Videon tuominen analogisesta videokamerasta tai videonauhurista digitaalisen videokameran kautta

Voit tuoda videon analogisesta videokamerasta tai videonauhurista tietokoneeseen käyttämällä digitaalista videokameraa ja videon tuontitoimintoa. Tällä tavoin voit tuoda videoita vanhoista analogisista videolaitteista, kuten videonauhureista tai analogisista videokameroista, joissa ei ole IEEE 1394 -porttia. Yleisiä videomuotoja ovat 8mm, Hi-8, VHS ja S-VHS.

Kun kytket analogisen videokameran tai videonauhurin digitaaliseen videokameraan, joka on kytketty tietokoneeseen, digitaalinen videokamera muuntaa analogisen videon digitaaliseksi. Tämän jälkeen digitaalinen video tuodaan tietokoneeseen videon tuontitoiminnon avulla.

Jos videoita on paljon analogisilla videonauhoilla, voit säästää muunnossa kuluvaa aikaa, sillä video tuodaan tietokoneeseen tarvitsematta tallentaa analogista videota ensin digitaaliselle videonauhalle. Näin analogisen videon tuominen tietokoneeseen muokattavaksi tapahtuu nopeammin, kun välistä jää pois yksi vaihe.

Perusvaiheet tuotaessa video analogisesta videokamerasta tai videonauhurista digitaalisen videokameran avulla:

Tarvittavat välineet

Tarvitset seuraavat välineet, kun muunnat analogisen videon digitaaliseksi digitaalisen videokameran ja videon tuontitoiminnon avulla:

 • Analoginen videokamera tai videonauhuri

 • Digitaalinen videokamera, joka tukee analogisen signaalin muuntoa digitaaliseksi

  Digitaalisen videokameran käyttöoppaassa tai valmistajan WWW-sivustossa on tietoja siitä, tukeeko digitaalinen videokamerasi analogisen signaalin muuntoa digitaaliseksi.

  Joissakin digitaalisissa videokameroissa muuntotoiminto löytyy toistovalikosta nimellä "A/V to DV Out", "AV to DV" tms.

 • IEEE 1394 -kaapeli

 • IEEE 1394 -portti tietokoneessa

 • A/V (audio/video) -kaapeli

  Tässä monien digitaalisten videokameroitten mukana tulevan kaapelin toisessa päässä on kolme RCA-liitintä (punainen, valkoinen ja keltainen) ja toisessa päässä on yksi mini-A/V-liitin.

 • (Valinnainen) S-videokaapeli ja erillinen RCA-kaapeli, jonka toisessa päässä on punainen ja valkoinen RCA-liitin ja toisessa päässä stereominiliitin

  Jos käytettävissä on RCA-kaapeli tai A/V-kaapeli, jonka kummassakin päässä on punainen ja valkoinen RCA-liitin, voit liittää kaapelin toiseen päähän stereominiliitinsovittimen.

Analogisen videokameran tai videonauhurin kytkeminen digitaaliseen videokameraan S-videoliitännän avulla

Jos analogisessa videokamerassa tai videonauhurissa on S-videoliitäntä, voit kytkeä analogisen videokameran tai videonauhurin digitaaliseen videokameraan S-videoliitännän avulla. Seuraavasta kuvasta näkyy, miten analoginen videokamera tai videonauhuri voidaan kytkeä digitaaliseen videokameraan S-videoliitännän avulla. Kuvasta näkyy myös, miten digitaalinen videokamera voidaan kytkeä tietokoneeseen IEEE 1394 -liitännän avulla (mitä tarvitaan myöhemmin prosessin aikana).

Kuva S-videoliitännästä
S-videoliitäntä

Yllä olevassa kuvassa näytetään seuraavat kytkennät:

 • S-videokaapelin toisessa päässä oleva S-videoliitin kytketään digitaalisen videokameran S-videoliitäntään ja kaapelin toisessa päässä oleva S-videoliitin kytketään analogisen videokameran tai videonauhurin S-videoliitäntään. S-videokaapeli siirtää videon analogisesta videokamerasta tai videonauhurista digitaaliseen videokameraan.

 • A/V-kaapelin toisessa päässä oleva punainen ja valkoinen RCA-liitin kytketään analogisen videokameran tai videonauhurin vastaaviin punaiseen ja valkoiseen RCA-liitäntään. Punainen ja valkoinen RCA-liitin siirtävät äänen. Keltaista RCA-liitintä ei saa kytkeä analogiseen videokameraan tai videonauhuriin. Jos käytät videonauhuria analogisena videolähteenä, varmista, että punainen ja valkoinen RCA-liitin on kytketty videonauhurin Line Out -RCA-liitäntöihin.

 • A/V-kaapelin toisessa päässä oleva mini-A/V-liitin kytketään digitaalisen videokameran mini-A/V-liitäntään (usein keltainen ja varustettu nimellä Audio/Video).

