Elokuvan julkaiseminen Windows Movie Makerissä

Kun lopetat projektin käsittelyn, voit julkaista projektin elokuvana. Elokuva on Windows Media -tiedosto, jonka tiedostotunniste on .wmv. Jos tiedoston muoto on Audio-Video Interleaved (AVI), sen tiedostotunniste on .avi. Kun julkaiset elokuvan Windows Movie Makerissä, voit jakaa sen toisten kanssa eri tavoin — tietokoneen tai kirjoitettavan CD-levyn avulla, kirjoitettavan DVD-levyn avulla, sähköpostiviestin liitteenä tai digitaalisen videokameran videonauhana.

Näytä kaikki

Elokuvan julkaiseminen tietokoneessa

 1. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Julkaise elokuva.

 2. Valitse Tämä tietokone ja valitse sitten Seuraava.

 3. Kirjoita Tiedostonimi-ruutuun elokuvan nimi.

 4. Valitse Julkaisukohde-ruudussa, minne haluat tallentaa elokuvan, kun se on julkaistu, ja valitse sitten Seuraava.

 5. Valitse asetukset, joita haluat käyttää elokuvan julkaisemisessa, ja valitse sitten Julkaise.

 6. Jos haluat katsella elokuvaa sen julkaisemisen jälkeen, valitse Toista elokuva, kun valitsen Valmis -valintaruutu.

 7. Valitse Valmis.

Elokuvan julkaiseminen ja tallentaminen DVD-levylle

Voit julkaista elokuvan ja tallentaa sen DVD-levylle, jos käytössäsi on Windows DVD Maker, joka sisältyy versioihin Windows Vista Ultimate ja Windows Vista Home Premium. Tarvitset myös tallentavan DVD-aseman.

 1. Aseta DVD-asemaan kirjoitettava tai uudelleenkirjoitettava DVD-levy.

 2. Avaa projekti Windows Movie Makerissä.

 3. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Julkaise elokuva.

 4. Valitse DVD ja valitse sitten Seuraava. Windows DVD Maker avautuu.

 5. Suorita DVD-levyn luontivaiheet Windows DVD Makerin avulla.

Elokuvan julkaiseminen ja tallentaminen kirjoitettavalle CD-levylle

 1. Aseta CD-asemaan kirjoitettava tai uudelleenkirjoitettava CD-levy.

 2. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Julkaise elokuva.

 3. Valitse Kirjoitettava CD-levy ja valitse sitten Seuraava.

 4. Kirjoita Tiedostonimi-ruutuun elokuvan nimi.

 5. Kirjoita CD-levyn nimi -ruutuun CD-levyn nimi ja valitse sitten Seuraava.

 6. Valitse asetukset, joita haluat käyttää elokuvan julkaisemisessa, ja valitse sitten Julkaise.

 7. Voit julkaista elokuvan ja tallentaa sen toiselle kirjoitettavalle CD-levylle valitsemalla Julkaise tämä elokuva toiselle CD-levylle -valintaruudun ja valitsemalla sitten Seuraava. Vaihda asemaan toinen kirjoitettava CD-levy ja toista vaiheet 4 - 6.

Elokuvan lähettäminen sähköpostiviestin liitetiedostona

 1. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Julkaise elokuva.

 2. Valitse Sähköposti ja valitse sitten Seuraava.

 3. Kun elokuva on julkaistu, tee jokin seuraavista toimista:

  • Voit toistaa elokuvan oletussoittimessa ennen elokuvan lähettämistä valitsemalla Toista elokuva.

  • Voit tallentaa elokuvan paikallisen kopion tietokoneeseen sen lisäksi, että lähetät elokuvan sähköpostiviestin liitteenä, valitsemalla Tallenna kopio elokuvasta tietokoneeseen, kirjoittamalla elokuvan nimen Tiedostonimi-ruutuun ja valitsemalla sitten Tallenna.

 4. Voit liittää elokuvan sähköpostiviestiin valitsemalla Liitä elokuva.

 5. Kirjoita oletussähköpostiohjelmassa sen henkilön nimi, jolle lähetät elokuvan, kirjoita viestiin haluamasi teksti ja lähetä sitten viesti.

Elokuvan tallentaminen digitaalisen kameran videonauhalle

 1. Kytke digitaaliseen videokameraan (DV-kameraan) virta ja tarkista, että kamera on toistotilassa. Toistotilan merkintä on usein VCR.

