Windows Media Centerin ohjaamiseen kaukosäätimellä tarvitaan valinnainen Windows Media Center -kaukosäädin.

Windows Media Centerissä voit toistaa ääni- ja data-CD-levyjä sekä video- ja data-DVD-levyjä. Näin voit nauttia sekä kaupallisista että itse luoduista CD- ja DVD-levyistä.

Seuraava kuva esittää TV + elokuvat -kohdasta valittua DVD-levyn toistotoimintoa.

Kuva valitusta DVD-levyn toistosta
DVD-levyn toisto on valittu

Voit toistaa DVD-levyjä, jos tietokoneeseen on asennettu DVD-asema ja yhteensopiva DVD-dekooderi. Yhteensopiva DVD-dekooderi on asennettu valmiiksi Windows Media Centerin sisältäviin tietokoneisiin.

Tietoja siitä, miten tietokone käsittelee multimediasisältöä esimerkiksi asetettaessa ääni-CD tai DVD CD- tai DVD-asemaan, on ohjeaiheessa Automaattisen käynnistyksen asetusten muuttaminen.

Näytä kaikki

DVD-levyn toistaminen

 1. Aseta toistettava DVD-levy DVD-asemaan.

 2. (Valinnainen) Jos DVD-levyn päävalikko ei tule automaattisesti näkyviin, vieritä aloitusnäytössä kohtaan TV + elokuvat ja valitse Toista DVD.

 3. Toista DVD napsauttamalla DVD-valikon asianmukaista painiketta.

 4. Voit siirtyä DVD-levyn seuraavaan kohtaukseen siirtämällä hiirtä ja napsauttamalla ohjauspainikkeiden Seuraava-painiketta.

 5. Voit palata DVD-levyn edelliseen kohtaukseen siirtämällä hiirtä ja napsauttamalla ohjauspainikkeiden Edellinen-painiketta.

 6. Voit pysäyttää DVD-levyn toiston siirtämällä hiirtä ja napsauttamalla ohjauspainikkeiden Pysäytä-painiketta.

Huomautus

 • Hiiren käyttämisen sijasta voit käyttää Windows Media Centerin kaukosäätimen toisto- ja siirtymispainikkeita DVD-levyn toistamiseen ja levyssä siirtymiseen.

DVD-levyn toistaminen vaihtajassa

 1. Aseta toistettava DVD-levy DVD-vaihtajaan tai valitse DVD vierittämällä aloitusnäytössä kohtaan TV + elokuvat ja valitsemalla DVD-kirjasto.

 2. Jos DVD-levyn päävalikko ei tule automaattisesti näkyviin, vieritä aloitusnäytössä kohtaan TV + elokuvat ja valitse Toista DVD.

 3. Toista DVD napsauttamalla DVD-valikon asianmukaista painiketta.

 4. Voit siirtyä DVD-levyn seuraavaan kohtaukseen siirtämällä hiirtä ja napsauttamalla ohjauspainikkeiden Seuraava-painiketta.

 5. Voit palata DVD-levyn edelliseen kohtaukseen siirtämällä hiirtä ja napsauttamalla ohjauspainikkeiden Edellinen-painiketta.

 6. Voit pysäyttää DVD-levyn toiston siirtämällä hiirtä ja napsauttamalla ohjauspainikkeiden Pysäytä-painiketta.

Huomautus

 • Hiiren käyttämisen sijasta voit käyttää Windows Media Centerin kaukosäätimen toisto- ja siirtymispainikkeita DVD-levyn toistamiseen ja levyssä siirtymiseen.

CD-levyn soittaminen

 1. Aseta CD-äänilevy tietokoneen CD-asemaan. CD-levyn soittamisen pitäisi käynnistyä.

 2. Voit siirtyä CD-levyn seuraavaan raitaan siirtämällä hiirtä ja napsauttamalla ohjauspainikkeiden Seuraava-painiketta.

 3. Voit siirtyä CD-levyn edelliseen raitaan siirtämällä hiirtä ja napsauttamalla ohjauspainikkeiden Edellinen-painiketta.