 • IEEE 1394 -kaapelin toisessa päässä oleva IEEE 1394 -liitin kytketään digitaalisen videokameran IEEE 1394 -porttiin (usein varustettu nimellä DV In-Out tai DV) ja kaapelin toisessa päässä oleva suurempi IEEE 1394 -liitin kytketään tietokoneen IEEE 1394 -porttiin. Myös tämä liitäntä tehdään myöhemmin prosessin aikana.

Varmista, että analoginen videokamera tai videonauhuri ja digitaalinen videokamera on sammutettu ennen laitteiden kytkemistä.

Jos analogisen kameran tai videonauhurin ja digitaalisen videokameran kytkennässä voidaan käyttää joko komposiittiliitäntää tai S-videoliitäntää, käytä S-videoliitäntää, koska silloin tuodun videokuvan laatu on parempi kuin käytettäessä komposiittivideoliitäntää.

Analogisen videokameran tai videonauhurin kytkeminen digitaaliseen videokameraan komposiittivideoliitännän avulla

Jos analogisessa videokamerassa tai videonauhurissa on komposiittivideoliitännät ja RCA-stereoliitännät, voit kytkeä analogisen videokameran tai videonauhurin digitaaliseen videokameraan komposiittivideoliitännän avulla. Seuraavasta kuvasta näkyy, miten analoginen videokamera tai videonauhuri voidaan kytkeä digitaaliseen videokameraan komposiittivideoliitännän avulla. Kuvasta näkyy myös, miten digitaalinen videokamera voidaan kytkeä tietokoneeseen IEEE 1394 -liitännän avulla (mitä tarvitaan myöhemmin prosessin aikana).

Kuva komposiittivideoliitännästä
Komposiittivideoliitäntä

Yllä olevassa kuvassa näytetään seuraavat kytkennät:

 • A/V-kaapelin toisessa päässä oleva punainen, valkoinen ja keltainen RCA-liitin kytketään analogisen videokameran tai videonauhurin vastaaviin RCA-liitäntöihin. Punainen ja valkoinen RCA-liittimet siirtävät äänen ja keltainen liitin siirtää videokuvan. Jos käytät videonauhuria analogisena videolähteenä, varmista, että punainen, keltainen ja valkoinen RCA-liitin on kytketty videonauhurin Line Out -RCA-liitäntöihin.

 • A/V-kaapelin toisessa päässä oleva mini-A/V-liitin kytketään digitaalisen videokameran mini-A/V-liitäntään (usein keltainen ja varustettu nimellä Audio/Video).

 • IEEE 1394 -kaapelin toisessa päässä oleva IEEE 1394 -liitin kytketään digitaalisen videokameran IEEE 1394 -porttiin (usein varustettu nimellä DV In-Out tai DV) ja kaapelin toisessa päässä oleva suurempi IEEE 1394 -liitin kytketään tietokoneen IEEE 1394 -porttiin. Myös tämä liitäntä tehdään myöhemmin prosessin aikana.

Varmista, että analoginen videokamera tai videonauhuri ja digitaalinen videokamera on sammutettu ennen laitteiden kytkemistä.

Analogisesta digitaaliseksi muunnon käyttöönotto digitaalisessa videokamerassa

Seuraava vaihe on ottaa käyttöön analogisen signaalin muunto digitaaliseksi digitaalisessa videokamerassa (edellyttäen, että digitaalisessa videokamerassa on tämä ominaisuus).

 1. Jos digitaalisessa videokamerassa on videonauha, poista se videokamerasta. Sulje nauhatila.

 2. Kytke virta digitaaliseen videokameraan ja aseta se toistotilaan (tilan nimenä on usein VCR tai VTR digitaalisessa videokamerassa).

 3. Paina digitaalisen videokameran painiketta tai muuta säädintä, joka tuo esiin toistoasetusvalikon.

 4. Etsi analogisesta digitaaliseksi muunnon asetus digitaalisesta videokamerasta.

  Tämän asetuksen nimi riiippuu digitaalisesta videokamerasta. Nimenä voi olla "A/V to DV Out", "A/V to DV" tms.

 5. Ota käyttöön analogisen signaalin muunto digitaaliseksi digitaalisessa videokamerassa.

 6. Poistu digitaalisen videokameran toistoasetusvalikosta.

 7. Katkaise virta digitaalisesta videokamerasta.

Digitaalisen videokameran kytkeminen tietokoneeseen

Tämän jälkeen digitaalinen videokamera on kytkettävä tietokoneeseen. Yleisin tapa kytkeä digitaalinen videokamera tietokoneeseen on käyttää IEEE 1394 -liitäntää.

Kytke IEEE 1394 -kaapelin toinen pää digitaalisen videokameran IEEE 1394 -porttiin ja toinen pää tietokoneen IEEE 1394 -porttiin.