 2. Valitse Tiedosto ja valitse sitten Julkaise elokuva.

 3. Valitse Digitaalinen videokamera ja valitse sitten Seuraava.

 4. Jos Windows Movie Maker havaitsee, että useampaan kuin yhteen digitaaliseen videokameraan on kytketty virta, valitse Valitse digitaalinen videokamera -sivu, valitse digitaalinen videolaite, joka sisältää elokuvan tallennuksessa käytettävän videonauhan, ja valitse sitten Seuraava.

 5. Kun näkyvissä on Kelaa nauhaa -sivu, kelaa nauhaa kameran säätimillä taakse- tai eteenpäin kohtaan, josta alkaen haluat tallentaa elokuvan, ja valitse sitten Seuraava.

  Varoitus

  • Tarkista, ettet korvaa aikaisemmin tallentamaasi videomateriaalia, jonka haluat säilyttää.

 6. Voit aloittaa elokuvan tallentamisen nauhalle valitsemalla Kyllä.

  Odota, kun elokuvasi julkaistaan ja tallennetaan videonauhalle. Elokuvan luomiseen ja nauhalle tallentamiseen kuluva aika riippuu elokuvan pituudesta ja tietokoneesi järjestelmäresursseista. Voit esikatsella elokuvaa DV-kameran nestekidenäytössä samalla, kun elokuva tallentuu nauhalle.

 7. Valitse Valmis.

Elokuvan tilapäisen tallennuspaikan muuttaminen

Windows Movie Maker käyttää tilapäistä tiedostojen tallennuspaikkaa seuraavasti:

 • Kun julkaiset elokuvan, ääni- tai elokuvatiedostoa säilytetään tilapäisessä tallennuspaikassa siihen asti, kunnes tiedosto on julkaistu.

 • Kun tallennat ääniselostuksen, tilapäinen tiedosto tallennetaan tilapäiseen tallennuspaikkaan ja poistetaan, kun äänitiedosto tallennetaan.

 • Kun julkaiset elokuvan, jonka haluat liittää sähköpostiviestiin, elokuvatiedoston kopio tallennetaan tilapäiseen tallennuspaikkaan, kunnes elokuva on lähetetty onnistuneesti.

 • Kun lähetät elokuvan nauhalle digitaaliseen videokameraan (DV-kameraan), elokuvasta luodaan tilapäistiedosto, joka tallennetaan tilapäiseen tallennuspaikkaan, kunnes elokuva on tallentunut nauhalle.

Voit muuttaa oletustallennuspaikan sijainnin Windows Movie Makerissä. Jos sinulla esimerkiksi on toinen sijainti, jossa on enemmän vapaata levytilaa, haluat ehkä muuttaa oletustallennuspaikan. Jos kiintolevyssäsi on kaksi osiota, haluat ehkä valita aseman, jossa on eniten tallennustilaa.

 1. Valitse Työkalut ja sitten Asetukset.

 2. Valitse Yleiset-välilehti ja valitse sitten Väliaikainen tallennuspaikka -ruudussa oletussijainti, jonne haluat tallentaa tilapäiset ääni- ja elokuvatiedostosi.

Nimi-, tekijä- ja tekijänoikeustietojen, luokituksen sekä kommenttien jättäminen pois julkaistavasta elokuvatiedostosta

Voit valita, että julkaistavista elokuvatiedostoista jätetään pois tietoja, kuten nimi-, tekijä- ja tekijänoikeustiedot, luokitus sekä kommentit. Jos et sisällytä tällaisia tietoja elokuvaan, nimeäsi eikä muita metatietoja esitetä, kun sinä tai joku muu toistaa elokuvaasi mediasoittimessa. Lisätietoja tietojen lisäämisestä projektiin ja lopulliseen, julkaistuun elokuvaan on ohjeaiheessa Nimen, tekijän nimen ja kuvauksen lisääminen elokuvaan.

Lisätietoja tietosuojaan vaikuttavista Windows Movie Makerin ominaisuuksista on Windows Movie Makerin tietosuojatiedoista kertovassa ohjesivustossa (sivusto voi olla englanninkielinen).

Jos et halua sisällyttää valmiiseen elokuvaan metatietoja, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Työkalut ja sitten Asetukset.

 2. Valitse Yleiset-välilehti ja valitse tai tyhjennä sitten Älä lisää otsikkoa, tekijätietoja, tekijänoikeustietoja, luokitusta eikä kommentteja julkaistuun elokuvatiedostoon -valintaruutu sen mukaan, haluatko poistaa henkilökohtaiset tunnistetiedot julkaistavasta elokuvasta.