikajana tai Tyhjennä kuvakäsikirjoitus käyttämäsi näkymän mukaisesti.

Aikajanan lähentäminen tai loitontaminen

Voit muuttaa aikajanan yksityiskohtien tasoa lähentämällä tai loitontamalla. Kun lähennät aikajanaa, aika-asteikossa on lyhyemmät aikajaksot, jolloin projektista näkyy enemmän yksityiskohtia. Kun taas loitonnat aikajanaa, aika-asteikossa on pidemmät aikajaksot, jolloin aikajanan ja sen sisällön näkökulma laajenee. Tämä helpottaa projektin järjestelemistä ja muokkaamista.

 1. Valitse Näytä ja valitse sitten Aikajana.

 2. Valitse Näytä ja valitse sitten Lähennä tai Loitonna.

Aikajanan sovittaminen näyttöön

 • Valitse Näytä ja valitse sitten Sovita ikkunaan.

Kuvakäsikirjoituksen koon suurentaminen tai pienentäminen

 • Suorita jompikumpi seuraavista toiminnoista:

  • Voit suurentaa kuvakäsikirjoituksen kokoa vetämällä kuvakäsikirjoituksen yläreunaa ylöspäin.

  • Voit pienentää kuvakäsikirjoituksen kokoa vetämällä kuvakäsikirjoituksen yläreunaa alaspäin.

   Huomautus

   • Kun siirrät osoitinta kuvakäsikirjoituksen sinisen reunan yli, osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoleksi, jonka avulla voit vetää reunaa ylös- tai alaspäin.

Vihje

 • Voit lisätä projektiin leikkeen nopeasti vetämällä leikkeen kuvakäsikirjoitukseen tai aikajanaan. Voit valita peräkkäisiä leikkeitä napsauttamalla niistä ensimmäistä, painamalla vaihtonäppäimen alas ja pitämällä sitä painettuna ja napsauttamalla sitten luettelon viimeistä leikettä. Vedä valitsemasi leikkeet sitten kuvakäsikirjoitukseen tai aikajanaan. Voit valita leikkeitä, jotka eivät ole peräkkäisiä, napsauttamalla lisättäviä leikkeitä samalla, kun pidät CTRL-näppäintä alhaalla. Vedä sitten valitut leikkeet kuvakäsikirjoitukseen tai aikajanaan.