Tämän ohjeaiheen tiedot koskevat Windows Internet Explorer 7:aa.

Internet Explorerin pikanäppäinten avulla voi suorittaa monia toimintoja nopeasti tai työskennellä hiirtä käyttämättä.

Näytä kaikki

WWW-sivujen tarkasteleminen tai selaaminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan WWW-sivujen katselussa ja selaamisessa käytettäviä pikanäppäimiä.

Toiminto
Pikanäppäin

Tuo ohje näyttöön

F1

Siirry selainikkunan koko näytön tilasta tavalliseen näyttöön ja takaisin

F11

Siirry seuraavaan kohteeseen WWW-sivulla, osoiterivissä tai linkkirivissä

SARKAIN

Siirry edelliseen kohteeseen WWW-sivulla, osoiterivissä tai linkkirivissä

VAIHTO+SARKAIN

Siirry kotisivulle

ALT+HOME

Siirry seuraavalle sivulle

ALT+OIKEA NUOLI

Siirry edelliselle sivulle

ALT+VASEN NUOLI tai ASKELPALAUTIN

Näytä linkin pikavalikko

VAIHTO+F10

Siirry eteenpäin kehysten ja selaimen osien välillä (toimii vain, kun välilehtiselaus ei ole käytössä)

CTRL+SARKAIN tai F6

Siirry taaksepäin kehysten välillä (toimii vain, kun välilehtiselaus ei ole käytössä)

CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Vieritä asiakirjan alkua kohti

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Vieritä asiakirjan loppua kohti

ALANUOLINÄPPÄIN

Siirry asiakirjan alkua kohti suurin askelin

PAGE UP

Siirry asiakirjan loppua kohti suurin askelin

PAGE DOWN

Siirry asiakirjan alkuun

HOME

Siirry asiakirjan loppuun

END

Etsi tältä sivulta

CTRL+F

Päivitä nykyinen WWW-sivu

F5

Päivitä nykyinen WWW-sivu, vaikka WWW-sivun WWW-version ja paikallisesti tallennetun version aikaleimat olisivat samat

CTRL+F5

Lopeta sivun lataaminen

ESC

Avaa uusi WWW-sivusto tai sivu

CTRL+O

Avaa uusi ikkuna

CTRL+N

Sulje nykyinen ikkuna (jos vain yksi välilehti on avoinna)

CTRL+W

Tallenna nykyinen sivu

CTRL+S

Tulosta nykyinen sivu tai aktiivinen kehys

CTRL+P

Aktivoi valittu linkki

ENTER

Avaa suosikit

CTRL+I

Avaa sivuhistoria

CTRL+H

Avaa syötteet

CTRL+J

Avaa Sivu-valikko

ALT+P

Avaa Työkalut-valikko

ALT+T

Avaa Ohje-valikko

ALT+H

Välilehtien käyttäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan välilehdillä käytettäviä pikanäppäimiä.

Toiminto
Pikanäppäin

Avaa linkit uuteen taustalla olevaan välilehteen

CTRL+napsautus

Avaa linkit uuteen välilehteen

CTRL+VAIHTO+napsautus

Avaa uusi välilehti

CTRL+T

Siirry välilehdestä toiseen

CTRL+SARKAIN tai CTRL+VAIHTO+SARKAIN

Sulje nykyinen välilehti (tai nykyinen ikkuna, jos välilehtiselaus ei ole käytössä)

CTRL+W

Avaa uusi välilehti osoiteriviltä

ALT+ENTER

Siirry tiettyyn välilehden numeroon

CTRL+n (jossa n on numero väliltä 1-8)

Siirry viimeiseen välilehteen

CTRL+9

Sulje muut välilehdet

CTRL+ALT+F4

Avaa ja sulje Pikavälilehdet (pikkukuvanäkymä)

CTRL+Q

Käytä Zoomausta

Seuraavassa taulukossa kuvataan zoomatessa käytettäviä pikanäppäimiä.

Toiminto
Pikanäppäin

Kasvata zoomausta (+10 %)

CTRL+PLUSMERKKI

Pienennä zoomausta (-10 %)

CTRL+MIINUSMERKKI

Zoomaus 100%

CTRL+0

Haun käyttäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan haussa käytettäviä pikanäppäimiä.

Toiminto
Pikanäppäin

Siirry hakuruutuun

CTRL+E

Avaa hakukysely uuteen välilehteen

ALT+ENTER

Avaa hakupalveluvalikko

CTRL+ALANUOLI

Esikatselun käyttäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan WWW-sivujen esikatselussa ja tulostamisessa käytettäviä pikanäppäimiä.

