Tässä jaksossa on vastauksia kysymyksiin kansioiden käyttämisestä Windowsissa.

Näytä kaikki

Mikä on kansio?

Kansio on säilytyspaikka, joka auttaa pitämään tiedostot järjestyksessä. Jokainen tietokoneen tiedosto on tallennettu kansioon, ja kansioissa voi myös olla muita kansioita.

Minne tiedostot pitäisi tallentaa?

Erilaiset tiedostot edellyttävät erilaisia kansioita. On esimerkiksi suositeltavaa tallentaa tekstitiedostot, laskentataulukot ja esitykset Tiedostot-kansioon. On olemassa myös lukuisia muita erityiskansioita, kuten Kuvat ja Musiikki, joista jokainen on tarkoitettu niiden nimien viittaamien tiedostotyyppien tallentamiseen. Nämä kansiot eivät ole ainoastaan käteviä paikkoja tämäntyyppisten tiedostojen etsimiseen ja järjestämiseen, vaan ne on myös optimoitu nopean haun ja järjestämisen kannalta.

Voiko kaikki tiedostot nähdä samassa paikassa sen sijaan, että tietynlaisia tiedostoja täytyy etsiä tietyistä kansioista?

Kyllä. Hakukansio mahdollistaa kaikkien yleisimpien tiedostojen, kuten asiakirjojen, kuvien, musiikkitiedostojen ja sähköpostin, tarkastelun samassa näkymässä.

Mikä Etsi-ruutu on ja kuinka sitä käytetään?

Etsi-ruutu löytyy jokaisen kansion yläreunasta. Kun kirjoitat tekstiä Etsi-ruutuun, kansion sisältö suodattuu välittömästi näyttämään vain kirjoitettua tekstiä vastaavat tiedostot. Etsi-ruutu ei kuitenkaan automaattisesti etsi tiedostoja koko tietokoneesta. Se etsii niitä vain nykyisestä kansiosta ja sen alikansioista. Jos kansionäkymä on jo suodatettu (jos se esimerkiksi näyttää vain tietyn tekijän tiedostot), Etsi-ruutu etsii tiedostoja vain kyseisen rajatun näkymän sisältä.

Kuva Etsi-ruudusta
Etsi-ruutu

Mikä tarkoitetaan osoiterivillä ja minkälaisia tietoja se näyttää?

Osoiterivi on Etsi-ruudun vieressä jokaisen kansion yläreunassa, ja se näyttää nykyisen sijaintisi. Voit siirtyä suoraan osoiterivin eri sijainteihin napsauttamalla niitä.

Kuva osoiterivistä
Osoiterivi

Mikä on siirtymisruudun tarkoitus?

Napsauttamalla siirtymisruudun kansioita ja tallennettuja hakuja voit vaihtaa nykyisen kansion näkymää. Siirtymisruutu tarjoaa pääsyn yleisiin kansioihin, kuten Tiedostot-, Kuvat- ja Haut-kansioihin. Pääset muihin kansioihin valitsemalla siirtymisruudun alaosasta Kansiot. Tämä tuo näyttöön Kansiot-luettelon, josta voit siirtyä mihin tahansa kansioon napsauttamalla sitä.

Kuva siirtymisruudusta
Siirtymisruutu

Miksi kansion sisältö muuttuu siirtymisruutua napsautettaessa? Eikö kansiossa pitäisi olla vain yksi tiedostojoukko?

Windowsin kansiot on tehty niin, että voit siirtyä kansiosta toiseen avaamatta uutta kansioikkunaa jokaista kansiota varten. Siirtymisruudun avulla voit nopeasti siirtyä mihin tahansa tietokoneen kansioon. Kun napsautat siirtymisruudussa olevaa sijaintia, kansion sisältö muuttuu valitun sijainnin mukaiseksi. Voit myös avata tallennetun haun, joka näyttää haun ehtojen mukaiset tiedostot, vaikka ne sijaitsisivat tietokoneesi eri kansioissa.

Missä ovat valikot, jotka näkyivät kansioiden yläreunassa Windowsin aiemmissa versioissa?

Valikot on piilotettu oletusarvoisesti, koska yleisimmin käytetyt valikkokomennot näkyvät nyt uudella työkalurivillä. Vaikka sinun ei ehkä enää tarvitsisikaan käyttää valikkoja, voit yhä saada ne näkyviin uuden työkalurivin lisäksi. Lisätietoja on ohjeaiheessa Valikkojen näyttäminen kansioissa.

Missä kansiopuu on?

Windowsin Resurssienhallinnassa oli kansiopuu, jonka avulla pystyi siirtymään mihin tahansa tietokoneen sijaintiin. Sitä kutsutaan nyt Kansiot-luetteloksi ja se löytyy siirtymisruudun jokaisesta kansiosta. Voit avata Kansiot-luettelon valitsemalla siirtymisruudun alareunasta Kansiot ja valitsemalla sitten haluamasi kansion. Voit sulkea Kansiot-luettelon napsauttamalla uudelleen Kansiot-kohtaa.

Kuva siirtymäruudun Kansiot-luettelosta
Siirtymisruudun Kansiot-luettelo

Missä tehtäväruutu on?

Tehtäväruutu, joka näkyi kansion sivureunassa Windowsin aiemmissa versioissa, on korvattu kansion yläreunassa olevalla uudella työkalurivillä. Monet aiemmin tehtäväruudussa näkyneistä tehtävistä ovat nyt työkalurivillä.