 4. Voit tarkastella CD-levyn kaikkia raitoja valitsemalla Näytä jono.

 5. Voit muuttaa CD-levyn soittojärjestystä valitsemalla Sekoita, Tee uudelleen tai sekä Sekoita että Tee uudelleen.

  Kun toisto sekoitetaan, ääniraitoja soitetaan satunnaisessa järjestyksessä, kunnes kaikki raidat on soitettu. Sen jälkeen soitto pysähtyy. Kun toisto tehdään uudelleen, kaikki CD-levyn raidat soitetaan, kunnes viimeinen raita on soitettu. Sen jälkeen soitto alkaa uudelleen ensimmäisestä raidasta. Kun soitto sekoitetaan ja tehdään uudelleen, ääniraidat toistetaan samassa järjestyksessä. Soitto alkaa uudelleen alusta, kun viimeinen raita on soitettu.

 6. Voit pysäyttää CD-levyn toiston siirtämällä hiirtä ja napsauttamalla ohjauspainikkeiden Pysäytä-painiketta.

Huomautus

 • Hiiren käyttämisen sijasta voit käyttää Windows Media Centerin kaukosäätimen toisto- ja siirtymispainikkeita CD-levyn toistamiseen ja levyssä siirtymiseen.

Data-CD- tai -DVD-levyn toistaminen

 1. Aseta data-CD tai -DVD Windows Media Center -tietokoneen CD- tai DVD-asemaan.

 2. Valitse Mitä haluat tehdä? -kohdasta Näytä videot, Toista musiikkia tai Kuvien katselu.

 3. Voit tarkastella tuotuja tietoja vierittämällä aloitusnäytössä kohtaan Kuvat ja videot ja valitsemalla kuvakirjasto.

 4. Avaa tuotujen tietojen kansio napsauttamalla.

DVD-levyjen oletuskielen määrittäminen

Kaikki DVD-levyt eivät tue monikielisyyttä.

 1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse asetukset.

 2. Valitse DVD.

 3. Valitse DVD-kieli.

 4. Muuta DVD-kieliasetuksia tekemällä yksi tai useampia seuraavista toimenpiteistä:

  • Jos haluat vaihtaa DVD-levyn tekstityksen oletuskielen, napsauta Tekstitys-kohdassa -- tai +-painiketta, kunnes haluttu tekstityskieli tulee näkyviin.

  • Jos haluat vaihtaa DVD-levyn ääniraidan oletuskielen, napsauta Ääniraita-kohdassa -- tai +-painiketta, kunnes haluttu ääniraidan kieli tulee näkyviin.

  • Jos haluat vaihtaa DVD-levyn valikon kielen, napsauta Valikko-kohdassa -- tai +-painiketta, kunnes haluttu valikon kieli tulee näkyviin.

 5. Valitse Tallenna.

DVD-levyn oletuskielen määrittäminen

 1. Aseta toistettava DVD-levy DVD-asemaan.

 2. Jos DVD-levyn päävalikko ei tule automaattisesti näkyviin, valitse aloitusnäytössä TV + elokuvat ja valitse Toista DVD. Voit näyttää DVD-levyn päävalikon kaukosäätimellä painamalla DVD MENU -painiketta.

 3. Katso DVD-levyn päävalikosta tietoja tämän levyn asetus- ja kielivaihtoehdoista.

Kaukosäätimen DVD-levyn toistovaihtoehtojen muuttaminen

Voit muuttaa sitä, miten Windows Media Centerin kaukosäätimen painikkeet toimivat toistettaessa ja selattaessa DVD-levyä Windows Media Centerissä.

 1. Siirry aloitusnäytössä kohtaan Tehtävät ja valitse asetukset sekä DVD.

 2. Valitse Kaukosäätimen asetukset.

 3. Muuta kaukosäätimen asetuksia DVD-levyä toistettaessa tekemällä jompikumpi tai molemmat seuraavista toimista.

  • Jos haluat muuttaa SKIP- ja REPLAY-painikkeiden toimintoa DVD-levyä katseltaessa, valitse jokin vaihtoehto Skip- ja Replay-painikkeilla voidaan -kohdasta sen mukaan, mitä haluat SKIP- ja REPLAY-painikkeiden tekevän DVD-levyä katseltaessa.

  • Jos haluat muuttaa CHANNEL UP- ja CHANNEL DOWN -painikkeiden toimintoa DVD-levyä katseltaessa, valitse jokin vaihtoehto Kanava ylös- ja kanava alas -painikkeilla voidaan -kohdasta sen mukaan, mitä haluat CHANNEL UP- ja CHANNEL DOWN -painikkeiden tekevän DVD-levyä katseltaessa.

 4. Valitse Tallenna.