Analogisen videon tuominen tietokoneeseen digitaalisen videokameran kautta

Kun olet kytkenyt analogisen videokameran tai videonauhurin digitaaliseen videokameraan ja kytkenyt digitaalisen videokameran tietokoneeseen, voit tuoda analogisen videon tuontitoiminnon avulla.

 1. Aseta nauha, josta video tallennetaan, analogiseen videokameraan tai videonauhuriin. Jos tallennus tapahtuu analogisesta videokamerasta, kytke kameraan virtaa ja aseta se toistotilaan.

 2. Kytke virta digitaaliseen videokameraan ja aseta se toistotilaan (tilan nimenä on usein VCR tai VTR digitaalisessa videokamerassa).

 3. Jos näkyviin tulee Automaattinen käynnistys -valintaikkuna, kun kytket virran digitaaliseen videokameraan, valitse Tuo video.

 4. Kirjoita Nimi-ruutuun nimi videotiedostolle tai -tiedostoille, jotka aiot luoda, tuoda ja tallentaa tietokoneeseen.

 5. Valitse Tuo:-luettelosta videotiedostolle tai -tiedostoille tallennussijainti tai valitse jokin muu sijainti napsauttamalla Selaa.

 6. Valitse Muoto-luettelosta uudelle videotiedostolle jokin seuraavista tiedostomuodoista ja valitse sitten Seuraava:

  • Jos haluat luoda yksittäisen tiedoston käyttämällä digitaalisen videokameran oletusarvoisesti käyttämää tiedostotyyppiä (esimerkiksi AVI- tai DV-AVI-tiedosto), valitse AVI (Audio Video Interleaved) (yksi tiedosto).

  • Jos haluat luoda yksittäisen Windows Media Video (WMV) -tiedoston, joka sisältää kaikki videonauhalla olevat tiedot, valitse Windows Media -videotiedosto (yksi tiedosto).

  • Jos haluat luoda WMV-tiedoston jokaisesta videonauhalla olevasta kohtauksesta, valitse Windows Media -video (yksi tiedosto yhtä kohtausta kohti).

 7. Valitse Tuo vain osia videonauhasta tietokoneeseen ja valitse sitten Seuraava.

 8. Siirrä nauha videon tuonnin aloituskohtaan videokameran tai videonauhurin painikkeilla (tai analogisen laitteen kaukosäätimellä) ja aloita sitten nauhan toisto painamalla Play-painiketta.

 9. Valitse Etsi haluamasi kohta videonauhasta ja aloita videon tuonti -sivulta Aloita videon tuonti.

 10. Kun analoginen videonauha tulee kohtaan, jossa haluat lopettaa tuonnin, valitse Lopeta videon tuominen.

 11. Paina analogisen videokameran tai videonauhurin (tai kaukosäätimen) Stop-painiketta.

 12. Toista vaiheita 8 - 11 jokaista tuotavaa analogisen videonauhan osaa kohti.

 13. Kun analoginen video on tuotu, sulje videon tuontitoiminto valitsemalla Valmis.

  Tuotu video tallennetaan tietokoneeseen yhtenä tai useampana videotiedostona, joka näkyy Windowsin valokuvavalikoimassa.

Huomautuksia

 • Videota ei voi tuoda suoraan analogisesta videokamerasta tai videonauhurista käytettäessä videon tuontitoimintoa tai Windows Movie Makeriä. Jos haluat tuoda videon analogisesta videokamerasta tai videonauhurista käyttämättä digitaalista videokameraa, tietokoneeseen on oltava asennettuna analogisen videon sieppauslaite ja sinun on käytettävä ohjelmaa, joka sallii videon tuonnin suoraan analogisesta videolähteestä. Saat lisätietoja analogisen sieppauslaitteen mukana toimitetuista oppaista tai valmistajan WWW-sivustosta.

 • Voit avata videon tuontitoiminnon myös käyttämällä Windows Movie Makeriä. Kun analoginen videokamera tai videonauhurin on kytketty digitaaliseen videokameraan, joka on puolestaan kytketty tietokoneeseen, aseta digitaalinen videokamera toistotilaan. Valitse Windows Movie Makerin Tiedosto-valikosta Tuo digitaalisesta videokamerasta.

 • Voit avata videon tuontitoiminnon myös käyttämällä Windowsin valokuvavalikoimaa. Kun analoginen videokamera tai videonauhurin on kytketty digitaaliseen videokameraan, joka on puolestaan kytketty tietokoneeseen, aseta digitaalinen videokamera toistotilaan. Valitse Windowsin valokuvavalikoimasta Tiedosto, valitse Tuo kamerasta tai skannerista, valitse digitaalinen videokamerasi laiteluettelosta ja valitse lopuksi Tuo.