Toiminto
Pikanäppäin

Määritä tulostusasetukset ja tulosta sivu

ALT+P

Vaihda paperi, ylätunnisteet ja alatunnisteet, tulostussuunta ja sivun reunukset

ALT+U

Näytä ensimmäinen tulostettava sivu

ALT+HOME

Näytä edellinen tulostettava sivu

ALT+VASEN NUOLI

Kirjoita näkyviin tuotavan sivun sivunumero

ALT+A

Näytä seuraava tulostettava sivu

ALT+OIKEA NUOLI

Näytä viimeinen tulostettava sivu

ALT+END

Määritä kehysten tulostustapa (tämä valinta on käytettävissä vain jos olet tulostamassa WWW-sivua, joka käyttää kehyksiä)

ALT+F

Sulje esikatselu

ALT+C

Osoiterivin käyttäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan osoiterivillä käytettäviä pikanäppäimiä.

Toiminto
Pikanäppäin

Valitse teksti osoiteriviltä

ALT+D

Näytä luettelo osoitteista, jotka olet kirjoittanut

F4

Siirrä kohdistin osoiterivissä vasemmalle osoitteen seuraavaan loogiseen katkoskohtaan (piste tai vinoviiva)

CTRL+VASEN NUOLI

Siirrä kohdistin osoiterivissä oikealle osoitteen seuraavaan loogiseen katkoskohtaan (piste tai vinoviiva)

CTRL+OIKEA NUOLI

Lisää osoiteriviin kirjoittamasi tekstin alkuun "www." ja loppuun ".com" palkki

CTRL+ENTER

Siirry eteenpäin automaattisen täydennystoiminnon vaihtoehtoluettelossa

YLÄNUOLINÄPPÄIN

Siirry taaksepäin automaattisen täydennystoiminnon vaihtoehtoluettelossa

ALANUOLINÄPPÄIN

Internet Explorerin työkalurivin valikoiden avaaminen

Seuraavassa taulukossa on kuvattu Internet Explorerin työkalurivivalikkojen avaamisen pikanäppäimet.

Toiminto
Pikanäppäin

Avaa Koti-valikko

ALT+M

Avaa Tulosta-valikko

ALT+R

Avaa RSS-valikko

ALT+J

Avaa Työkalut-valikko

ALT+O

Avaa Ohje-valikko

ALT+L

Syötteiden, historian ja suosikkien käyttäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan syötteissä, historiassa ja suosikeissa käytettäviä pikanäppäimiä.

Toiminto
Pikanäppäin

Lisää nykyinen sivu suosikkeihin (tai tilaa syöte syötteen esikatselussa)

CTRL+D

Avaa Suosikit-kansion järjestäminen -valintaikkuna.

CTRL+B

Siirrä valittu kohde Suosikit-kansion järjestäminen -valintaikkunan Suosikit-luettelossa ylöspäin

ALT+YLÄNUOLI

Siirrä valittu kohde Suosikit-kansion järjestäminen -valintaikkunan Suosikit-luettelossa alaspäin

ALT+ALANUOLI

Avaa Suosikkikeskus ja näytä suosikit

ALT+C

Avaa Suosikkikeskus ja näytä sivuhistoria

CTRL+H

Avaa Suosikkikeskus ja näytä syötteet

CTRL+J

Avaa ja kiinnitä Suosikkikeskus ja näytä syötteet

CTRL+VAIHTO+J

Avaa Lisää suosikkeihin -valikko (tai avaa syötteen tilaaminen syötteen esikatselussa)

ALT+Z

Avaa Suosikit-valikko valikkoriviltä

ALT+A

Näytä kaikki syötteet (syötenäkymässä)

ALT+I

Merkitse syöte luetuksi (syötenäkymässä)

ALT+M

Siirrä kohdistin Etsi-ruutuun syötenäkymässä

ALT+S

Muokkaaminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan WWW-sivujen muokkaamisessa käytettäviä pikanäppäimiä.

Toiminto
Pikanäppäin

Poista valitut kohteet ja kopioi ne leikepöydälle

CTRL+X

Kopioi valitut kohteet leikepöydälle

CTRL+C

Lisää leikepöydän sisältö valittuun sijaintiin

CTRL+V

Valitse kaikki nykyisen WWW-sivun kohteet

CTRL+A

Tietopalkin käyttäminen

Seuraavassa taulukossa kuvataan tietopalkin käyttämiseen liittyvät pikanäppäimet.

Toiminto
Pikanäppäin

Siirrä kohde tietopalkkiin

ALT+N

Napsauta tietopalkkia

VÄLILYÖNTI

Huomautus

  • Kompaktin ja tulostettavan version suosituimmista Internet Explorer -pikanäppäimistä löydät täältä: Internet Explorer Pikaopas.