Vastauksia etätyöpöytäasetuksia koskeviin kysymyksiin.

Näytä kaikki

Mikä Etätyöpöytäyhteys on?

Etätyöpöytäyhteys on tekniikka, jonka avulla voit istua tietokoneen ääressä ja ottaa yhteyden eri paikassa sijaitsevaan etätietokoneeseen. Voit esimerkiksi muodostaa yhteyden kotitietokoneestasi työkoneeseesi ja käyttää kaikkia ohjelmia, tiedostoja ja verkkoresursseja aivan kuin olisit tietokoneen ääressä työpaikallasi. Voit jättää ohjelmat käyntiin töissä, ja samat ohjelmat ovat käytössä kotitietokoneessasi.

Esimerkki kahden tietokoneen välisestä etätyöpöytäyhteydestä
Kahden tietokoneen välinen etätyöpöytäyhteys

Miten Etätyöpöytäyhteys asennetaan?

Sitä ei tarvitse asentaa. Tässä Windowsin versiossa Etätyöpöytäyhteys on oletusarvon mukaan asennettuna.

  • Avaa Etätyöpöytäyhteys napsauttamalla Käynnistä-painiketta Kuva Käynnistä-painikkeesta ja valitsemalla Kaikki ohjelmat, Apuohjelmat ja Etätyöpöytäyhteys.

Miksi joitakin etätyöpöytäasetuksia ei voi muuttaa?

Järjestelmänvalvoja hallitsee asetuksia ryhmäkäytännön avulla.

Miksi käyttäjänimi ja salasana täytyy antaa aina yhteyttä muodostettaessa?

Käyttäjän tunnistetiedot (kuten käyttäjänimi ja salasana) voidaan tallentaa joissakin Windows Vista -versioissa Windows Vista Home Basic-, Windows Vista Home Premium- ja Windows Vista Starter -versioita lukuun ottamatta. Vaikka valitsisitkin valintaruudun, jonka mukaan tunnistetiedot tallennetaan näissä Windows Vista -versioissa, tunnistetiedot tallennetaan vain kutakin istuntoa varten ja ne on annettava uudelleen aina muodostettaessa yhteys.

Mikä on tietokoneen koko nimi?

Tietokoneen koko nimi eli täysin määritetty toimialuenimi (FQDN) sisältää isäntätietokoneen nimen, toimialuenimen ja kaikki ylemmän tason toimialueet. "Isäntä"-nimisen tietokoneen koko nimi voisi olla esimerkiksi isäntä.esimerkki.microsoft.com.

Mikä on päätepalvelimen yhdyskäytäväpalvelin ja miten tiedän, tarvitsenko sitä?

Päätepalvelujen yhdyskäytäväpalvelin on tietokone, joka antaa valtuutettujen käyttäjien muodostaa yhteyden yrityksen verkon etätietokoneisiin mistä tahansa tietokoneesta Internet-yhteyden kautta. Kysy verkonvalvojalta, onko sinun määritettävä päätepalvelujen yhdyskäytäväpalvelin.

Milloin etätyöpöytäyhteydessä on käytettävä todennusta?

Todennusta on käytettävä, jos halutaan tarkistaa suojatusti, että on muodostettu yhteys oikeaan tietokoneeseen. Verkon järjestelmänvalvoja voi vaatia käyttämään todennusta. Lisätietoja on ohjeaiheessa Mitä ovat palvelimen todennusasetukset?.

Onko Windowsin tässä versiossa etätyöpöytäyhteydelle usean näyttölaitteen tukea?

Etätyöpöytäyhteys tukee suuren tarkkuuden näyttöjä, jotka voivat käsittää useita näyttölaitteita. Näyttölaitteiden tarkkuuden on oltava sama ja ne on asetettava rinnakkain. Jos haluat etätietokoneen työpöydän käsittävän useita näyttöä, kirjoita komentoriville Mstsc /span.

Huomautus

  • Tästä ominaisuudesta käytetään myös nimitystä kaksinäyttöinen. Vaihda koko näytön käsittävään tilaan ja pois siitä painamalla CTRL+ALT+BREAK.

Miten vaihdetaan etätyöpöytäyhteyden kuunteluportti?

Voit tehostaa suojausta muuttamalla porttia, jota etätyöpöytäyhteys käyttää (tai "kuuntelee"), vakioportin 2289 käyttämisen sijasta. Kun kirjaudut sisään, kirjoita etätietokoneen nimi ja sen jälkeen puolipiste ja haluamasi portti (esimerkki: Tietokone1:3390). Ohjeet muutoksen tekemisestä pysyväksi on Microsoftin Ohje ja tukipalvelut -sivuston kohdassa Etätyöpöydän kuunteluportin vaihtaminen (sivu voi olla englanninkielinen).