Tietojen poistaminen Windows Media Playerissa toistetuista kohteista

Kun Windows Media Playerissa toistetaan digitaalista mediasisältöä, tietokoneeseen tallentuu yleensä osa tiedostohistoriasta ja mediatietoja. Voit estää niiden tallentumisen, jos et halua muiden tietokonetta ja samaa käyttäjätiliä käyttävien henkilöiden voivan tarkastella tietoja.

Näytä kaikki

Toistettujen tiedosto- tai URL-luetteloiden poistaminen

Luetteloita toistetuista tiedostoista tai URL-osoitteista voi tarkastella Playerin Tiedosto-valikossa (viimeksi toistettujen tiedostojen luettelossa), Avaa URL -valintaikkunassa ja Avaa-valintaikkunassa. Voit poistaa luetteloita tai estää luetteloiden tallentamisen jatkossa.

Jos Tiedosto-valikko ei ole näkyvissä, Näytä perinteiset valikot.

 1. Napsauta nuolta Toisto-välilehden alapuolella, valitse Lisää vaihtoehtoja ja sitten Tietosuoja-välilehti.

 2. Voit poistaa luettelot valitsemalla Tyhjennä historia. Tämä poistaa myös CD- ja DVD-levyjen mediatietoihin tehdyt muutokset.

 3. Voit estää luetteloiden tallentamisen jatkossa poistamalla Tallenna tiedostojen ja URL:ien tiedot -valintaruudun valinnan.

 4. Voit poistaa Avaa-valintaikkunassa näkyvän tiedostoluettelon tyhjentämällä tietokoneen viimeisimmät tiedostot sisältävän kansion. Lisätietoja viimeisimpien tiedostojen poistamisesta on Windowsin Ohje ja tuki -toiminnossa.

Tiedostojen mediatietojen poistaminen kirjastosta

Kirjaston musiikkitiedostojen, kuten CD-levyltä kopioitaessa luotujen tiedostojen, mediatiedot näkyvät Playerissa. Mediatietoja ei voi poistaa, mutta uusien mediatietojen haku ja näkyminen voidaan estää. Jos mediatietojen haku ja näkyminen estetään, kopioinnin aikana luodut tiedostot näkyvät kirjastossa tuntemattomina.

 1. Napsauta nuolta Kirjasto-välilehden alapuolella ja valitse sitten Lisää vaihtoehtoja.

 2. Poista Tiedostojen automaattinen mediatietojen päivitys -alueen Hae lisätietoja Internetistä -valintaruudun valinta.

  Tämä poistaa myös Päivitä musiikkitiedostot hakemalla mediatietoja Internetistä -valintaruudun valinnan, joka on Tietosuoja-välilehdessä.

Toistettujen CD- ja DVD-levyjen mediatietojen poistaminen

Toistettujen CD- ja DVD-levyjen mediatiedot näkyvät useassa paikassa Playerissa. Voit poistaa mediatietoja ja estää niiden tallentamisen jatkossa. Huomaa, että toimiessasi näin sinun on muodostettava yhteys Internetiin, jos haluat tarkastella esimerkiksi albumin kuvitusta ja raitojen sekä albumien nimiä CD- ja DVD-levyjä toistettaessa.

 1. Napsauta nuolta Toisto-välilehden alapuolella, valitse Lisää vaihtoehtoja ja sitten Tietosuoja-välilehti.

 2. Voit poistaa toistettujen CD- ja DVD-levyjen tiedot valitsemalla Tyhjennä välimuistit.

  Tämä poistaa myös tallennetut mediatiedot laitteista, joihin Player synkronoituu, kansiota, joita Player valvoo, tiedostot, joista on tehty hakuja Playerin avulla, ja tiedostot, jotka on poistettu kirjastosta.

 3. Voit estää CD- ja DVD-levyjen mediatietojen tallentamisen poistamalla Näytä Internetistä haetut mediatiedot -valintaruudun valinnan.

  Jos Päivitä musiikkitiedot hakemalla mediatietoja Internetistä -valintaruutu (joka on samalla alueella) on valittu ja jos kopioit CD-levyiltä musiikkia kirjastoon, toistettujen CD-levyjen mediatiedot saattavat näkyä uudelleen Playerissa. Jos haluat varmistaa, että CD-levyjen mediatietoja ei koskaan haeta, voit myös poistaa Päivitä musiikkitiedostot hakemalla mediatietoja Internetistä -valintaruudun valinnan.

Laitteiden tietojen poistaminen

Player tallentaa tietoja laitteista, jotka se synkronoi välimuistiin, laitteiden käytön nopeuttamiseksi. Tietojen tallentamista ei voi estää, mutta tiedot voi poistaa.

 1. Napsauta nuolta Toisto-välilehden alapuolella, valitse Lisää vaihtoehtoja ja sitten Tietosuoja-välilehti.

 2. Valitse Tyhjennä välimuistit.